Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 17 Водні та енергоресурси світової економіки


Відповідь
До водних ресурсів належать води річок , каналів, озер, боліт, водохранілшц, морів, океанів, підземні води, льоди гірських і полярних льодовиків, водяні пари атмосфери, а також водні об'єкти - ті ж річки, озера і т. д., що використовуються для судноплавства, в гідроенергетичних цілях, для рибальства та риборозведення, в туризмі та курортному господарстві.
Економічними є блага, потреба в яких перевищує доступне розпорядженням кількість, тобто їх менше, ніж потреба в них. Відповідно, неекономічні блага - це блага, потреба в яких менше кількості, доступного розпорядженням. Одне і те ж благо в різних умовах може бути і економічним, і неекономічним. Наприклад, вода в звичайних умовах є неекономічним благом, але в місцевості, що відчуває недолік у волозі, стає благом економічним.
Переважна частина водних ресурсів зосереджена в Світовому океані (96%), і тільки 0,02% перебувають у материкових джерелах. Щодо невеликі і прісноводні ресурси - вони становлять 0,6% всіх водних запасів.
Багато держави знаходяться на територіях, не забезпечених достатніми обсягами прісної води. Одним з рішень даної проблеми є опріснення морської води, проте на сьогоднішній день даний процес є досить дорогим. Проте подібні установки вже зараз є в посушливих районах Лівії, Алжиру, Кувейту, Казахстану та ін Реально й інше рішення проблеми забезпечення населення прісною водою - ще вчора напівфантастична можливість транспортування в задані райони айсбергів, що борознять простори світового океану в районах Антарктиди і Антарктики .
Крім нестачі води значна частина людства (більше 1 млрд людей) страждає і від її поганої якості, що веде до збільшення числа страждають від кишкових захворювань.
Водні ресурси піддаються забруднення із за викиду підприємствами відходів виробництва в річки, освіти нафтової плівки на морях в результаті регулярних катастроф танкерів.
Щорічно водні ресурси «розбавляються» 3,5 млн т нафти і продуктами її переробки.
Наприклад, в результаті аварії танкера «Амако Кадіс» в 1978 р. біля берегів Франції в море потрапило 200 тис. т нафти.
Ресурси Світового океану в майбутньому зможуть допомогти вирішенню продовольчих проблем людства, оскільки запаси їжі, які може надати океан, достатні для забезпечення життєдіяльності не менше ніж 30 млрд людей.
До цих пір повністю не розроблені родовища мінеральних ресурсів, що знаходяться в Світовому океані, у тому числі нафтові, хоча вже зараз чверть видобутої нафти в світі припадає на морські нафтові родовища.
В даний час найбільш економічно ефективними галузями морегосподарства є:
- підводний видобуток нафти;
- використання морського транспорту;
- промислове рибальство;
- морський туризм.
Найважливішими ресурсами, використовуваними для виробництва енергії, є: нафта, природний газ, кам'яне і буре вугілля, торф, горючі сланці, деревина, гідроресурси, ресурси атомного розпаду і ядерного синтезу; в слаборозвинених країнах як палива досі застосовують і такі матеріали, як гній і солома.
Найбільшими запасами нафти в даний час володіють держави Середнього Сходу, а також Північної Африки - близько 70% від загальносвітових (частка Саудівської Аравії становить 22,5%); Північна Америка розпорядженні всього 3,5% розвіданих запасів, Росія - 4,7%. Організація країн - експортерів нафти - ОПЕК (англ. Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC) створена в 1960 р. Членами блоку є Іран, Ірак, Венесуела, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Індонезія, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія , Еквадор, Габон. Країни ОПЕК видобувають близько 40% нафти у світі, експортують понад 50%; розташовують у сукупності 77% запасів; встановлюють єдині ціни на нафту.
Більш повні дані щодо світових запасів нафти см. в табл. 18.
Росія є світовим лідером за запасами природного газу - 32,9%; країни Середнього Сходу та Північної Африки в сукупності розташовують 37,8% запасів.

Велика частина запасів кам'яного вугілля зосереджена в США (близько 40%) і в країнах СНД (більше 20% в Донбасі, Кузбасі і Карагандинському вугільному басейнах). Основні запаси бурого вугілля (викопне рослинного походження, що представляє собою щось середнє між торфом і кам'яним вугіллям) сконцентровані в США, Німеччині та Австралії.

Таблиця 18. Запаси нафти (в млрд барелів)

[25]

Найбільшими обсягами видобутку торфу характеризуються Ірландія, Німеччина і Польща. На території Західної Європи розташований 51 млн гектарів торфовищ, Азії - понад 100 млн, Північної Америки - понад 18 млн. Найбільші родовища горючих сланців знаходяться на території СНД (близько 200 млрд т); значними запасами цього енергоресурсу розташовують Канада, Китай і Бразилія.
Деревина була основним ресурсом отримання енергії у світі до початку XX в. Наприклад, в США до 1860 р. на залізничному транспорті використовувалися дрова. Надалі значення даного виду палива значно знизилося: якщо в 1913 р. в Росії частка дров в загальному видобутку палива становила 20%, то в 1975 р. в СРСР - всього 1,5%.
Головним ресурсом ядерної енергетики є уран, відомі запаси якого становлять близько 2,5 млн т. Серед уранових руд (вміст урану від 1% до 0,1%) виділяються: уранініт, настуран, уранова чернь , Коффіна, давідіт, Браннера; водні фосфати, уранові слюдки і уранова смолка. В якості побічного продукту уран добувають з руди, що містить 0,01 0,015% урану (наприклад, із золотоносних мінералів в ПАР) і навіть 0,006 0,008% (з фосфоритів в США). В даний час у виробництві ядерної енергії вдруге використовуються продукти переробки урану і плутонію (штучно отриманого радіоактивного елемента).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 17 Водні та енергоресурси світової економіки "
 1. Практичне завдання
  енергоресурси на світовому ринку, на внутрішньому
 2. Висновки
  питаннями ресурсодефіцітності, екологічної безпеки та екологічної кризи. Одним із шляхів вирішення екологічної проблеми є шлях «сталого розвитку», запропонований в якості основної альтернативи розвитку людської
 3. 14.5. Водний податок
  водні об'єкти. Залежно від виду користування водними об'єктами платіжної базою є: обсяг води, забраної з водного об'єкта; обсяг продукції (робіт, послуг), виробленої при користуванні водним об'єктом без забору води; площа акваторії використовуваних водних об'єктів; обсяг стічних вод, що скидаються у водні об'єкти . Мінімальні і максимальні ставки плати по басейнах річок, озер,
 4. Енергетичний тупик
  питання про альтернативне паливо. Вперше про це всерйоз задумалися в кризову смугу 1969-1982 років. Тоді рішення було знайдено за рахунок дешевої робочої сили світової периферії, куди корпорації почали переносити виробництво з Європи та Північної Америки. Нафта залишилася основним енергоресурсом. У 1986 році період високих цін на неї закінчився. До 2008 року сировинна периферія зробилася
 5. 60. ПОДАТКОВІ СТАВКИ з транспортного податку
  водні і повітряні транспортні засоби, що не мають двигунів (з одиниці транспортного засобу), - 200
 6. 24. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
  водні об'єкти, підземні водні об'єкти і на водозбірні площі; - забруднення надр, грунтів; - розміщення відходів виробництва та споживання; - забруднення навколишнього середовища шумом, теплом, електромагнітними, іонізуючими і іншими видами фізичних впливів; - інші види негативної дії на навколишнє середовище. Порядок обчислення і справляння плати за негативний вплив на
 7. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин,
 8. Запитання до теми
  світового господарства, і якщо так, то які вони? 2. Розкрийте основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4.
 9. Запитання до теми
  світового господарства »? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове
 10. Поняття «природні ресурси»
  водні ресурси, повітряний басейн і клімат. Природні ресурси розподілені нерівномірно. У результаті цього різні райони, країни, регіони і навіть цілі материки мають різну ресурсообеспеченность, тобто співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Цей показник по кожному виду ресурсів можна висловити або кількістю років, на які повинно вистачити даного
© 2014-2022  epi.cc.ua