Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії


| Обсяг і структура іноземних інвестицій. Ситуація в інвестиційній сфері залишається складною. Загальний обсяг інвестицій скоротився на 24% в 1994 р., на 13% в 1995 р. і на 18% в 1996 р. У цілому загальний обсяг капітальних вкладень за п'ять років скоротився більш ніж на 60%. Зниження обсягів капітальних вкладень характерно і для більшості регіонів Росії. Проблема полягає не тільки в обсязі інвестицій, що залучаються в російську економіку, але і в їх ефективності. Як уже зазначалося у розділі 4, для російської економіки характерний дефіцит накопичень, який може бути ослаблений за допомогою залучення іноземних інвестицій.
На 1 січня 1997 р. загальний обсяг накопичених іноземних інвестицій склав 13520000000 дол США і 4 262 630 000 000 р., У тому числі прямі інвестиції - 6,82 млрд дол США і 3405600000000 р. У 1995 р. іноземні інвестиції в російську економіку склали 2,8 млрд дол США і 850 200 000 000 р., Тобто зростання по відношенню до 1994 р. становила 2; 7 рази. В1996 р. було залучено 6,5 млрд дол США і 2 380 700 000 000 р. іноземних інвестицій, що перевищило аналогічні показники 1995 відповідно в 2,3 і 2,8 рази.
Структура іноземних інвестицій мала в 1996 р. наступний вигляд: прямі інвестиції склали 32,3%, портфельні - 0,77% та інші (позики, кредити) - майже 67%.
У загальному обсязі накопичених іноземних інвестицій лідирують США, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і Німеччина. На
частку цих п'яти країн припадає 64,6% загального обсягу накопичених іноземних інвестицій. У 1996гмстрановая структура іноземних інвестицій змінилася. У першу п'ятірку увійшли наступні країни: США, Швейцарія, Нідерланди, Кіпр і Великобританія. Частка цих країн у загальному обсязі іноземних інвестицій в 1996 р. склала 80%.
Найбільш привабливими галузями для, іноземного капіталу є фінансова сфера, комерційна діяльність, щодо забезпечення ринку, паливна промисловість. У число перших шести галузей, які найбільш активно інвестуються іноземними компаніями, входять харчова промисловість, машинобудування і металообробка, торгівля і громадське харчування.
Основна частка іноземних інвестицій припадає на п'ять регіонів - Москву і Московську область, Тюменську область, С.-Петербург і Республіку Татарстан. За підсумками 1996 частка цих регіонів склала майже 82% загального обсягу іноземних інвестицій, що значно перевищує частку всіх інших суб'єктів Російської Федерації.
Обсяг і структура іноземних інвестицій, є незадовільними. Насамперед обсяг іноземних інвестицій не-зі-відповідає основним показниками, які характеризують російську економіку: масштабам виробництва, ємності ринку, забезпеченості сировинними і мінеральними ресурсами, кваліфікації істоімості; ра-
бОЧеЙСІЛИ;
країнових структура іноземних інвестицій вимагає більшої диференціації країн - основних інвесторів, що буде сприяти вать ослаблення економічної залежності в отриманні додаткових них джерел накопичень як від однієї, отдельйо взятої; країни, так і від невеликої кількості країн: Галузева структура предоп ределяет необхідність збільшення вкладень іноземних-інвести ций в галузі матеріального виробництва. Регіональна структура іноземних інвестицій деформована і характеризується дуже - не значними вкладеннями іноземних інвестицій в основну частину регіонів Російської Федерації.'',
Основна причина незначних обсягів іноземних інвестицій в російську економіку, як вказувалося, полягає в недостатньо сприятливому інвестиційному кліматі, для якого характерні такі ознаки: економічна і правова нестабільність; жорстка податкова система; низький рівень развітія'многіх елементів ринкової інфраструктури; слабке інформаційне забезпе-
чат

печення іноземних інвесторів про можливості інвестування капіталу; недостатньо чітка регламентація прав Власності на землю, фонди партнера, майно підприємств, що приватизуються.
Тому актуальним завданням є створення системи стиму-лювати залучення іноземних інвестицій.
| Стимулювання іноземних інвестицій. Необхідність стимулювання інвестиційної діяльності зумовлюється наступними факторами.
По-перше, для протидії входженню економіки в тривалу депресію, подолання інвестиційної кризи і дефіциту накопичень необхідно підвищити інвестиційну активність суб'єктів підприємницької діяльності та ефективність капітальних вкладень за допомогою створення системи стимулювання інвесторів. По-друге, для багатьох суб'єктів підприємницької діяльності банківський кредит є недостатньо доступним через високий відсотка. Крім того, банки дуже неохоче інвестують галузі матеріального виробництва, що мають низьку швидкість обороту капіталу, і вважають за краще короткострокові кредити в тих сферах господарської діяльності, які мають високу швидкість оборота.1 третє, світові ринки капіталів характеризуються перевищенням попиту над пропозицією. По-четверте, в найближчій перспективі у зв'язку з виходом економіки з кризи, підвищенням темпів розвитку галузей і виробництв, необхідністю оновлення елементів основного капіталу проблема додаткових джерел накопичення може ще більше загостритися.
Все це зумовлює необхідність стимулювання іноземних інвестицій. З метою поліпшення інвестиційного клімату здійснено ряд заходів податкового та митного регулювання, спрямованих на надання пільг іноземним інвесторам.
Так, від податку на додану вартість (ПДВ) звільнено:
| технологічне обладнання, комплектуючі і запасні частини до нього;
| товари, що ввозяться в якості внеску до статутних фондів підприємств з іноземними інвестиціями і призначені для включення до складу основних виробничих фондів;
| товари (за винятком підакцизних), що ввозяться в рахунок погашення державних кредитів, наданих та надаються іноземним державам Союзом РСР та Російською Федерацією;
| кредитні кошти, включаючи міжфірмовий кредити.
Звільняються також від податку на прибуток кошти, спрямовані:
| підприємствами галузей сфери матеріального виробництва на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення (у тому числі в порядку пайової участі), а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки по кредитах;
| підприємствами всіх галузей народного господарства на фінансування житлового будівництва (у тому числі в порядку пайової участі), а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі, включаючи відсотки по кредитах.

Звільняються від стягнення мита:
| товари, що ввозяться на територію Російської Федерації в якості внеску до статутних фондів підприємств з іноземними інвестиціями, в межах строків, встановлених установчими документами для формування фондів, і відносяться до основних виробничих фондів;
| обладнання, включаючи машини, механізми, а також матеріали, що входять в, комплект поставки срответствующего обладнання, і комплектуючі вироби (за винятком підакцизних), що ввозяться на митну територію Російської Федерації в рахунок кредитів, наданих іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. Звільнення проводиться тільки у випадках, коли це передбачено міжнародними договорами Російської федерації;
| обладнання, включаючи машини, механізми, а також матеріали, що входять в комплект поставки відповідного обладнання, та комплектуючі вироби (крім підакцизних) , що були ввезені на митну територію РФ за контрактами, укладеними до 15 березня 1995 р., в рахунок кредитів, наданих іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів РФ, не передбачають звільнення від мита товарів, що поставляються або під гарантії Уряду РФ , але не випущені в, вільне, рбра-щення до набрання чинності Федерального закону «Про внесення, змін і доповнень до Закону Російської Федерації« Q митний тариф »від 5 лютого 1997 р., підлягають умовному випуску з відстрочкою сплати мита на п'ять років з дня набрання чинності ука-

занного закону. Справжній федеральний закон набув чинності з дня його офіційного опублікування - 11 лютого 1997
Можливо також зниження в два рази ставок ввізних митних зборів поотношенію до базових ставок на термін не більше ^ п'яти років для іноземних товарів , що ввозяться на територію Росії іноземними інвесторами, є учасниками інвестиційних угод, за умови, що сумарний обсяг прямих капіталовкладень становить не менше 100 млн дол США, мінімальний внесок іноземного інвестора до статутного (складеного) капіталу господарського товариства або товариства-не менше 10 млн дол . США, а обсяг пільг, одержуваних іноземним інвестором відповідно до митного режиму, не перевищує обсягу фактично здійснюваних ним капіталовкладень.
Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам, та спільні підприємства, у статутному фонді яких іноземні інвестиції становлять понад 30%, має право без ліцензій імпортувати продукцію для власних потреб, за винятком випадків, передбачених чинними на території Росії міжнародними договорами. Порядок визначення продукції власного виробництва, що постачається на експорт, та продукції, імпортованої для власних потреб, встановлюється Урядом на підставі правил походження товару, відповідних світовій практиці.
Одним з напрямків державного регулювання інвестиційного процесу є створення системі підтримки іноземних інвесторів. Така система спрямована на підтримку високоефективних інвестиційних проектів, що мають термін окупності менше двох років і передбачають надання приватним інвесторам державної підтримки за цими проектами в розмірі від 50 до 20% від їх загальної вартості. Державну підтримку отримують високоефективні інвестиційні проекти, пов'язані з розвитком «точок зростання» економіки.
Приватний інвестор має право вибору форми державної підтримки. Такими формами можуть бути: надання коштів федерального бюджету на поворотній основі на термін не більше 24 місяців; надання державних ресурсів на умовах закріплення в державній власності частини акцій створюваних акціонерних товариств, які реалізуються на ринку після закінчення двох років з початку отримання прибутку від реалізації інвестиційного проекту (розмір пакета акцій, що закріплюються у державній власності, а також рік їх реалізації визначаються відповідно до бізнес-пла-
ном інвестиційного проекту); надання державних гарантій для інвестиційних проектів.
В цілому по відношенню до іноземних інвесторів має місце тенденція до скорочення пільг. Так, в 1996 р. була скасована пільга з оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями, які займаються діяльністю у сфері матеріального виробництва, за умови, що частка іноземного інвестора у статутному фонді-складала не менше 30% і в еквівалентній сумі - не менше 10 млн дол . США, та зареєстрованих після 1 січня 1994 Ці підприємства звільнялися повністю від сплати податку на прибуток у федеральний бюджет в перші два роки роботи, а в третій і четвертий роки ставка податку зменшувалася відповідно на 50 і 25%.
| Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
Іноземні інвестиції користуються повним і безумовним правовим захистом, яка забезпечується законодавством Російської Федерації і міжнародними договорами, чинними на території Росії. Умови здійснення іноземних інвестицій і правовий режим діяльності іноземних інвесторів не можуть бути * менш сприятливим, ніж умови здійснення інвестицій і режим діяльності російських інвесторів, крім вилучень, які встановлюються федеральними законами.
Російське законодавство гарантує іноземним інвесторам Права власності. Так, Законом РРФСР «Про іноземних інвестицій в РРФСР» встановлено, що іноземні інвестиції не підлягають націоналізації і не можуть бути піддані реквізиції або конфіскації, крім як у виняткових, передбачених законодавчими актами випадках, коли ці заходи вживаються в суспільних інтересах. У разі націоналізації або реквізиції іноземному інвестору виплачується швидка, адекватна і ефективна компенсація. Рішення про націоналізацію приймаються Державною Думою, рішення про реквізицію і конфіскацію - у порядку, встановленому чинним на території РФ законодавством, та можуть бути оскаржені в суді Російської Федерації.
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, завданих їм у результаті виконання суперечать чинному на території Росії законодавством вказівок державних органів чи їх посадових осіб по відношенню до іноземного інвестора або підприємству з іноземними інвестиціями.
Компенсація, що виплачується іноземному ін-

інвестору повинна відповідати реальній вартості націоналізованих або реквізується інвестицій безпосередньо до моменту, коли офіційно стало відомо про фактичне здійснення або про майбутню націоналізацію або реквізицію . Компенсація повинна виплачуватися тільки в тій валюті, в якій спочатку були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій іноземній валюті, прийнятній для іноземного інвестора. До моменту виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно діючої облікової ставки Банку Росії.
  Відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, завданих іноземному інвестору, здійснюється органом, що допустили протизаконні дії.
  Федеральний закон «Про угоди про розподіл продукції», прийнятому 30 грудня 1995 р., спрямований на створення сприятливих умов для залучення іноземних інвесторів у сферу надрокористування. Закон надає державні гарантії стабільності умов господарської діяльності на весь період дії угоди про розподіл продукції.
  Якщо протягом терміну дії угоди про розподіл продукції будуть прийняті правові норми, що погіршують комерційні результати діяльності інвесторів, то в угоду мають бути внесені поправки, що забезпечують інвестору результати господарської діяльності, які він міг би отримати на момент укладення угоди про розподіл продукції. Це положення федерального закону, що регулює зміна дій угоди, не застосовується в тому випадку, якщо вносяться зміни до чинних норми з безпечного ведення робіт, охорони надр, навколишнього природного середовища, здоров'я людини, в тому числі з метою приведення їх у відповідність з аналогічними нормами, прийнятими у міжнародній практиці.
  Відповідно до угоди про розподіл продукції Російська Федерація надає іноземному інвестору на оплатній основі та на визначений термін виняткові права на пошук, розвідку, видобуток мінеральної сировини на ділянці надр, зазначеному в угоді, і на ведення пов'язаних з цим робіт. Інвестор зі свого боку зобов'язується провести вказані роботи за свій рахунок і на свій ризик. Угода визначає всі умови, пов'язані з користуванням надр, у тому числі умови та порядок розподілу виробленої продукції між учасниками угоди.
  В результаті прийняття Федерального закону «Про угоди про розподіл продукції» вступили в дію угоди про розділ продук-
  ції за проектами «Сахалін-1» і «Сахалін-2». Угоди передбачають освоєння п'яти великих нефтеконденсатних родовищ на шельфі о. Сахалін. На підставі техніко-економічних розрахунків орієнтовний обсяг інвестицій за проектами складає 27 млрд дол. США (15,2 млрд дол - «Сахалін-2» і 11,8 млрд дол - «Сахалін-1»). Чистий дохід російської держави оцінюється в 35-40 млрд дол США. Крім того, буде створено 20 тис. нових робочих місць. Реалізація проектів гарантує повне забезпечення Далекосхідного регіону власним паливом і нафтопродуктами, газифікацію Хабаровського і Приморського країв, Сахалінської і Амурської областей.
  З метою створення економічних механізмів реалізації Федерального закону «Про угоди про розподіл продукції» Уряд Російської Федерації 21 травня 1996 направило до Державної Думи проект Федерального закону «Про внесення до законодавчих актів Російської Федерації змін і доповнень, що випливають з Федерального закону« Про угоди про розподіл продукції ».
  Правовий захист діяльності іноземних інвесторів здійснюється судовими органами Російської Федерації. З 1 липня 1995 р. впроваджено в дію новий Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Ст. 22 цього кодексу передбачено, що арбітражний суд розглядає підвідомчі йому справи за участю іноземних організацій, організацій з іноземними інвестиціями. Таким чином, підприємства з іноземними інвестиціями стали учасниками арбітражного процесу незалежно від того, чи є угода про передачу спору на розгляд до арбітражного суду (як це було передбачено раніше діючим Арбітражним кодексом).
  У 1995-1996 рр.. підготовлено ряд законодавчих актів, регулюючих участь іноземного інвестора в інвестиційній діяльності. Найважливішими з них є проекти федеральних законів: «Про внесення змін і доповнень до Закону РРФСР« Про іноземних інвестицій в РРФСР »,« Про вільні економічні зони »,« Про концесійних договорах, укладених з російськими та іноземними інвесторами ».
  Ведуться переговори про укладення міжурядових угод, які передбачають заохочення і взаємний захист капіталовкладень. Укладено 37 таких угод. Міжурядові угоди про заохочення і взаємний захист капіталовкладень надають правові гарантії закордонним інвесторам, які вкладають капітал в російську економіку, а також російським інвесторам,
  здійснюють капіталовкладення за кордоном. Такі угоди сприяють припливу іноземних інвестицій в економіку Росії. Таким чином, заходи щодо залучення іноземних інвестицій в російську економіку спрямовані на розвиток міжнародного інвестиційного співробітництва, поліпшення інвестиційного клімату в Росії, підвищення активності іноземних інвесторів, збільшення притоку іноземних інвестицій та їх ефективності. Вирішення цих завдань в інвестиційній сфері сприятиме створенню передумов для економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.2.2. Іноземні інвестиції в Росії"
 1. № 161. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку Росії на початку 20-го століття
    іноземний капітал. Але це не привело до створення іноземних зон впливу, приплив іноземного капіталу супроводжувався зрощенням його з капіталом вітчизняним, що сприяло включенню Росії в світову
 2. ЛІТЕРАТУРА
    іноземного інвестора / / Іноземний капітал у Росії: податки, облік, валютне та митне регулювання. 1996. № 4. Лебедєв В.М. Формування інвестиційного клімату в Росії / / Фінанси. 1995. № 4. Фельзенбаум В. Г. Регулювання іноземних інвестицій у Росії / / Питання економіки. 1994. №
 3. Зовнішня торгівля Росії
    іноземних інвестицій. Рух у напрямку ринкових перетворень і необхідність послідовного відкриття внутрішнього ринку викликали зростаючий приплив іноземних інвестицій до Росії. Однак розмова про іноземні інвестиції «взагалі» носить непрофесійний характер. Необхідно чітко розрізняти: прямі інвестиції, вкладені в розвиток реального сектора економіки й укорінені в ньому, а
 4. Стаття 2. Іноземні інвестиції
    іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
 5. Стаття 21. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями
    іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії та представництва на території РРФСР і за її межами, у тому числі в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених чинним на території РРФСР законодавством, законодавством союзних республік і відповідним законодавством іноземних держав . (2)
 6. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
    іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих
 7. Контрольні питання
    іноземних інвестицій у російській економіці? 2. Які гарантії надає іноземному інвестору російське законодавство? 3. Які основні законодавчі акти регулюють інвестиційну діяльність іноземних інвесторів в Росії? 4. Чому у вивезенні капіталу з Росії переважає «втеча капіталу»? 5. Чому вивіз капіталу надає суперечливе вплив на російську
 8. Стаття 12. Організаційно-правові форми і види підприємств з іноземними інвестиціями
    іноземними інвестиціями створюються і діють у формі акціонерних товариств та інших господарських товариств і товариств, передбачених законодавством РРФСР. (2) На території РРФСР можуть створюватися і діяти: підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства та філії; підприємства, повністю належать іноземним
 9. Рис.
    іноземних інвес-тицій знижуються. Зверніть увагу на положення нулі-вої точки на гори-зонтальной осі: чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-тільних. Чисті іноземних-ні інвестиції негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30. Макроекономічна теорія відкритої
 10. Стаття 28. Оподаткування
    іноземними інвестиціями, а також іноземні інвестори сплачують податки, встановлені чинним на території РРФСР законодавством. (2) Для підприємств з іноземними інвестиціями, діючих у пріоритетних галузях народного господарства і в окремих регіонах, може встановлюватися пільговий порядок
 11. Стаття 6. Правовий режим іноземних інвестицій
    іноземних інвестицій, а також діяльності іноземних інвесторів з їх здійснення не може бути менш сприятливим, ніж режим для майна, майнових прав та інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян РРФСР, за винятками, передбаченими цим
 12. Стаття 1. Іноземні інвестори
    іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження; іноземні громадяни, особи без громадянства ... іноземні держави; міжнародні
 13. Іноземні інвестиції
    іноземних інвестицій, поряд з внутрішніми грають важливу роль в економіці. Дослідники називають такі чинники, стимулюючі іноземну підприємницьку діяльність в Росії: а) постійні фактори: - потужна сировинна база (газ, нафта та ін.); - високий потенціал російських інтелектуальних ресурсів і значитель-ве розвиток високих технологій у ряді галузей; - розвиток
 14. Стаття 4. Об'єкти іноземних інвестицій
    інвестиції на території РРФСР можуть вкладатися в будь-які об'єкти, не заборонені для таких інвестицій законодавством. Вони можуть включати в себе: новостворювані і модернізовані основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства; цінні папери; цільові грошові вклади;. науково-технічну продукцію; права на інтелектуальні цінності;
 15. Контрольні питання і завдання
    іноземні інвестори при різних формах вивозу капіталу? 5. Які з наступних видів інвестицій вважаються прямими: Американський банк купив 6% акцій російської компанії «Лукойл»; Російський Автобанк придбав у Лондоні будівлю, в якій відкрив свою філію; Канадська фірма «Макдональдс» відкрила черговий ресторан у Москві; Нафтопереробна фірма з Англії придбала 11 % поточного
 16. Іноземні інвестиції
    інвестиції - фінансові та матеріальні кошти, а також права на майнову та інтелектуальну власність, вивезені з митної території однієї держави і вкладені в підприємство на митній території іншої держави з метою отримання прибутку або досягнення соціального
© 2014-2022  epi.cc.ua