Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

3.3.1. Прийом видавництвом твори автора

Готове твір автор повинен представити в термін, визначений договором. Якщо термін порушений, то рішення про подальшу долю договору приймає керівництво видавництва. У разі розірвання договору складається акт про припинення видання.
На першому етапі видавництво приймає рукопис на підставі оцінки її відповідності чинним нормативним документам, що стосуються текстових оригіналів та оригіналів ілюстрацій. Основними такими документами є ОСТ 29.115-88 <Оригінали авторські і текстові видавничі. Загальні технічні вимоги> і ОСТ 29.106-90 <Оригінали образотворчі для поліграфічного репродукування. Загальні технічні умови>.
Авторським текстовим оригіналом називається текстова частина твору, підготовлена автором (колективом авторів) для передачі у видавництво і наступної редакційно-видавничої обробки. Він служить основою для виготовлення видавничого текстового оригіналу.

Авторські оригінали ілюстрацій являють собою плоскі графічні чи фотографічні зображення, призначені для поліграфічного відтворення.
В залежності від виконання авторські текстові оригінали діляться на машинописні, друковані для перевидання без змін (повторні), друковані для перевидань із змінами, роздруківки з кодованих оригіналів (підготовлених на комп'ютері), рукописними. Будь-яка форма подання авторського оригіналу повинна бути обумовлена авторським договором.
Одне з найважливіших вимог, що пред'являються до авторського оригіналу - його комплектність, тобто повнота всіх його складових частин. У найбільш повному вигляді він повинен містити:
- титульний лист, оформлений відповідно до стандарту <Видання. Вихідні відомості> і підписаний автором (усіма співавторами) з позначенням дати здачі, загальної кількості сторінок, з перерахуванням складових частин всього оригіналу і числа одиниць у кожній частині;
- текстовий оригінал, що включає основну та додаткові тексти , а також ті елементи книги, які замовлені автору видавництвом (передмова, зміст, анотація, тексти колонтитулів, покажчики, затекстові примітки та коментарі, бібліографічний список, список ілюстрацій);
- 2-й примірник текстової частині оригіналу;
- робоче зміст (перелік усіх без винятку заголовків з їх смислової соподчиненностью);
- авторські оригінали ілюстрацій (у конвертах);
- текст підписів до ілюстрацій.

Якщо авторський оригінал відповідає наведеним вище вимогам, у видавництві реєструється термін його надходження і автор отримує розписку в отриманні його рукописи. Після прийняття рукописи видавництво повинно дати автору відповідь, прийнято його твір до видання або не прийнято.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3.1. Прийом видавництвом твори автора "
 1. 3.2.4. Укладення договору з автором
  видавництву для використання. Змісту авторського (видавничого) договору буде присвячений розділ 4.2.2. нашого курсу. Тут же відзначимо, що договір підписується автором і керівником видавництва, а якщо договір укладається з колективом авторів, то всіма співавторами твору. Перший примірник договору зберігається у видавництві, другий передається автору. У будь-якому випадку до підписання
 2. 4.2.3. Порушення авторського договору
  видавництва, так і з боку автора. Серед можливих порушень авторського договору з боку видавництва відзначимо наступні: - невипуск твору в світ; - прострочення у виплаті авторського гонорару; - спотворення твору. Можливі й інші порушення. Якщо вони не можуть бути відрегульовані сторонами в ході переговорів, рішення по них приймаються в ході судового розгляду. Порушення з
 3. 3.2.1. Підбір автора чи авторського колективу
  видавництво формує своє коло авторів, з якими воно працює постійно і з якого робить відбір при підготовці нового твору на заплановану тему. Як правило, видавці ведуть свою базу даних авторів. Разом з тим, зацікавлена у власному розвитку видавництво зацікавлене і в розширенні свого авторського
 4. 4.3.2. Видавничі портфелі
  видавництво, але не схвалені видавництвом. Сюди ж відносять авторські оригінали творів, що надійшли у видавництво самопливом, тобто не на замовлення видавництва, але які можуть бути прийняті до видання. Редакційний портфель. Включає вже прийняті до видання, схвалені, але знаходяться на стадії редакційної обробки твору. Виробничий портфель. Складається з творів,
 5. 3.2.2. План-проспект видання
  видавництву не тільки повніше уявити собі його склад і тематичний зміст, а й структуру, а також глибину і широту охоплення теми. Бажано, щоб автор проставив у плані-проспекті і обсяги підрозділів. Для редактора це важливо, оскільки дозволяє оцінити співвідношення структурних елементів твору, раціональність використання його погодженого обсягу. Кваліфіковано
 6. 3.2.3. Рецензування
  видавництва, другий замовляється фахівцям, які не працюють у видавництві. І в тому, і в іншому випадку рецензент допомагає видавництву відповісти на головні питання, що стосуються твори: - чи відповідає зміст затвердженим планом-проспектом і своїй назві; - наскільки враховує сучасний рівень розробок у галузі знань, якій присвячена книга; - чи відповідає мова твору
 7. 3.3.2. Схвалення авторського оригіналу
  видавництвом чи ні повинен повідомити редактор, який оцінює рукопис з точки зору відповідності її змісту вимогам видавництва і дає висновок про придатність її до видання. Із зауваженнями редактора і рецензента, якщо такий був, знайомиться автор, який їх приймає або обгрунтовано відкидає. На цьому етапі рукопис допрацьовується, після чого знову повертається у видавництво.
 8. 2.2.4. Права видавництва
  видавництва керуються у своїй діяльності статутом, в якому обумовлюються в тому числі і його права. У пункті 16 записано, що видавництво має право: - самостійно формувати тематичний план випуску літератури; - видавати періодичні друковані видання відповідно до Закону Російської Федерації; - укладати договори на випуск видань для державних потреб; - здійснювати
 9. 4. Робота видавництва з автором
  видавництва з
 10. 2.1.3. Обслуговуючі служби
  видавництва забезпечують багато інших співробітників, без яких видавництво не могло б здійснювати свою діяльність. Насамперед, ми маємо на увазі такі служби, як бухгалтерія, економічний і юридичне забезпечення. Бухгалтерія (або бухгалтер в невеликому видавництві) і економічна служба є досить традиційними структурними підрозділами у видавництві, ведуть облік грошових
 11. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
  твори, винаходи та видавцями, виконавцями, користувачами авторських творів, в якому встановлюються умови використання творів, що охороняються авторським правом. Може бути укладений з правонаступниками
 12. 10.1.1. Процес ціноутворення у видавництві
  прийнятних строків повернення вкладених коштів. Визначальним ланкою в ланцюжку ціноутворення є етап формування ціни у видавництві. Відпускна ціна видавництва складається в залежності від конкретних обставин, прийнятої стратегії ціноутворення чи загальної стратегії видавництва на тому чи іншому етапі його діяльності. Орієнтація на собівартість - елемент активної політики
© 2014-2021  epi.cc.ua