Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

39.Трансформаціонная економіка. Необхідність переходу до ринкової економіки. Концепції переходу до ринкової економіки. Трансформаційна економіка має характерні риси:

- являє собою міжсистемне освіта - поєднання командно-адміністративної системи (КАС) і сучасної ринкової економіки;
- має нестійкий стан з порушенням цілісності ;
- її економіка зазнає глибокі якісні перетворення;
- розвиток носить альтернативний характер, і його підсумки можуть бути варіативними;
- структура схильна якісних змін поряд із структурними елементами попередньої системи (державні підприємства, колгоспи і ін)
- на початковому етапі трансформаційні перетворення супроводжуються соціально-економічними витратами;
- відбувається якісна зміна системних зв'язків і відносин;
- протиріччя носять особливий характер - нефункціонування.
Сутність трансформаційної (перехідний) економіки полягає в поєднанні адміністративно-командної і сучасної ринкової систем.
Змістом трансформаційної (перехідний) економіки є створення ринкових відносин, реформування економічної політики і методів господарювання, перетворення соціально-економічних відносин у напрямку демократизації та лібералізації.

На початку перехідного періоду в Республіці Білорусь головну роль грали такі чинники:
- глибока економічна криза, що послідувала в результаті краху командно-адміністративної системи;
- розпад СРСР і розрив господарських зв'язків між колишніми республіками, які перетворилися на самостійні держави;
- деформована структура економіки, що склалася в умовах командної системи;
- характерна для початкового етапу перехідного періоду економічна, політична і соціальна нестійкість;
- економічна криза, який не залишав необхідного часу для вироблення довгострокової стратегії.
Відмінною рисою перехідної економіки є масштабність і глибина відбуваються перетворень. Майже 30 країнам належить вирішити завдання: перейти від одержавленої економіки до економіки, що базується на ринкових принципах.
Концепції переходу до ринкової економіки
До теперішнього часу склалося декілька концепцій трансформації командної економіки:
- Перша, названа «шокова терапія »передбачає лібералізацію цін, провідну до інфляційного вибуху.

- Другий напрямок - поступове створення ринкових відносин. Дана концепція передбачає тривале, еволюційне формування ринкової економіки із збереженням багатьох старих структур.
- Білоруський варіант формування ринкової економіки має свої особливості:
1) принцип поступовості, еволюційності перетворень;
2) сильна і ефективно діюча вертикаль державної влади;
3) чітка система законодавства, що забезпечує спільність інтересів держави і кожного її громадянина окремо;
4) соціальна спрямованість вироблених реформ;
5) активна інтеграція з країнами СНД, в першу чергу з Росією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39.Трансформаціонная економіка. Необхідність переходу до ринкової економіки. Концепції переходу до ринкової економіки. Трансформаційна економіка має характерні риси: "
 1. 27. ПРОБЛЕМИ І ТЕОРІЇ перехідною економікою
  трансформаційної кризи. Проблема стабілізації фінансів і
 2. Терміни і поняття
  економіка Лібералізація Приватизація Системні реформи Ринкова инфрастуктура Еволюційний шлях переходу до ринкової економіки Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 3. Висновки
  трансформаційного спаду. 3. Склалися два основних підходи до фінансової стабілізації, в основі яких лежать різні уявлення про природу інфляції в перехідній економіці. Відповідно з монетарним підходом інфляція цілком залежить від темпів приросту грошової маси. Згідно немонетарні підходу на інфляцію в перехідній економіці впливають такі фактори, як диспропорції в структурі
 4. 4.2.4. Перехідна економіка
  економіка - це економіка, яка перебуває у процесі переходу (трансформації) від однієї економічної системи до іншої. Перехід від однієї економічної системи до іншої займає тривалий відрізок часу (від десятиліть до століть). В даний час в постсоціалістичних країнах відбувається перехід від командної планової до ринкової економіки. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в.
 5. 50. Програма «500 днів»
  економіці », яка фактично не була програмою переходу до
 6. Проблемні питання
  економіка? Чому корінь всіх економічних перетворень лежить у зміні відносин власності? 2. Чому Росія в XX столітті двічі опинилася в стані перехідної економіки, тобто зміни однієї форми власності на іншу? 3. У чому специфіка перехідної економіки Росії кінця XX в.? Чому курс проведення ринкових реформ ми розглядаємо як нав'язаний? Хто його нам нав'язав? 4. У чому
 7. 40. Основні напрямки ринкових перетворень. Роль держави в трансформаційній економіці.
  Економіки; - реформування відносин власності; - стабілізація економіки; - реструктуризація (структурна перебудова) економіки; - інтеграція національної економіки в систему світогосподарських зв'язків, становлення економіки відкритого типу. Лібералізація означає відмову від державного регулювання цін, перехід до вільного ціноутворення і припинення контролю над торгівлею зі
 8. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Трансформаційної кризи, шляхи її подолання. Передумови і фактори економічного зростання. 4. Характер і зміст інституційних перетворень. Особливості управління в перехідний період. Зміна стереотипів економічної поведінки. 5. Реформа соціальної сфери; основи соціальної політики. 6. Умови інтеграції держави у світову економіку. Особливості регулювання
 9. Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
  економіці Росії на рубежі 80-х і 90-х рр.. почався перехід до ринкових відносин. Вихідні позиції для переходу до ринкової економіки, сформовані до кінця 80-х рр.. в Росії, в цілому були несприятливими за наступними обставинами (об'єктивні фактори): - вкрай висока (навіть для країн з адміністративно-командною системою) ступінь одержавлення економіки, майже повна відсутність у той
 10. Глава 29. Концепції перехідної економіки
  економіки до сучасної ринкової була обумовлена наростала недієздатністю нетоварної економіки в міру вичерпання екстенсивних факторів економічного зростання. Адміністративно-командна система має два суттєвих недоліки. Перший - це її негнучкість, повільна адаптація до змін. Адаптаційні механізми у формі відбувається за рішенням вищого керівництва перерозподілу
 11. Запитання для самоперевірки
  економіці? 2. Чому в Росії виявився неможливим китайський варіант переходу до ринкової економіки? 3. Який варіант переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки вибере швидше за все керівництво країни, якщо в ній: важка промисловість представлена лише кількома великими підприємствами; 80% активного населення зайнято в сільському господарстві, в експорті переважають кави і
 12. 35. Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання
  переходу до ринкової моделі
 13. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних господарств у світовій системі. Загальна посилка цих теорій полягає в тому, що національні господарства
 14. Варіант радикального переходу до ринку («шокова терапія»)
  економіка є саморегулюючою системою. Тому головне завдання перетворень полягає у зведенні до мінімуму економічної ролі держави. За ним зберігається найважливіша функція - підтримка стійкості фінансової системи, а для цього необхідно рішуче придушення інфляції, яка перешкоджає регулюючої ролі ринку. У числі найважливіших інституційних перетворень
 15. Запитання для самоперевірки
  економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
© 2014-2022  epi.cc.ua