Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

15.3. Рівновага у виробництві та споживанні


Криву виробничих можливостей можна побудувати на основі контрактної кривої коробки Еджуорта, кожна точка якої є точкою дотику ізоквант двох підприємств і характеризує максимально можливий випуск одного блага при даному випуску іншого. Наприклад, точка Е на рис. 15.9 характеризує максимально можливий (при фіксованих К і L!) Випуск блага Y - Y1 - при фіксованому випуску блага X - X1. Відповідно комбінація випусків (X0, Y2} представлена точкою F і на контрактній кривій (рис. 15.9), і на кривій виробничих можливостей (рис. 15.10), а комбінація випусків (X2, Y0) представлена точкою G. Таким чином, крива (або межа області) виробничих можливостей характеризує всі безліч комбінацій максимальних випусків двох благ, X і Y, при повному і ефективному використанні готівки факторів виробництва, К і L. Будь точка, що лежить вище цієї кривої (поза області виробничих можливостей), недосяжна. Будь точка, лежить нижче її (усередині області виробничих можливостей), досяжна, але неефективна, вона означає неефективне або неповне використання наявних факторів виробництва (безробіття, наявність невикористовуваних виробничих потужностей і т. п.). Такий буде, наприклад, точка S0, відповідна вихідного розподілу ресурсів К і L між виробництвом X і Y.
Криву виробничих можливостей (ТТ 'на рис. 15.10) можна інтерпретувати й інакше. А саме, як криву продуктової трансформації (від англ, transformation - перетворення, перетворення). У цій інтерпретації крива продуктової трансформації показує, як один продукт "трансформується в інший" за допомогою перемикання деяких факторів з виробництва одного блага, скажімо У, на виробництво іншого, скажімо X.

Негативний нахил кривої продуктової трансформації характеризує граничну норму продуктової трансформації (MRPT; marginal rate of product transformation - англ.). MRPTX, Y показує, на скільки має бути скорочено виробництво блага Y для того, щоб випуск блага X збільшився на одиницю. Інакше кажучи, MRPTX, Y характеризує норму трансформації одного продукту в інший, тобто:

MRPTX, Y=dY / dX. '
Можна показати, що гранична норма продуктової трансформації дорівнює співвідношенню граничних витрат:
MRPTX, Y=dY / dX=MCX / MCY. (15.24)
Дійсно, праву частину (15.24) можна представити як:
MCX / MCY=[d (TCX) / d (TCY)] (dY / dX). (15.25)
У той же час:
d (TCX)=w (dLX) + r (dKX),
d (TCY)=w (dLY) + r (dKY)
так що:
d (TCX) / d (TCY)=[w (dLX) + r (dKX)] / [w (dLY) + r (dKY)]. (15.26)
Щоб при перерозподілі ресурсів між виробництвом благ X і Y залишитися на кривій виробничих можливостей, необхідно, щоб:
dLX=- dLY, (15.27)
dKX=- dKY
Підставивши (15.27) в (15.26), маємо:
d (TCX) / d (TCY)=[w (- dLY) + r (- dKY)] / [w (dLY) + r (dKY)]. (15.28)
Нарешті, підставивши (15.28) в (15.25), отримаємо:
MCX / MCY=- (dY / dX)=MRPTX, Y.
В умовах досконалої конкуренції, як ми знаємо, ціни дорівнюють граничним витратам:
MCX=PX, MCY=PY
Отже, нахил кривої виробничих можливостей, який дорівнює співвідношенню граничних витрат, в умовах досконалої конкуренції, дорівнює також співвідношенню цін благ:
MRPTX, Y=MCX / MCY=PX / PY. (15.29)
Оскільки праві частини (15.29) і (15.7) однакові - PX / PY, ми. можемо прирівняти і ліві їх частини, в результаті чого отримаємо:
MRPTX, Y=MRSAX, Y=MRSBX, Y.
(15.30)
Таким чином, в умовах досконалої конкуренції, коли MCX / MCY=PX / PY гранична норма продуктової трансформації дорівнює граничним нормам заміни двох благ для обох споживачів. Оскільки MRPTX, Y являє норму, за якою благо Y "трансформується" в благо X у виробництві, a MRSX, Y - норму, за якою споживачі готуй! обмінювати ці блага, економічна система виявляється в стані загальної рівноваги, коли рівність (15.30) виконується.

Графічно умова (15.30) представлено на рис. 15.11. Тут в область виробничих можливостей, обмежену кривою ТТ ', вписаний фрагмент коробки Еджуорта. При цьому вершина A рис. 16.8 поєднана з початком координат рис. 15.11, а вершина В - з точкою Е рис. 15.10. Криві байдужості суб'єктів А і В, U * A і U * B, стосуються Один одного в точці Е *, як і на рис. 15.8. Нахил ліній а і b однаковий і характеризує одне і те ж співвідношення цін PX / PY. Отже, структура випуску благ X і Y представляється ефективної та суб'єктам A, В, і виробникам - підприємствам 1, 2.
Таким чином, в умовах досконалої конкуренції двухсуб'ектная, двухфакторная, двухпродуктовая економічна система знаходиться в стані загальної рівноваги, коли виконуються наступні три умови.
1. Граничні норми заміни двох благ однакові для обох суб'єктів і рівні співвідношенню їх цін (15.7).
2. Граничні норми технічної заміни двох факторів виробництва однакові для обох підприємств, кожне з яких виробляє одне з двох благ, і рівні співвідношенню факторних цін (15.23).
3. Граничні норми заміни двох благ у споживанні однакові і рівні граничній нормі продуктової трансформації (15.30).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.3. Рівновага в виробництві та споживанні "
 1. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  рівноваги. Ефект« храповика ». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва. Інвестиції. Попит на інвестиції та фактори, що його визначають. Інвестиції і національний обсяг виробництва. Мультиплікаційний ефект. Макроекономічна рівновага. Модель:
 2. Терміни і поняття
  рівновагу Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи
 3. Терміни і поняття
  рівновагу Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і нерівноважні системи
 4. 10.2. Відповідність сукупних витрат валовому національному продукту
  рівновагу досягається при рівності сукупного попиту та сукупної пропозиції. Спираючись на аналіз економічної дійсності першої третини XX століття, Дж. Кейнс піддав критиці класичну теорію макроекономічної рівноваги і висунув власну концепцію макрорівноваги, згідно з якою економіка стабільна в тому випадку, якщо сукупні витрати домашніх господарств, підприємців,
 5. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно- господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування»,
 6. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, т . е. національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування»,
 7. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 8. міжчасового торгівля
  рівновагу вже досягнуто, і для зміщення рівноважної точки А потрібна торгівля між двома країнами, що мають різні рівні процентної ставки, скажімо, г нижчою для Вітчизни і г 'більш високою для Закордону, обидві відмінні від світової процентної ставки f. Изокоста II, вона ж дотична до межі виробничих можливостей Вітчизни, фактично означає лінію його бюджетного обмеження ,
 9. Лекція 14 Тема: СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЙОГО ТИПИ, ТЕМПИ І МОДЕЛІ
  рівновагу системи (ОЕРС). ОЕРС - це стан економіки, при якому суспільне виробництво (сукупна пропозиція) збалансоване з громадським споживанням (сукупний попит). Для розкриття макроекономічної рівноваги необхідно розглянути категорії: сукупний попит, сукупна пропозиція, споживання, заощадження, інвестиції та економічне зростання. Їх аналізу присвячена лекція
 10. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 11. Основні терміни і поняття
  рівновагу для приватного сектора закритої економіки, моделі: «сукупні витрати - ВНП», «заощадження-інвестиції», рецесійний та інфляційний
 12. Контрольні питання
  рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти
 13. Запитання для самоперевірки
  рівновага (ідеальне і реальне), чим воно відрізняється від приватного рівноваги? 2. Розмежуйте фактори, підвищують або знижують сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей , що знаходяться в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності
© 2014-2021  epi.cc.ua