Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

3. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ. НАЦІОНАЛЬНА І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА


Розвиток і поглиблення міжнародного поділу праці, масштабів і ролі МЕВ ставлять на практичні рейки проблеми взаємозалежності країн. Сьогодні вкрай важко, якщо неможливо назвати країну в світі з повною економічною незалежністю. На ділі це пов'язано з господарською і політичною ізоляцією. Більш-менш віддаленим прикладом такого роду була Албанія. Але це не принесло і не могло принести її жителям чогось хорошого, а лише суттєво знизило можливості споживання, рівень життя, обмежило ресурсні умови й джерела розвитку. Не випадково, що відмова від такого курсу став неминучістю. І даний приклад лише підтверджує об'єктивну, не залежну від чиїхось бажань, необхідність міжнародного обміну, МЕВ, що було показано в 1-й главі. У великих країн прагнення до більшої (але не повної) незалежності мало (як свого часу в СРСР, Китаї та Індії) більший резон з урахуванням забезпеченості різноманітними ресурсами, але і в цьому випадку приводило до звуження споживання, більше диктувалося політичними причинами. Коротше, повна економічна незалежність - це далеке і малодостовірними минуле чи міф.
Разом з тим, багато хто і в першу чергу країни, що розвиваються виступають проти своєї залежності в разі експорту єдиного або декількох первинних продуктів, а також, коли в якості партнера (покупця і постачальника) виступає одна країна.
Приклади такого роду можна привести по ряду країн Латинської Америки, Африки, нерідко являвшимися монокультурного експортерами (цитрусових, кави, тростинного цукру і т.п.). Так, за даними досліджень, у 13 країн Латинської Америки і Африки один товар або одна група товарів (кава, какао, цукор, бавовна, залізна руда, металеві руди та ін.) становили від 56 до 90% всього експорту наприкінці 80-х рр.. / 4 / В більшості випадків основними торговими партнерами таких країн виступають розвинені індустріальні країни, куди в основному вивозиться їх продукція. При цьому у деяких країн (наприклад 4 країн Африки та Мексики від 44 до 86% експортного ринку припадало на одну країну (США, Великобританію, Японію, Францію чи Саудівську Аравію). Вихід же один - диверсифікація по можливості і експорту та імпорту. Довгострокова стратегія протекціонізму навряд чи буде плідною. Фактором зменшення небезпеки економічної залежності та її наслідків в сучасних умовах стає посилення взаємозв'язку економік країн-партнерів, коли вони опиняються незацікавленими в монопольному домінуванні, а порушення стійких зв'язків означає втрати для кожної із сторін. Це цілком укладивется в загальний тезу про переваги і вигоди міжнародного поділу праці та обміну. При цьому МЕВ повинні повною мірою служити диверсифікації та стабільному функціонуванню національних економік, забезпечуючи умови взаємного стимулювання.
Тим самим ми виходимо на сучасне трактування принципу національної та міжнародної економічної безпеки. Під першою розуміється створення і підтримання на національному рівні небходімих і достатніх умов для сталого, поступального розвитку господарства країни, соціальних, екологічних, політичних, культурно-правових та психологічних компонентів. Це, природно, передбачає формування і всемірне використання внешнеекономі-чеських зв'язків, МЕВ для вирішення зазначеного завдання. Міжнародна економічна безпека полягає у створенні та забезпеченні функціонування безпосередньо системи світогосподарських зв'язків, у тому числі МЕВ, а також взаємодії національних економік та їх основних блоків, які забезпечують сталий господарський розвиток світової спільноти в справою, його регіонів і національних економік країн. Можна стверджувати, що досягнення цілей міжнародної та національної економічної безпеки можливе тільки на основі подальшого розвитку та уг-лубленную міжнародного поділу праці, стійкого і масштабного мирохозяйственного обміну і взаємодії національних економік, ліквідації штучних перешкод на цьому шляху.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ. НАЦІОНАЛЬНА І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА "
 1. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам економіки (наприклад, меркантилісти, як відомо,
 2. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  економічний і соціальний прогрес людства. Початок НТР відноситься до 40-50-м рокам. Тоді зародилися і отримали розвиток її головні напрямки: автоматизація виробництва, контролю та управління ним на базі електроніки; створення і використання нових конструкційних матеріалів та ін З появою ракетно-космічної техніки люди стали освоювати навколоземний космічний простір. Для
 3. Глосарій
  економічний суб'єкт. валового внутрішнього продукту (ВВП). Gross domesticproduct (GDP). Сукупний обсяг продукції, вироблений-ної усіма факторами виробництва, розташованими в гра-ницах національної економіки, незалежно від їх належності. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП). Grossnational product (GNP). Ринкова вартість товарів іпослуг, вироблених протягом даного періоду
 4. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  економічного, політичного, соціального, інституційного та іншого характеру. Науково-технічна революція визначила якісні перетворення в продуктивних силах, вихід розвинених країн на постіндустріальну щабель розвитку, зумовила структурні зрушення у світовій економіці. За останні десятиліття у світі відбулися суттєві зміни в розстановці економічних сил,
 5. Основні цілі стратегії
  економічної безпеки та тісно пов'язується з нею. Особлива увага приділяється розробці та реалізації глобалістської за формою та експансіоністської за змістом стратегії, спрямованої на закріплення лідируючих позицій у політичній, економічній та технологічній сферах. У цій зв'язку економічна стратегія США тісно пов'язується з завданнями в галузі оборонної та зовнішньої політики. При цьому
 6. Економічна безпека
  економічні країни прагнуть забезпечити собі довготривалі стратегічні переваги. Для цього застосовуються прийоми зовнішньоекономічних воєн, ослаблення національних інфраструктур, цілеспрямованого створення геополітичних ситуацій. Країни, не здатні витримати темп відтворювальних процесів, залишаються на периферії ділової активності у світі, виконують допоміжну роль. Через
 7. 5.3. Взаємозалежність і економічна безпека Механізм взаємозалежності
  економічній політиці. Велика в економічному відношенні країна своєю грошовою та фіскальною політикою може стимулювати внутрішнє виробництво і відповідно імпорт, що викличе зростання експорту іншої країни. Це призводить до збільшення виробництва і зайнятості в світі («теорія локомотива »). Ступінь впливу пожвавлення в одній країні залежить не тільки від частки її імпорту в іншій країні, а й від
 8. Введення
  економічний вигляд світового господарства. Розпалася світова соціалістична система. Змінився склад розвинених країн. Ряд територіально-господарських утворень (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур) досяг рівня соціально-економічного розвитку індустріальних країн Заходу (нові індустріальні країни). Відбулися зміни в зовнішності світового господарства знайшли відображення в співвідношенні економічних сил
 9. 15.1. Наслідки сомалізаціі Росії
  економічної конкуренції з їхнього боку: чим сильніше «радянська загроза», тим вище виграш США), то тепер, відповідно до тези про переміщення міжнародних відносин на рівень внутрішньої політики США, вони набувають внутрішньополітичний характер. Класичні приклади такого використання регульованої зовнішньої загрози дає прагнення сучасної американської еліти, в першу чергу
 10. 4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕВ І ЙОГО ОСНОВНІ ФАКТОРИ
  економічного розвитку - то в наявності монополярний світ, в якому домінують США, хоча за багатьма економічними показниками США явно не перші. Але в будь-якому випадку розвиток світової економіки і МЕВ не відбуватиметься далі безконфліктно. МЕВ набувають більш творчий характер, в тому числі направлений на вирішення глобальних проблем, але проте носить конкурентну забарвлення, хоча б тому,
© 2014-2022  epi.cc.ua