Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

1.1.1. Федеральне відомство

Галузь книговидання, поліграфії і книжкової торгівлі була утворена в 1963 році, коли було засновано Комітет по пресі при Раді Міністрів СРСР з метою <реорганізувати мережу центральних і місцевих видавництв і створення замість них великих спеціалізованих видавництв >. Централізація дозволяла упорядкувати діяльність видавництв, що належать до різних відомствах і суттєво посилити ідеологічний контроль над ними завдяки введенню централізованої системи тематичного планування та координації, при якій контроль над кожною видаваної в країні книгою став здійснюватися вже на рівні авторської заявки.
З тих пір, аж до кінця 1990-х років, відомство багаторазово перетворювалося. Державний комітет СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі (Держкомвидав СРСР), потім Державний комітет СРСР з друку, Міністерство друку і інформації Російської Федерації (після розпаду Радянського Союзу в 1991 році), Державний Комітет Російської Федерації по друку. І, нарешті, в 1999 році було утворено Міністерство Російської Федерації у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій.
Трансформація цілей і завдань, які ставилися перед федеральним відомством при черговій його реорганізації, витікали з конкретної суспільно-політичну ситуацію та відображали до певної міри ступінь розвиненості ринкових відносин в економіці країни.

За час свого існування федеральне відомство реалізувало безліч проектів, спрямованих на розвиток галузі книговидання. Насамперед, це заходи з розвитку вітчизняної поліграфії. З 1965 року введені нові поліграфкомбінати в містах Чехові, Твері (у ті роки - Калінін), Можайске, Смоленську, проведена реконструкція ряду центральних і регіональних поліграфпідприємства, впроваджені офсет і фотонабір, книжкові потокові лінії. У 1977 році проведена перша Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок. Утворено нові видавництва <Книга>, <Російська мова>, <Світ>, <Веселка>, <Політехніка> (в місті Ленінграді). Введена в дію Ленінградська оптова книжкова база - друга за потужністю після Центральної оптової книжкової бази в Москві. У 1973 році СРСР вступив у Всесвітню (Женевську) конвенцію про охорону авторських прав, було утворено Всесоюзне агентство з охорони авторських прав.
У 1986 році в книговиданні почався період демократичних змін, в ході яких видавництвам було надано право самостійно затверджувати тематичні плани, почався розвиток альтернативних видавничих структур, утворені перші комерційні видавництва на кооперативній основі.
Надзвичайно важливим для розвитку друку стало прийняття в 1990 році закону СРСР <Про пресу та інші засоби масової інформації>, який декларував свободу друку і скасування цензури.
Закон передбачав також можливість установи засобів масової інформації не тільки юридичними, а й фізичними особами, які досягли 18 років. Встановлювалося також, що установа носить не дозвільний, а реєстраційний характер.
У 1990-х роках в Росії замість монопольно-державної видавничої системи стала складатися багатоукладна система з видавництв різних форм власності. Вже в 1993 році випуск книг недержавними видавництвами перевищив випуск книг в державному секторі. А в 2000 році вони випускали вже 76% книг за кількістю назв і 85% по тиражу. В результаті складнощів перехідного до ринку періоду кінця 80-х - початку 90-х років відбувся різкий спад книгопроизводства. Рекордне падіння обсягів випуску книг в Російській Федерації довелося на 1992 рік, коли випуск впав на 5,3 тис. назв і на 300 млн. примірників. Випуск книг досяг нижнього рівня за кількістю назв і склав 28716 видань.
Це період, коли коло питань, якими займається федеральне відомство, яке курує питаннями книговидання, неухильно звужується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1.1. Федеральне відомство "
 1. РАЗАССІГНОВАНІЕ КРЕДИТІВ
  розподіл коштів міністерствами і відомствами за господарським підприємствам, організаціям, установам, які перебувають на бюджеті цих міністерств,
 2. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  У перехідній економіці відбувається трансформація інститутів державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування.
 3. Контрольні питання
  1. У функції якого федерального органу входить складання проекту федерального бюджету? 2. Охарактеризуйте основні етапи формування федерального бюджету. 3. Що являє собою зведений фінансовий баланс Російської Федерації? 4. Проаналізуйте основні характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей
 4. міністеріальний БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
  бюджетна класифікація по міністерствах і
 5. Стаття 84. Витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету
  Виключно з федерального бюджету фінансуються такі функціональні види витрат: забезпечення діяльності Президента Російської Федерації, Федеральних зборів Російської Федерації ..., інші витрати на загальнодержавне управління ... функціонування федеральної судової системи; здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах ... національна оборона і
 6. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
  2. Фінансове забезпечення федеральної політики в галузі державної підтримки малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених
 7. Питання 4 Органи влади, що здійснюють регулювання економіки
  Відповідь До основних федеральним органам влади, в чиї функції входить регулювання економічних процесів у країні, відносяться: - Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ (Мінекономрозвитку Росії); - Федеральне агентство по державних резервах Росії (Росрезерв); - Федеральне агентство з управління федеральним майном Росії (Росмайно) ; - Федеральне агентство
 8. АКТ інкорпорування
  дозвіл урядового органу, відомства на створення корпорації, що видається на основі надання необхідних для реєстрації документів та оплати
 9. Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб.
  Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб. Джерело: Федеральні закони про виконання федерального бюджету за відповідний
 10. витратне розклад
  грошовий документ, розпорядження фінансового органу про відкриття бюджетних кредитів міністерству, відомству, організації, що віддається фінансуючому
 11. ЮСТИЦИЯ
  (від лат. justicia) 1) система судових установ, судове відомство; 2)
© 2014-2021  epi.cc.ua