Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

15.4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В ДОВГОТРИВАЛИЙ ПЕРІОД

Витрати виробництва в довгостроковому періоді мають ту ж характеристику та класифікацію, що і витрати в короткочасному періоді, але у них є специфіка: вони тісно взаємопов'язані з масштабами виробництва. Відомо, що фірма може бути дрібною, середньої і великої, тобто існують різні масштаби виробництва. Вади ж виробництва безпосередньо залежать від масштабів виробництва.
Ефект масштабу, або економія, зумовлена зростанням масштабу виробництва, проявляється в зниженні довготривалих середніх витрат виробництва на одиницю продукції.
Ефект від зміни масштабів виробництва може бути позитивним або негативним.
Позитивний ефект масштабу? коли в міру зростання розмірів підприємства відбувається зниження середніх витрат виробництва за рахунок:
1) більш високого рівня спеціалізації праці робітників і управлінського персоналу;
2) можливості використання більш продуктивного обладнання;
3) більш повної утилізації відходів шляхом виробництва побічної продукції. Все це сприяє одержанню економії за рахунок зростання масштабів виробництва.
Позитивний ефект масштабу необхідно враховувати при розробці державної політики.
Якщо діє позитивний ефект масштабу, то економічно вигідніше мати одну велику фірму, яка виробляє (при відносно низьких витратах) продукцію, ніж безліч дрібних фірм (з відносно високими витратами). Така велика фірма може контролювати встановлювану їй ціну, і в зв'язку з цим може знадобитися втручання держави в питання регулювання таких цін і діяльності компаній.
Наприклад, позитивний ефект масштабу у виробництві електроенергії послужив причиною державного регулювання діяльності великих енергетичних компаній.
Негативний ефект масштабу? коли в міру зростання розмірів підприємства відбувається зростання середніх витрат за рахунок складності управління великомасштабним виробництвом. Замість економії виникають збитки або втрати. Негативний ефект масштабу застосуємо до будь-якій фірмі з великомасштабними операціями. Зрештою труднощі управління, пов'язані зі складнощами організації та проведення великомасштабних операцій, можуть привести до зниження капиталоотдачи. Таким чином, негативний ефект масштабу пов'язаний з проблемами координації завдань і збереження контактів між керівництвом і робітниками.
Різниця між обсягом виробництва, при якому вичерпується дію позитивного ефекту масштабу, і обсягом виробництва, при якому набирає чинності негативний ефект масштабу, може бути досить значною. У зв'язку з цим в довготривалому періоді має місце ситуація, коли незмінні довгострокові середні витрати викликають постійну віддачу від зростання масштабів виробництва. При незмінному ефекті масштабу розмір діяльності фірми не впливає на продуктивність використовуваних факторів. Середня і гранична продуктивність факторів виробництва фірми залишається незмінною як для великих, так і для дрібних підприємств. При незмінному ефекті масштабу замість одного заводу, що використовує певну виробничу технологію, можна побудувати два заводи, що випускають удвічі більше продукції.
Ефект масштабу грає важливу роль для фірм в різних галузях виробництва в США і в усьому світі.
За інших рівних умов чим більше ефект масштабу, тим більше великі фірми діють в тій чи іншій галузі промисловості. Зазвичай виробничі галузі промисловості мають більший ефект масштабу, ніж галузі сфери послуг, так як виробництву потрібні істотні капіталовкладення в обладнання, щоб фірми могли діяти найефективнішим чином. Галузі сфери обслуговування є трудомісткими і зазвичай забезпечують ефективну віддачу витрат як у великих, так і в малих масштабах.
У багатьох роботах поняття «економія, зумовлена зростанням масштабу виробництва» використовується як синонім поняття «зростаючий ефект масштабу». Однак перше поняття застосовне, коли масштаб діяльності зростає і фірмі дано достатньо часу (скажімо, один або два роки), щоб здешевити виробництво шляхом заміни тих чи інших вводяться факторів іншими. Ефект масштабу порівняємо з розширенням виробництва, коли вводяться фактори у пропорційному відношенні залишаються незмінними. Таким чином, фірма може подвоїти випуск продукції, використовуючи деякий кратне число всіх впроваджуються факторів менше двох, і отримати зростаючий ефект масштабу. Економія, обумовлена зростанням масштабу виробництва, включає, отже, зростаючий ефект масштабу як особливий випадок, але в більш загальній формі він допускає зміну всіх сполучень вводяться факторів по мірі зміни рівня випуску продукції.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 15.4. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В довготривалий період "
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. 15.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: авансованого капіталу, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, короткостроковий і довгостроковий ПЕРІОДИ
  витрати виробництва. Витрати виробництва? це витрати фірм, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукту, в певний період часу (зазвичай за місяць, квартал, рік). Звідси все дуже просто: витрати? це розрахункова величина, залежна від початкового капіталу. Тому витрати виробництва відрізняються від авансованого капіталу. Витрати виробництва завжди менше, ніж
 3. Глава 29 Основні напрями економічної стратегії і політики країн, що розвиваються
  довготривалі цілі. Вони визначалися станом господарства країн, співвідношенням політичних сил всередині країн і в світовому господарстві в цілому, привабливістю тих чи інших моделей економічного розвитку. Виходячи з спрямованості основних довгострокових цілей в економічній стратегії країн, що розвиваються можна виділити два періоди - період зміцнення економічного суверенітету і яскраво виражених
 4. Довготривалі трудові зобов'язання
  довготривалі Дляфірми звільнення чи найм працівників обходітсядорого. Звільнення працівника може зобов'язати фір-му платити вихідну допомогу або пенсію. Воно так-же означає втрату для фірми всіх спеціальнихзнаній і досвіду, які працівник придбав Надал роботі. Витрати на найм нового работнікавключают витрати на рекламу вакансії, проведеніесобеседованій, перевірку документів та довідок
 5. 15.3. ЗАКОН УБУТНОЇ ВІДДАЧІ
  витрати додаткового випуску продукції високі спочатку, коли невелике збільшення використання факторів викликає незначне зростання випуску продукції. Однак у міру того, як використання факторів виробництва збільшується і стає більш ефективним, граничні витрати значно знижуються. Нарешті, граничні витрати знову починають зростати при відносно великому обсязі випуску
 6. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, які залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 7. 4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
  виробництвом і споживанням, сукупним попитом і сукупною пропозицією. Однак у ринковій економіці стан равновесности періодично порушується. Спостерігається певна циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою. Циклічність можна визначити як рух національної економіки від одного
 8. 24.4. ВИТРАТИ монополістичноїконкуренцією
  витратами припускає високу виробничу ефективність. Остання рівність означає, що споживачі отримають найбільший обсяг продукції за найнижчою ціною, яку будуть допускати існуючі витрати. При монополістичної конкуренції не досягаються ні ефективне використання ресурсів, ні виробнича ефективність. Галузі з монополістичною конкуренцією часто переповнені
 9. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати».
 10. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  витрати і валовий дохід, а коли граничні витрати і граничний прибуток? 4. Як забезпечити максимізацію прибутку в довгостроковому періоді? Отримують фірми прибуток: так чи ні? 5. У якому співвідношенні перебувають чиста конкуренція і ефективність бізнесу в короткостроковому
© 2014-2022  epi.cc.ua