Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

2.6.3. Гарантійні об'єднання

Відповідно до ст. 8 Конвенції МДП гарантійне об'єднання має взяти на себе зобов'язання сплачувати належні ввізні або вивізні мита і збори, а також будь-які відсотки за прострочення, які можуть належати відповідно до митних законів і правил країни, в якій виявлено порушення у зв'язку з операцією МДП. Гарантійне об'єднання зобов'язується сплачувати згадані вище суми в порядку солідарної відповідальності разом з особами, з яких належать ці суми.
У тих випадках, коли законами і правилами держави - учасниці Конвенції МДП сплата ввізних або вивізних мит та зборів не передбачається, гарантійне об'єднання зобов'язується на подібних умовах сплатити суму, що дорівнює сумі ввізних або вивізних мит і зборів і будь-яких відсотків за прострочення.
Гарантійне об'єднання стає відповідальним стосовно компетентних органів країни, у якій розташована митницю місця відправлення, з моменту прийняття книжки МДП цією митницею для оформлення. У наступних країнах, по території яких продовжується перевезення вантажів з дотриманням процедури МДП, ця відповідальність починається з моменту ввезення вантажу або, якщо операція МДП призупиняється, з моменту прийняття книжки МДП для оформлення митницею, в якій операція МДП поновлюється.
Гарантійне об'єднання несе відповідальність не тільки за вантажі, перераховані в книжці МДП, але також за будь-які вантажі, які не були перелічені в цій книжці, знаходяться в запломбованій частині дорожнього транспортного засобу або в запломбованому контейнері. Об'єднання не несе відповідальності за жодні інші вантажі.
Митне оформлення книжки МДП може бути зроблено із застереженнями або без них. Якщо ж застереження зроблені, то вони повинні ставитися до фактів, пов'язаних із самою операцією МДП, а позначки, що містять відомості про ці факти, підлягають обов'язковому внесенню в книжку МДП.
Якщо митні органи тієї чи іншої країни оформили книжку МДП без застережень, вони не можуть більше вимагати від гарантійного об'єднання сплати відповідних сум, за винятком випадків, коли свідоцтво про проведене митне оформлення було отримано протизаконним або обманним шляхом .
У разі неоформлення книжки МДП або якщо це оформлення було зроблено з застереженнями, компетентні органи не вправі вимагати від гарантійного об'єднання сплати відповідних сум, якщо протягом річного терміну, починаючи з дати прийняття книжки МДП для оформлення цими органами, вони не повідомили письмово гарантійне об'єднання про відмову в митному оформленні або про оформлення з застереженням. Це положення застосовується також у разі митного оформлення, отриманого протизаконним або обманним шляхом, однак у такому випадку термін встановлюється в два роки.
Вимога про сплату грошових сум надсилається гарантійному об'єднанню не раніше ніж через три місяці з дня повідомлення цього об'єднання про відмову в митному оформленні книжки, про її оформлення з застереженням або про оформлення, одержане протизаконним чи обманним чином, і не пізніше ніж через два роки, починаючи з того ж самого дня. Однак, що стосується справ, переданих на розгляд суду протягом зазначеного вище дворічного терміну, вимога про сплату перепроваджується протягом одного року з дня набрання чинності судового рішення.
Для сплати необхідних сум гарантійне об'єднання розпорядженні тримісячний термін, починаючи з дати надіслання йому вимоги про сплату. Сплачені суми будуть повернуті об'єднанню, якщо протягом двох років, наступних за датою пред'явленої йому вимоги про сплату, митним органам будуть подані переконливі докази того, що стосовно даного перевезення не було жодних порушень.

Гарантійної асоціацією при транзиті і доставці товарів під митним контролем в Російській Федерації з дотриманням процедури МДП є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП). Відповідальність АСМАП поширюється як на російських, так і на іноземних перевізників, що перевозять товари з дотриманням процедури МДП по території Російської Федерації, незалежно від того, яка національна гарантійна асоціація видала книжку МДП.
АСМАП несе обов'язок здійснювати сплату митних зборів і податків у порядку солідарної відповідальності з перевізниками, з яких належать ці платежі.
По кожній книжці МДП гарантується сплата митних зборів і податків у межах 50 000 (п'ятдесят тисяч) дол США. Зазначена сума сплачується в рублях за курсом Центрального банку, що діє на день, що передує дню платежу. Обмеження максимальної суми сплати за кожною книжкою МДП не поширюється на алкогольні напої та тютюнові вироби.
АСМАП стає відповідальним перед митними органами Російської Федерації за належне завершення митного режиму транзиту або за доставку товарів під митним контролем з моменту їх ввезення в Російську Федерацію, а при вивезенні з Російської Федерації товарів - з моменту прийняття книжки МДП для оформлення в митниці відправлення.
АСМАП несе відповідальність не тільки за товари, перераховані в книжці МДП, але й за будь-які товари, які не були перелічені в цій книжці, знаходяться у запломбованому вантажному відділенні дорожнього транспортного засобу або в запломбованому контейнері.
« Попередня Наступна"
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6.3. Гарантійні об'єднання "
 1. 2.6.2. Книжка МДП
  гарантійними об'єднаннями держав - учасниць Конвенції МДП. У Російській Федерації книжки МДП видаються Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП). Такі книжки друкуються на французькій мові, за винятком першого невідривного жовтого листа, який друкується англійською або російською. У книжці МДП не допускаються помарки і виправлення. Всі виправлення повинні вноситися
 2. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  гарантійне обслуговування продукції; 3) витрати на гарантійний ремонт виробу; 4) допомоги, що видаються у зв'язку з виробничою травмою, отже, з втратою працездатності; 5) недостачі матеріальних цінностей. За тривалістю розрахункового періоду виділяють наступні види собівартості: місячна; квартальна; річна; за ряд років і т.
 3. 4. Об'єднання підприємств
  об'єднання: картель, синдикат, трест, концерн,
 4. Кооперативи
  об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншому участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом кооперативу може передбачатися створення неподільних фондів, що використовуються на досягнення тих чи інших
 5. Трест
  об'єднання підприємств, при якому вони втрачають свою юридичну й економічну самостійність в області як збуту, так і виробництва. Значимість кожного підприємства в такому об'єднанні визначається пакетом акцій, яким володіє кожне з них і відповідно до якого здійснюється розподіл доходів між ними. Особливістю тресту є те, що він несе всю повноту
 6. Стаття 17. Державний контроль за створенням, реорганізацією, ліквідацією комерційних організацій та їх об'єднань
  об'єднань комерційних організацій (союзів або асоціацій); злиттям і приєднанням комерційних організацій, якщо сума їх активів по останньому балансу перевищує 100 тисяч мінімальних розмірів оплати
 7. № 85. Особливості подолання наслідків кризи 1930-х років у Швеції
  об'єднанням профспілок та Об'єднанням підприємців. Підсумком цих заходів стало те, що Швеція раніше інших держав встала на шлях виходу з
 8. § 2. Монополістичні об'єднання
  об'єднання
 9. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці, СНД - в країнах колишнього СРСР, АТЕС - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та ін
 10. Глава 17. Форми мезоекономічних об'єднань
  об'єднань
 11. Які родинні назви господарств?
  Об'єднання) - сукупність осіб, які об'єднуються заради спільних інтересів. Це юридична особа - підприємство або організація, наділена цивільними правами і обов'язками і що виступає від свого імені (наприклад, фірма). 2. У більш вузькому сенсі корпорація в ряді країн (США, Англія та ін.) - акціонерне товариство (АТ) - велике підприємство, капітал якого утворюється шляхом продажу акцій.
 12. Виробничі кооперативи
  об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі в об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше
 13. Торгівля кошиком акцій
  гарантійні вимоги за колишньою схемою. Найконсервативніший спосіб справити такі розрахунки полягає в тому, щоб відкрити по одній позиції на кожну з 10 акцій одночасно. Одного разу я використав цей метод для торгівлі 250 різними акціями. Проте відразу вдалося відкрити всього близько 5 позицій, в кращому випадку може вийти 8. В результаті мені довелося розрахувати маржу всього на 10 акцій -
© 2014-2022  epi.cc.ua