Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

13.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ). АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ

Все корпорації? акціонерні товариства.
Акціонерне товариство? це суспільство, засноване на колективному капіталі у вигляді випуску і подальшого продажу цінних паперів: акцій і облігацій.
Акція? емісійний цінний папір, що дає право його власникові на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів, на участь в управлінні АТ і на частину майна, що залишається після його ліквідації.
Фундаментальні властивості акцій: це титул власності на майно АТ; акція? негасима цінний папір, у неї немає кінцевого терміну погашення; обмеженість відповідальності, тобто акціонер не може втратити більше, ніж вклав в акцію.
Щоб бути господарем АТ, необхідно тримати контрольний пакет, тобто відбувається зосередження в руках одного власника такої кількості акцій, яке дозволяє ключовим чином впливати на вирішення головних питань АТ. Теоретично контрольний пакет повинен містити більше 50% акцій, а фактично він може мати 20%.
Засновниками АТ можуть бути юридичні та фізичні особи.
Вищий орган управління справами АТ? Збори акціонерів.
Кожен акціонер має право на отримання дивіденду.
Дивіденд? частина прибутку АТ, яка виплачується акціонерам щорічно відповідно з наявними у них акціями.
Дивіденд виплачується грошима або майном, якщо це обумовлено в статуті. Розмір дивідендів встановлюється Радою директорів. Проміжний дивіденд виплачується щокварталу або один раз на півроку. Річний дивіденд встановлюється загальними зборами за рекомендацією Ради директорів. Потрібно знати номінальну вартість акції та її ринкову ціну, або курс акції.
Номінальна вартість? це первинна вартість при її випуску, зафіксована на бланку акції. Це те, що ми бачимо очима на папері під назвою «акція». Звідси:
Ставка дивіденду? Маса дивідендів / Номінал, вартість акцій? 100%.
Запам'ятайте: акція продається за ціною, яка називається курсом акції. Курсова ціна (курс акції)? це ціна, за якою реально купується і продається акція на ринку: Курс акції знаходиться в прямій залежності від величини дивіденду і зворотної? від ставки банківського відсотка, вираженої в%:
Курс акції? Дивіденд / Ставка банківського відсотка? 100%.

Наприклад, дивіденд дорівнює 10 дол, ставка банківського відсотка? 5%, отже, курс акції дорівнює 200 дол Тільки так визначається ринкова ціна акції.
Курс акцій також залежить від таких факторів, як: 1) які категорія і тип акції? звичайна (проста) чи привілейована; 2) інфляційні тенденції в економіці; 3) політичний стан країни, військові дії і т. д.
Акція буває двох видів: звичайна і привілейована. Звичайна акція дає право брати участь у прибутках підприємства і в прийнятті рішень з ведення справи, а й у всіх збитках. Акціонер, або утримувач акції, завжди ризикує, так як отримує дивіденди після виплати фіксованих платежів за облігаціями. Ці платежі більш низькі, але й більш стійкі. Звичайна акція дає її власнику право голосу на зборах акціонерів; робить його власником частини власності даного АТ; дає йому право отримати частину прибутку, іменовану дивідендами. Види простих акцій по режиму голосів: неголосуючі, підлеглі, багатоголосні. Привілейована акція? це цінний папір, що дозволяє отримати фіксований дивіденд, припустимо, 5% від номінальної вартості акції, незалежно від розмірів одержуваного прибутку АТ. Вона займає проміжне положення між звичайними акціями та облігаціями: спочатку дохід виплачується власникові облігації, потім? за привілейованими акціями і, в кінцевому підсумку? по звичайним. Найголовніше, за останніми нічого не виплачується, поки власникам привілейованих акцій повністю не виплачена сума дивідендів.
Облігація? це цінний папір, по якій сплачуються фіксовані доходи.
Дохід по облігації називають процентом, або купоном, саму облігацію іменують купонної, або твердо процентної папером. Дохід з облігації виплачується власникові облігації своєчасно, незалежно від того, чи отримує компанія прибуток або не отримує. Якщо компанія не виконує своїх зобов'язань, її можна притягнути до суду, як і будь-якого боржника. Власники облігацій не мають права контролювати рішення корпорації.
Фундаментальні властивості облігацій:
1) облігацій не титул власності на майно емітента? це лише посвідчення позики;
2) на відміну від акції облігація має кінцевий термін погашення;
3) володіє старшинством перед акціями у виплаті% і задоволенні інших зобов'язань;
4) не дає права участі в управлінні емітентом.

Облігація має номінальну вартість, яка надрукована на самій облігації, і означає ту суму, яка береться в борг і підлягає поверненню після закінчення терміну облігаційної позики. Відсоток за облігаціями встановлюється завжди до номіналу. Для облігації номінальна вартість є найважливішим параметром, так як вона рідко відхиляється від курсової (ринкової) ціни. Крім того, облігації гасяться за номінальною вартістю, хоча з моменту їх емісії і до погашення вони продаються і купуються за ринковими цінами.
Курс облігації? відношення ринкової ціни облігації до її номіналу, виражене в%, тобто:
Курс облігації? Ринкова ціна / Номінальна. ст-ть? 100%.
Отже, ви познайомилися з азами акціонерного справи, тому вам легко стати акціонером. Все в ваших руках: можна купити одну акцію, а можна? контрольний пакет. Це залежить від ваших «money-money», або, по-російськи, «гроші-гроші». Звичайно, не від тих, що в гаманці, а від тих, що в банку, але не в скляній, а в сьогоденні БАНКУ? кредитно-грошовому установі.
Акціонерне товариство є основою появи спочатку дрібних, потім середніх і великих об'єднань, або монополій.
Економіка сучасних розвинених країн? економіка великого бізнесу в тому сенсі, що в багатьох галузях провідні позиції займає невелике число великих корпорацій. Наприклад, тільки 20% всіх компаній США є корпораціями, а на їх частку припадає приблизно 9/10 обсягу продажів товарів і послуг.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 13.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ). АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ "
 1. 3. Облігації та акції
  акціонерних товариств, так як багато хто з них випускають обидва види паперів, і показники акцій товариства впливають на показники стоять за ними
 2. Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. 2. Акціонерне товариство, акції якого розподіляються
 3. Стаття 33. Облігації та інші цінні папери товариства
  суспільством допускається після повної оплати статутного капіталу товариства ... Облігації можуть бути іменними або на
 4. Хто і для чого випускає цінні папери?
  Акціонерне товариство - це господарське товариство, грошові кошти якого утворюються шляхом продажу акцій. Створенням акціонерних товариств займаються підприємці-засновники за активної участі банку. Вони вкладають у підприємство власний капітал, а для залучення додаткових коштів випускають акції, які продаються всім бажаючим. Акція - це цінний папір, який свідчить
 5. 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ
  акціонерним товариством. Дане товариство не має права відкрито купувати або продавати випущені їм акції, а також пропонувати їх яким-небудь іншим чином необмеженому колу осіб. Число учасників закритого акціонерного товариства не може перевищувати числа, яке визначено законом про акціонерні товариства (не більше 50). Акціонерне товариство - це основна організаційна форма великих
 6. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
  акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, можуть продаватися працівникам таких товариств. Порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам визначається федеральним законом. 2. Кількість акцій створеного в процесі приватизації відкритого акціонерного товариства, які можуть бути продані його працівникам, категорія (тип) таких
 7. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
  акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 8. 14 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ
  акціонерне товариство, в якому акціонери можуть безперешкодно продавати належні їм акції без згоди інших акціонерів, називається відкритим акціонерним товариством. Таке суспільство може проводити відкриту підписку на акції, які вони випускають, проводити їх продаж на умовах, визначених законом та іншими правовими актами. Акціонерне товариство - це найпоширеніша
 9. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерних
 10. Запитання для самоперевірки
  товариство випустило 1000 звичайних акцій за номінальною вартістю 1000 руб. За рік роботи було отримано прибуток у розмірі 2 тис. руб., 50% якої розподілена як дивіденд, а інші 50% пішли на розширення виробництва. Визначте балансову ціну акції. 8. Поясніть, які цінні папери і за якими критеріями допускаються на фондову біржу. 9. Поясніть, які відмінності існують
 11. Основні терміни і поняття
  акціонерна власність, акція, облігація, дивіденд, номінальна, ринкова вартість акції, контрольний пакет акцій, кооперативна і колективна власність , приватизація, ваучер, конкурсний продаж,
 12. Як розрізняються види акцій?
  Акціонерного товариства на загальних зборах. Вони надають переважне право на отримання частини прибутку у вигляді твердо встановленого дивіденду. Навпаки, звичайні акції наділяють їх власника правом голосу, а розмір дивіденду визначається за підсумками господарського року. Нарешті, найбільший ризик пов'язаний з купівлею-продажем акцій на вільному ринку цінних паперів. На такому ринку ціна акції
 13. Величина дивіденду. Дохід по акціях
  акціонерного товариства. Зазвичай акціонерна компанія прагне виплачувати дивіденди, по можливості зростаючі, і тим самим демонструвати громадській думці своє послідовний розвиток або імітувати його. До того ж, купуючи, зберігаючи або продаючи акцію, акціонер виходить з двох основних моментів. Перший з них - рівень річного дивіденду: {foto139}, (24.2) де Y-дохід на акцію;
 14. Тести
  акціонерним товариством; в) приносять прибуток у вигляді дивіденду на нефіксованому рівні; г) дають переважне право компенсації вартості акцій при розформування акціонерного товариства. 13. Емітент - це особа: а) випускає акції; б) продає акції; в) купує акції; г) зберігає акції. 14. Облігація - це цінний папір, що надає її власникові право: а) на отримання
 15. Наведіть свої пояс-нения.
  Акції іноді розглядається як провісник зниження реального ВВП. У чому полягає, на ваш погляд, справедливість та-когоподхода? У цій главі пояснювалося, яким чином вза-імние фонди дозволяють людям з невеликими коштами набувати частку в діверсіфіці-рованном портфелі акцій і
 16. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
  товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2. Товариство є
 17. Показники руху позичкового капіталу
  акції 1,9 6,7 14,7 53,1 Японія облігації 2,2 63,3 74,5 56, 0 акції 0,6 9,7 9,8 29,1 Німеччина облігації 5,3 25,0 87,3 250 акції 1,6 7,3 15,2 83,4 І с т о ч н і до: Bank for international settlement. 70 th annual report. Basel. 5 June 2000. P.
 18. Тести
  акціонерної власності; г) кооперативної власності. 4. Формою суспільної власності є: а) муніципальна власність, б) акціонерна власність; в) кооперативна власність; г) колективна власність. 5. Акція відрізняється від облігації тим, що: а) має фіксований дохід; б) підлягає викупу через певний час; в) свідчить про
 19. Стаття 7. Відкриті та закриті суспільства
  товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів цього товариства. Таке суспільство вправі проводити відкриту підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж ... Кількість акціонерів відкритого товариства не обмежено. 3. Суспільство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого, заздалегідь визначеного кола осіб, визнається
© 2014-2022  epi.cc.ua