Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Доходи державного бюджету

Доходи державного бюджету складаються з трьох основних джерел-ков:
1) податків, прямих і непрямих, що стягуються як центральними, так і місць-ними фінансовими структурами;
2) державних позик;
3) надходжень з так званих позабюджетних або цільових фондів, значимість яких в сучасних умовах надзвичайно висока, оскільки вони мають соціально-економічну спрямованість - соціальне страхування, підготовку та перепідготовку робочої сили, будівництво доріг, охорону навколишнього природного середовища і т. д., хоча і невелика їх оподатковуваний база.
Переважна частина доходів бюджету в західних країнах формується за рахунок податків, що становлять близько 90% надходжень на центральному та 70% - на місцевому рівні.
У структурі податків провідне місце займає індивідуальний прибутковий податок, що досягає половини всіх надходжень до бюджету.
При цьому об'єктами оподаткування виступають особисті доходи громадян, незалежно від джерел отримання - заробітна плата, прибуток, відсоток, рента, гонорари і т. д. У різних країнах існують різні методики їх вилучення. Як правило, використовуються прогресивні системи оподаткування доходів.
Важливу частину бюджетних доходів - до 20% становлять податки на прибутки компаній. Разом з тим у більшості західних країн проявляється тенденція до їх зменшення. Максимальна ставка податку на прибуток, як правило, коливається в розмірі від 30 до 50%. У більшості країн встановлені знижені ставки оподаткування для дрібного бізнесу з метою стимулювання його діяльності.
Істотна роль належить непрямим податкам, включаються до ціни товарів і цілком оплачуваним покупцями.

До непрямих податків відносяться: акцизи (вид непрямого податку на товари масового споживання - акцизна марка), мита, фіскальний монопольний податок (лат. fiscus - державна скарбниця) і т. д.
Відносно невисокі надходження забезпечують традиційні податки: з спадщини, дарувань, майнові податок - з землі, житлових будівництв і т. д.
Коль скоро податки складають найважливішу і значну дохідну частину державного бюджету , є основним фінансовим джерелом виробництва ВНП, по суті справи, вони виступають найважливішим джерелом державного регулювання економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Доходи державного бюджету "
 1. Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
  доходів бюджетів кожного рівня бюджетної системи Російської Федерації ... законодавче закріплення регулюючих доходів, повноважень з формування доходів відповідних бюджетів ... право органів державної влади та органів місцевого самоврядування самостійно ... визначати напрями витрачання коштів відповідних бюджетів; ... неприпустимість вилучення доходів,
 2. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  доходів та витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна в різні періоди історії. При цьому досить чітко можна виділити два етапи. У початковий період розвитку капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18%
 3. Стаття 88. Порядок використання профіциту бюджету
  доходів над витратами ... слід здійснити скорочення профіциту бюджету в наступній послідовності: скоротити залучення доходів від продажу державної або Муніципальної власності ... передбачити спрямування бюджетних коштів на додаткове погашення боргових зобов'язань; збільшити витрати
 4. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  доходів, а також за рахунок безоплатних перерахувань. 4. До неподаткових доходів відносяться: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності; доходів від продажу ... майна, що перебуває у державній або муніципальній власності; доходи від платних послуг, що надаються відповідними органами державної
 5. Стаття 6. Поняття і терміни, що застосовуються у цьому Кодексі
  доходами; профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками; субвенція - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах для здійснення певних цільових видатків ... мінімальні державні соціальні стандарти - державні послуги, надання
 6. Стаття 48. Регулюючі доходи бюджетів
  доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Російської Федерації або місцеві
 7. § 1 . ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру доходів державного бюджету; структуру видатків державного бюджету; джерела фінансування бюджетного дефіциту; розміри державного внутрішнього боргу; ефективність проведення державою фіскальної політики; вплив фіскальної
 8. Стаття 92. Дефіцит бюджету
  державного боргу Російської
 9. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  доходів і видатків між рівнями бюджетної системи Російської Федерації; самостійності бюджетів; повноти відображення доходів і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів; збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття витрат бюджетів; гласності; достовірності бюджету; адресності та
 10. Контрольні питання
  доходи і витрати консолідованого бюджету. 4. Охарактеризуйте основні функції федерального бюджету. 5. Перерахуйте податкові та неподаткові доходи федерального бюджету. 6. Які витрати фінансуються виключно з федерального бюджету? 7. Як формуються доходи регіональних бюджетів? Назвіть напрями використання коштів регіональних бюджетів. 8. Які функції виконують
 11. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  державних позабюджетних фондів; другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень - місцеві
 12. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  доходи бюджетів - види доходів, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами законодавством Російської
 13. Статті держбюджету
  доходів і витрат і частку окремих статей у консолідованому бюджеті розглянемо на прикладі консолідованого бюджету Росії в 1998 р. (табл. 27.1). Таблиця 27.1. Консолідований бюджет Росії в 1998 р. {foto148} Відзначимо, що урахуванням державних позабюджетних фондів (а це ще близько 9% по відношенню до ВВП) частка соціально-культурних заходів у видатках бюджету розширеного
 14. Поняття державного бюджету
  доходів і здійснення видатків відповідно до прийнятого закону про бюджет. Що регламентуються нормами права діяльність зі складання і розгляду проектів бюджетів, а також по контролю за їх виконанням називається бюджетним процесом. Державний бюджет завжди являє собою компроміс між основними соціально-економічними групами в країні. Це компроміс між
© 2014-2022  epi.cc.ua