Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АКТИВНИЙ БАЛАНС

баланс, в якому надходження випереджають і перевищують платежі, т.
е. спостерігається позитивний залишок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АКТИВНИЙ БАЛАНС "
 1. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 2. БАЛАНС
  активним, якщо надходження
 3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  активним, а в протилежному випадку - пасивним. Частиною платіжного балансу є торговельний баланс, який включає чистий експорт товарів, баланс поточних операцій, що складається з чистого експорту товарів і послуг, доходів від інвестицій, переказів і балансу руху капіталу, що складається з відтоку і припливу капіталу. Як правило, сальдо рахунку поточних операцій і сальдо руху капіталу
 4. ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС
  баланс, балансовий звіт, який об'єднує приватні баланси за окремими видами витрат, ресурсів, джерел доходів і витрат . Наприклад, зведений фінансовий баланс
 5. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ
  баланс, в розділах якого вказані джерела і величини доходів і витрат протягом певного періоду часу і встановлено їх відповідність або перевищення однієї з частин балансу над іншою. Баланси доходів і витрат складаються стосовно до держави в цілому (баланс доходів і витрат держави і населення), підприємству (баланс доходів і витрат фірми - фінансовий план), сім'ї
 6. РІЧНИЙ БАЛАНС
  балансу підприємства, що включає баланс прибутків і збитків,
 7. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
 8. БАЛАНС БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
  балансу відображають склад і розміщення господарських засобів фірми, а пасиви балансу - джерела утворення цих засобів та їх розміщення. Актив балансу в сумі дорівнює його
 9. Сальдо торгового балансу
  балансу - різниця між експортом та імпортом товарів. Активне сальдо торгового балансу - це перевищення товарного експорту над товарним імпортом. Зовнішньоторговельний дефіцит - перевищення товарного імпорту над товарним
 10. Бухгалтерський баланс
  баланс - система рахунків, яка відображає стан засобів організації в грошовій формі на певний момент часу. Бухгалтерський баланс включає дві рівновеликі частини - актив і
 11. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 12. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 13. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  активне сальдо, якщо надходження перевищують платежі, або пасивне-якщо платежі перевищують надходження. Тому методи складання платіжного балансу і вимірювання сальдо платіжного балансу відіграють велику роль в правильному аналізі показників, що характеризують зовнішньоекономічні операції країни. Показники платіжного балансу в статистичних даних часто наводяться без пояснення їх
 14. Експорт, імпорт, платіжний баланс
  активними, з позитивним сальдо (якщо грошові надходження в країну більше її зарубіжних платежів), або пасивними, з негативним сальдо (якщо платежі більше надходжень). Кожна країна прагне мати активний баланс. Негативне сальдо несприятливо для економіки, оскільки передбачає покриття "різниці" з валютних резервів Центрального банку, призводить до їх зменшення. В області
 15. 90. Регулювання платіжного балансу
  активному сальдо - у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан економіки. По-друге, після скасування золотого стандарту в 30-х рр.. XX століття стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу шляхом цінового регулювання в даний час діє вкрай слабо. Тому вирівнювання платіжного балансу вимагає
 16. Тема 60. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  активне і пасивне сальдо. Активне сальдо свідчить про перевищення надходжень валюти в країну над виплатами, а пасивне - навпаки. Явно виражене активне сальдо платіжного балансу менш сприятливо для національної економіки, ніж нульове, а пасивне, негативне, що спостерігається протягом ряду років поспіль, показує недостатньо ефективне, підлегле становище країни на світовому
 17. Бухгалтерський баланс
  активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з дебіторами за доходами, розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами і т.д. В
 18. 82. Валютні кліринги
  активний платіжний баланс; - відповідна міра на дискримінаційні дії іншої держави; - безповоротне фінансування країною з активним платіжним балансом країни з пасивним платіжним балансом. Характерною рисою валютних клірингів є заміна валютного обороту з закордоном розрахунками в національній валюті з кліринговими банками, які здійснюють остаточний залік взаємних
 19. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ПАСИВНИЙ
  баланс, в якому витрачання перевищує надходження грошових
 20. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС АКТИВНИЙ
  баланс, в якому надходження коштів перевищують їх
© 2014-2022  epi.cc.ua