Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ

показники, економічні величини, прийняті в якості основи, бази порівняння, зіставлення з іншими показниками. Базисні показники необхідні при аналізі, економічних дослідженнях, визначенні відносних значень економічних величин.
Наприклад, при вивченні стану економіки в даному році як базисних даних можна прийняти значення аналогічних показників минулого року або в інших країнах, а також середньосвітові показники. Рік, прийнятий за основу при порівнянні показників різних років, називають базисним роком.
При визначенні якості товарів за допомогою їх порівняння показниками базисного якості можуть бути прийняті показники стандартів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ "
 1. ПРИРІСТ
  базового
 2. 2. Еластичність попиту
  базовий обсяг попиту; - новий обсяг попиту; - первісна або базова ціна; - нова ціна
 3. Об'єкт оподаткування
  базова прибутковість - умовна місячна прибутковість у вартісному вираженні на одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид діяльності; коригувальні коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, що показують ступінь впливу різних факторів на результат підприємницької діяльності. Податковий період з єдиного податку встановлюється в один
 4. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  базового періоду. Обчислюється за формулою Х=Y1: Y0, (6.1) де Y1, Y0 - показники відповідно в вивчається і базовому періодах, наприклад, за Y1 приймаємо ВВП 2006 р. (в якості досліджуваного періоду прийнятий 2006), а за У0 приймаємо ВВП 2005 р. (як базовий період прийнятий 2005); | темп зростання, рівний коефіцієнту зростання, помноженому на 100%; | темп приросту, рівний темпу росту за мінусом
 5. БАЗИСНА ПРИБУТОК
  базової рентабельності, на підставі якої визначається аналітичними методами прибуток на планований
 6. БАЗОВА ПРИБУТОК
  базової рентабельності, на підставі якої визначається аналітичними методами прибуток на планований
 7. Як вимірюють темпи інфляції?
  Базовий період - стартовий рік, від рівня цін якого підраховуються їх зміни в наступний період. B. Визначається сукупна ціна ринкового кошика (сумарна ціна всього набору товарів і послуг) для базового періоду. Г. Підраховується сукупна ціна такої ж корзини для даного (поточного) періоду. Д. Підраховується індекс цін - показник, що відображає відносну зміну загального
 8. ІНДЕКС
  базовому індексу, базової величини, відповідної певному року, прийнятому в якості точки відліку. Найбільш поширені індекси цін промислового виробництва, рівня життя, вартості життя. Наприклад, якщо індекс промислового виробництва в Росії в 1990 р. прийняти за 100%, то в 1994 р. він склав приблизно 55%, що відповідає спаду обсягу виробництва на 45% від вихідного
 9. Податкова база
  базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності. Іншими словами, податкову базу можна розраховувати за формулою: ВД=БД x N х 3, де ВД - податкова база; БД - базова прибутковість певного виду діяльності місяць; N - величина фізичного показника,
 10. Індекс споживчих цін
  базовий. Індекс споживчих цін розраховується шляхом зіставлення вартості певного набору (кошика) благ в досліджуваному році з вартістю цієї ж корзини благ в базовому році: {foto36} де ІСЦ - індекс споживчих цін; W0 - вартість кошика споживчих благ у базовому році; Wi - вартість кошика споживчих благ в досліджуваному році. Індекс споживчих цін ще
 11. Доходи та інфляція
  базових або поточних ваг розраховуються за формулами Ласпейреса: {foto189} або Пааше: {foto190} де P0 і P1 - ціни відповідно базового і поточного періодів; q0 і q1 - кількість товарів відповідно в базовому та поточному періодах. Зліва в формулах представлені індекси цін в агрегованому вигляді, а праворуч - в середньозваженої формі. Формула Ласпейреса розкриває динаміку вартості
 12. Базові інструменти податкового планування
  Базові інструменти податкового
 13. 3.2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Базовим) періодом. Реальний ВВП - це ВВП певного року, але розрахований в цінах, базового періоду, тобто ВВП, скоригований з урахуванням зміни рівня цін. Для вимірювання реального ВВП, а, отже, для коригування номінального ВВП, використовується індекс цін. Індекс цін - це співвідношення між сукупною ціною певного набору товарів і послуг (званого ринкової кошиком)
 14. 5. Узагальнення базової моделімонополіі
  базової моделі
 15. Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера
  базового року можна прийняти за 100%, а ціни наступних років перерахувати по відношенню до цього року. Так, якщо середня ціна бензину в звітному 1998 р. становило 1100 руб. за тонну, а в базовому 1997 1000 руб. за тонну, то індекс цін на бензин склав: (1100:1000). 100==110%. Таким чином, середня ціна в звітному році по відношенню до базового зросла на 10%, інакше кажучи; вартість грошей по
© 2014-2022  epi.cc.ua