Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АКЦІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНІ

акції, які дають право на отримання заздалегідь встановлених дивідендів, але позбавляють права брати участь в управлінні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АКЦІЇ ПРИВІЛЕЙОВАНІ "
 1. ЗВИЧАЙНІ АКЦІЇ
  акції, за якими дивіденди виплачуються з частини прибутку, що залишилася після сплати твердого відсотка власникам привілейованих акцій, тобто у вигляді відсотка, що залежить від величини прибутку. Подібні акції називають також ординарними або акціями з нефіксованим дивідендом. Власники звичайних акцій на відміну від володарів привілейованих акцій володіють правом голосу на загальних зборах
 2. Стаття 25. Статутний капітал та акції товариства
  акції, а також один або кілька типів привілейованих акцій. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25 відсотків від статутного капіталу
 3. Акція привілейована
  привілейована - акція, що представляє її власнику привілейоване право на отримання дивідендів, але не дає йому права голосу на зборах акціонерів (у випадку якщо інше не передбачено в статуті
 4. Привілейовані акції
  акції займають проміжне положення між облігаціями і простими акціями. Вони тяжіють до облігацій, так як забезпечують стабільний дохід незалежно від результатів господарської діяльності підприємства, пріоритетність (першочерговість) в отриманні дивідендів, але не дають права голосу їх власникам. Водночас вони не підлягають поверненню (погашенню) як облігації. Власники
 5. Райтс
  акції або облігації, пропоновані вже наявним акціонерам або передплатникам за ціною нижче
 6. ГЛАВА Акції та емісійний дохід
  акції Звичайні акції 0, Емісійний дохід 7, Нерозподілений прибуток 36, Казначейські акції -23, Інший капітал 0, Загальний акціонерний капітал 21,744 Компанія має можливість зібрати додатковий капітал, продаючи публіці свої облігації або акції. Гроші, зібрані за рахунок продажу облігацій, колись доведеться повернути . Це позикові кошти. Але коли продаються привілейовані
 7. Курс акції
  акції, зокрема, знаходиться в прямій залежності від одержуваного по ній дивіденду і в оберненій залежності від відсоткової ставки (норми відсотка): {foto65} де Акурс - курс акцій; Д - дивіденд, або дохід, що отримується на акцію; r? - процентна ставка. Курс акції можна також розрахувати, якщо відома норма дивіденду, яка визначається відношенням дивіденду до номінальної вартості акції :
 8. ГЛАВА Акціонерний капітал
  акції Звичайні акції 0, Емісійний дохід 7, Нерозподілений прибуток 36, Казначейські акції -23, Інший капітал 0, Загальний акціонерний капітал 21, Всього зобов'язань і акціонерний капітал 43,269 Величина акціонерного капіталу дорівнює різниці активів і зобов'язань компанії. Акціонерний капітал, інакше званий власним капіталом, або балансовою вартістю компанії, - це
 9. КОНВЕРТОВАНІ ФОНДИ
  акції з правом їх
 10. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
  акції, дроблення наданих нею прав, що залишає за володарем цінного паперу тільки майнові права, які поширюються на дивіденди, нерозподілений прибуток і на ліквідаційний залишок. Сертифікат на відміну від акції гарантує певний мінімум доходу. Іноді інвестиційні сертифікати носять назву привілейованих інвестиційних сертифікатів. Такі сертифікати приносять
 11. ГЛАВА Рентабельність акціонерного капіталу: частина перша
  акції Звичайні акції 0, Емісійний дохід 7, Нерозподілений прибуток 36, Казначейські акції -23, Інший капітал 0, Загальний акціонерний капітал 21,744 Акціонерний капітал компанії дорівнює різниці її сумарних активів і зобов'язань і складається з номінальної вартості звичайних і привілейованих акцій, плюс емісійний дохід, плюс нерозподілений прибуток і мінус казначейські
 12. Як розрізняються види акцій?
  акції пов'язані з ризиком біржової гри, вони поділяються на привілейовані і звичайні. Привілейовані акції не дають їх власникам права голосу при вирішенні питань про діяльність акціонерного товариства на загальних зборах. Вони надають переважне право на отримання частини прибутку у вигляді твердо встановленого дивіденду. Навпаки, звичайні акції наділяють їх власника правом
 13. Акція звичайна
  акції складають більшу частину акціонерного капіталу товариства. Їх власники мають право на отримання дивідендів, на участь у загальних зборах та в управлінні суспільством. При ліквідації акціонерного товариства вони мають право отримувати вкладені кошти, але тільки після задоволення інтересів власників облігацій і привілейованих
 14. ДИВІДЕНД
  акції, фіксований заздалегідь. Дивіденди по звичайних акціях можуть змінюватися залежно від прибутковості акціонерного товариства та напрямів використання отриманої
 15. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННОСТІ
  акції з точки зору доцільності довгострокових капіталовкладень в такі
 16. преференційного АКЦІЇ
  акції, власники яких користуються різноманітними преференціями, пільгами, одержуваними понад дивідендів , крім
 17. АКЦІЯ номинативное
  акції іншій особі акціонер повинен розписатися на звороті такої акції, що означає його відмову від прав держателя цієї акції. Міжнародні терміни цього передавального дії - індосамент,
 18. КУРС АКЦІЙ
  акції; 2) відношення ринкової ціни акції до її номінальної, номінальною
© 2014-2022  epi.cc.ua