Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Василь Колташов. Криза глобальної економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

Ви вважаєте, що безробіття в країні буде рости?


Так, переконаний, що так і буде. Число робочих місць продовжить скорочуватися, а маса незайнятих працівників - зростати. Для Росії ця ситуація нова. В останні роки попит на робочу силу в країні тільки збільшувався. До сталася перерві люди ніяк не підготовлені. Соціально вони також не захищені. У 2009 році відбудеться збільшення числа бездомних, банки будуть вилучати майно боржників із спробою виручити за нього хоч щось. У Москві та інших великих містах виявляться незайнятими десятки тисяч квартир, раніше здавалися в оренду.
Найгостріше проявиться злидні. Причому бідність торкнеться і тих, хто вважав, ніби вирвався з неї, пробившись у житті, здобувши освіту і освоївши добре оплачувану професію.
Суспільство всерйоз задумається над існуючим порядком. Люди почнуть усвідомлювати, що надії на подальше поліпшення матеріальних умов життя не мали підстави. Ще більше зросте тиск на профспілки. Роботодавці постараються (і у них це здебільшого вийде) забрати у робітників все, що ті змогли вирвати у них в період економічного підйому.

Влада вже зрозуміла, що новини для неї в 2009 році будуть тільки поганими. У суспільстві накопичується обурення. Прорватися воно здатне досить швидко, що може примусити уряд до поступок, яких воно поки робити не збирається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ви вважаєте, що безробіття в країні буде рости? "
 1. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 2. Питання для самоперевірки
  вважаєте, що небезпечніше для стабільності держави: безробіття або інфляція? 10. Які типи безробіття переважають, на Вашу думку, в сучасній Росії? 11. Що являє собою крива Філліпса? У чому полягає взаємозв'язок інфляції і
 3. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 4. Практичні завдання
  вважайте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 5. Вплив кризи на економіку Росії:
  що підготовляє національний торговельний і іпотечний кризи; 21) Прихід глобальної кризи в РФ затримається і відбудеться, ймовірно, пізніше, ніж в «нові індустріальні країни» та ЄС; 22) Під впливом загальносвітових господарських тенденцій економіка Росії може відчути серйозне нездужання ще при збереженні високих нафтових цін на світовому ринку; 23) Падіння світових цін на нафту призведе до
 6. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  вважалося обов'язком, що забезпечувало надзвичайно високий рівень участі. Висока зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти, дошкільних установ і медичного обслуговування. Численні соціальні та інші вигоди підкріплювали організовану мобільність робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративне
 7. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 8. Методи боротьби з безробіттям
  вважають, що корінь зла - у високій заробітній платі , і пропонують: знизити заробітну плату; роз'яснювати профспілкам, що ріст заробітної плати супроводжується зростанням безробіття; державі працевлаштовувати працівників, що претендують на невисокий дохід, зокрема, заохочувати розвиток соціальної сфери. Кейнсіанські програми боротьби з безробіттям пропонують використання громадських робіт
 9. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  безробіття »вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах,
 10. Концептуальні засади регулювання
  лічена англійським економістом А. Філліпсом на основі даних по Англії, що охоплюють період з 1861 по 1958р. Якщо допустити, що існує однакове співвідношення між темпами змін заробітної плати і цін, то модель Філіпса може бути перетворена в співвідношення між безробіттям і темпами зміни заробітної плати. Крива Філіпса дає варіанти вибору: або достатньо висока зайнятість
 11. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  вважається ВВП при природному рівні безробіття. Залежність між фактичною і природним рівнями безробіття, фактичним і потенційному ВВП в математичній формі висловив Артур Оукен, який сформулював закон Оукена: Позаекономічні втрати від безробіття не піддаються кількісному вимірюванню. Це втрата кваліфікації, самоповаги, фізична і моральна деградація
 12. Державна політика боротьби з безробіттям
  безробіття представляє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційною
 13. Методи боротьби з безробіттям
  вважають, що корінь зла - у високій заробітній платі, і пропонують: знизити заробітну плату; роз'яснювати профспілкам, що зростання заробітної плати супроводжується зростанням безробіттю-334 Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки тіци; державі працевлаштовувати працівників, що претендують на невисокий дохід, зокрема, заохочувати розвиток соціальної сфери. Кейнсіанські програми
 14. Потенційний ВВП. Закон Оукена.
  Що коли економіка не в змозі створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче і може працювати, то потенційне виробництво товарів і послуг втрачається безповоротно. Економісти визначають цю втрачену продукцію як відставання обсягу ВВП. Це відставання є обсяг, на який фактичний ВВП менший за потенційний ВВП. Потенційний ВВП визначається виходячи з
 15. Міжнародні порівняння
  безробіття був вище, ніж у більшості інших промислово розвинутих країн. Однак у 80-ті роки швидко виросла безробіттю-Тіца в Європі, і тепер безробіття в США нижче, ніж у більшості європейських країн. У табл. 23-8пріведени дані, які ілюструють це по-ложение. Швидке зростання безробіття в Європі в 80-ті годиявляется одним з найбільш вражаючих резуль-татів макроекономічного розвитку за
 16. Поняття умов торгівлі
  країни зростання цін на експортовані товари по відношенню до імпортованим (РХ / РУ) призведе до підвищення її добробуту, а зниження цін, навпаки, - до зменшення його. Якщо ж ціни на імпортовані товари (у нашому випадку РУ) будуть рости, то це буде означати зниження добробуту країни. Подібна логіка лежить в основі розрахунку умов торгівлі, тобто показника, рівного приватному від розподілу ціни
 17. Які основні причини зниження показників ВВП РФ?
  Країн почнуть поступово переходити від стимулювання компаній до стимулювання споживачів, то постане питання: чиї товари люди повинні
 18. Пропозиція праці в масштабахекономікі в цілому
  вважаємо предметами розкоші, ста-ні предметами першої необхідності. Наприклад, в 1950 р. лише 9% американських сімей мали теле-візори, а сьогодні людина, яка не може позво-лити собі купити телевізор, навряд чи буде себе чув-ствовать настільки добре, що при підвищенні зар-плати віддасть перевагу скоротити свій робочий
© 2014-2022  epi.cc.ua