Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

30.3. Принципом акселерації

Ефект мультиплікатора знаходить своє продовження в принципі акселерації. Сутність принципу акселерації: зрослий дохід, отриманий в результаті змін у споживанні під впливом зростання автономних інвестицій, призводить не просто до зростання, а до прискореного (акселеративного) зростанню галузей, що задовольняють виробничі потреби. Принцип акселерації безпосередньо пов'язаний з теорією мультиплікатора.
Розглянемо механізм дії принципу акселерації. Галузі, що виробляють споживчі товари, розширюються, а це, в свою чергу, викликає збільшення попиту на капітальні товари, тобто ресурси, так необхідні для задоволення підвищеного споживчого попиту. Таким чином, повинне зрости виробництво машин. І ось найголовніше: збільшення темпів зростання споживчого попиту? попиту на предмети споживання внаслідок зростання доходу? викликає прискорений, або акселеративного, зростання інвестиційних витрат. Іншими словами, принцип акселерації розкриває ефект впливу змін у споживанні на рівень нових інвестицій. Для вимірювання масштабів такого ефекту служить коефіцієнт акселерації, або просто акселератор.
Акселератор? коефіцієнт, що розкриває залежність між новими інвестиціями та приростом доходу, тобто:
I? a (Yt? Yt? 1),
де I? нові інвестиції;
а? коефіцієнт акселерації;
Yt? величина доходу за даний період;
Yt? 1? величина доходу за попередній період.

Таким чином, збільшення доходу, як правило, веде до кратного збільшення нових інвестицій. Основним теоретичним положенням принципу акселерації є існування функціональної залежності між споживанням і новими інвестиціями, причому збільшення попиту на споживчі товари веде до ще більшого збільшення попиту на нові інвестиційні товари (машини, обладнання).
Щоб принцип акселерації знайшов прояв, необхідно:
1) відсутність товарних запасів: якщо є товарні запаси, то зростання споживчого попиту на готову продукцію може бути задоволений і розширення виробництва засобів виробництва не настане;
2) відсутність зайвої виробничої потужності: якщо є вільні виробничі потужності, то їх завантажать новим сировиною і додаткової робочої силою і не відбудеться прискореного зростання виробництва в галузях, що виробляють машини;
3) відсутність зростання продуктивності праці, технічного прогресу, коли на одному і тому ж обладнанні можна отримати більше продукції і задовольнити збільшений попит;
4) наявність вільної робочої сили.
Це, так би мовити, ідеальні умови для прояву принципу акселерації.
На відміну від теорії мультиплікатора, де розглядаються автономні (зовнішні) інвестиції, принцип акселерації має справу зі стимульований інвестиціями.
Під стимульований інвестиціями розуміються інвестиції, які залежать від доходу, тобто є результатом зростання кінцевого попиту або обсягу продажів. Автономні інвестиції дають початковий поштовх процесу розширення економіки. Вони викликають ефект мультиплікації, а стимульовані інвестиції, будучи результатом зрослого доходу, призводять до подальшого зростання доходу. Неважко здогадатися, що в принципі акселерації інвестиції виступають як внутрішні, або ендогенні. Якщо модель мультиплікатора виходить з надлишку ресурсів в депресивній економіці, то модель акселератора припускає нарощування нових капітальних ресурсів, наприклад, будівництво нових підприємств, виробництво нового обладнання. Ця модель є основною частиною моделей економічного зростання. Мультиплікатор та акселератор обумовлюють один одного.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 30.3. принципом акселерації "
 1. Тема 13 Економічний ріст і циклічність економічного розвитку
  акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 2. Контрольні питання
  принцип
 3. Терміни і поняття
  акселерації інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту» Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор
 4. Практикум по темі лекції 14
  принцип акселерації? Розкрийте зв'язок між споживанням, заощадженням та інвестиціями. Чи завжди вигідні високі темпи економічного зростання? Чи завжди нульові темпи мають негативний характер? Що таке «парадокс ощадливості»? Чому він проявляє себе лише в ситуації економіки з неповною зайнятістю? Що відбудеться, якщо населення почне більше заощаджувати в період інфляційного розриву?
 5. 2.1. Принцип справедливості
  принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 6. РЕЗЮМЕ
  принципів: принцип розвитку міжнародних економічних і науково- технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх економічною діяльністю, а також принципи найбільшого сприяння і
 7. 14.4. Інвестиції і їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій
  принцип акселерації. Отже, під принципом акселерації розуміють процес, що показує, що попит на інвестиції може бути викликаний зростанням продажів і доходу. Познайомившись з такими поняттями, як споживання, заощадження та інвестиції, можна розглянути існуючу між ними зв'язок. Схильність до заощаджень робить істотний вплив на економічну рівновагу суспільства, що
 8. Принцип економічності та ефективності
  принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу доцільно віднести і вимога економії кваліфікації, яке передбачає раціональне використання
 9. Ключові терміни
  Податок на додану вартість Принципи вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої
 10. 2.8.5. Принципи планування
  принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів.
 11. Економічні закони і принципи
  принципами, як їх часто називають на Заході). Як писав один з головних творців економіки Альфред Маршалл у своєму знаменитому підручнику «Принципи економічної науки» (1890), закон - «це узагальнення, що свідчить, що від членів будь-якої соціальної групи за певних умов можна очікувати певного способу дій». При цьому він одночасно підкреслював, що економічні закони
 12. Науковість
  принцип управління є дієвим засобом подолання волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з
 13. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджетів
  Принцип збалансованості бюджетів означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його
 14. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  принципів бюджетного процесу в Російській Федерації, санкцій за порушення бюджетного законодавства Російської
© 2014-2022  epi.cc.ua