Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 43 Валютний курс


Відповідь
Своєрідним проявом масштабу цін в сучасних умовах є валютний курс - вираз ціни грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої. Встановлення валютного курсу за допомогою оцінки іноземної грошової одиниці в національній валюті називають «прямим котируванням» (наприклад, 1 євро=34 руб. 20 коп.). Зворотне котирування, відповідно, являє собою ціну національної валюти в іноземній: 1 руб.=$ 0,035.
Виділяють дві системи валютних курсів:
1) система гнучких, або плаваючих, валютних курсів - в цьому випадку ціна валюти визначається в результаті стихійного дії попиту і пропозиції на дану грошову одиницю;
2) система фіксованих валютних курсів передбачає, що держава закріплює за своєю грошовою одиницею певний зміст іноземної валюти.
Система плаваючих валютних курсів допомагає автоматично коригувати платіжний баланс держави. Однак ця система має і ряд недоліків:
- плаваючі валютні курси вносять дестабілізуючий елемент в міжнародну торгівлю і вивіз капіталу;
- падіння плаваючого валютного курсу може призвести до інфляції.
Недоліки системи гнучких курсів можуть бути усунені шляхом введення системи фіксованих курсів. Однак тут виникає інша проблема: розбіжність фіксованого курсу і реального, що складається на ринку в результаті дії законів попиту та пропозиції. Наприклад, якщо фіксований курс нижче рівноважного, то державі необхідно змінити ринковий попит і пропозиція, щоб криві попиту та пропозиції відповідали фіксованим курсом. Цього можна домогтися такими методами:
1) використання (продаж або купівля) валютних резервів і золотого запасу країни - так звані валютні інтервенції центрального банку;
2) зміна торгової політики (наприклад, стримування експорту і збільшення імпорту) за допомогою маніпуляції над величиною митних зборів і квот;
3) контроль валютних доходів економічних суб'єктів країни;
4) зміна в механізмі внутрішнього макроекономічного регулювання, наприклад: жорсткість грошово кредитної політики веде до зростання реального ринкового курсу.

Використовується два способи валютних інтервенцій: з метою підвищення курсу національної валюти і з метою її зниження. Для підвищення курсу національна валюта скуповується у великих обсягах за рахунок валютних резервів або кредитів - таким чином, підвищення попиту на валюту веде до зростання її ціни (в даному випадку курсу). Зворотний процес відбувається, коли Центробанк вирішує знизити курс власної валюти, в такому випадку скуповуються значні партії іноземної валюти за національну.
З метою запобігання виникнення дестабілізуючих економіку факторів існує практика встановлення так званого «валютного коридору», тобто системи передбачуваного валютного курсу внутрішньої валюти. У рамках даної системи зміна валютного курсу може коливатися в строго обмежених і закріплених нормативно правовими документами межах. Валютний коридор, таким чином, дозволяє більш точно прогнозувати економічну кон'юнктуру і у багато разів знижувати ризик у процесі реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, що веде до стабілізації економічної ситуації всередині країни.
У РФ система валютного коридору діяла в 1995 1996 рр.. Курс рубля в цей час міг коливатися в межах від 5,7% до +7,5% від рівня курсу долара.
Валютної кошиком іменується набір валют, на який орієнтуються фінансові органи, встановлюють фіксований курс національної валюти. Метод валютної корзини особливо активно використовується при створенні міжнародних рахункових грошових одиниць.
Постійна зміна курсу валют і можливість у зв'язку з цим певних валютних втрат веде до появи валютного ризику. Часто валютний ризик для одного з контрагентів міжнародної угоди може обернутися непередбаченим доходом зважаючи на підвищення курсу валюти, що знаходиться у нього на руках.

Серед факторів, що впливають на валютний курс (рис. 23), можна виділити наступні:
- зміни в смаках споживачів, наприклад, якщо попит на продукцію якої або країни підвищиться, то зросте і курс даної валюти;
- відносні зміни в доходах - зростання національного доходу приводить до падіння курсу національної валюти;
- відносна зміна цін - підвищення цін всередині країни веде до знецінення національної валюти;
- відносні реальні процентні ставки - скорочення процентних ставок за депозитами також призводить до знецінення національної грошової одиниці;
- митні збори - зростання мит призводить до зростання курсу національної валюти;
- очікування зміни валютного курсу, наприклад: очікування підвищення курсу фунта стерлінгів веде до зниження курсу долара;
- спекуляція - спроби спрогнозувати зміна курсу валюти підсилюють тенденції до підвищення курсу тієї валюти, попит на яку збільшують спекулянти.

Рис. 23. Фактори, що впливають на валютний курс

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 43 Валютний курс"
 1. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон -Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 2. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 3. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування
 4. Основні поняття
  валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка «Переліт »валютного курсу Рівень цін Споживчий кошик
 5. Основні поняття
  валютного ринку - Дестабилизирующая спекуляція - Стабілізуюча спекуляція - Оптимальна валютна зона - Валютне управління - Вільне плавання - Регульоване плавання - Фіксований курс щодо однієї валюти - Фіксований курс щодо кошика валют - Квота країни в МВФ - Транш МВФ - Тесобонос - Стабілізаційний кредит - Всесвітній центральний банк
 6. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 7. Запитання для самоперевірки
  валютний арбітраж; г) «коротка» та «довга» позиція? 2. Чим відрізняється хеджування від спекуляції? 3. Яким чином експортер може застрахуватися від зміни валютного курсу? 4. Уявіть собі, що ви - валютний дилер. Як ви відреагуєте на наступну інформацію: а) Великобританія розширює видобуток нафти в Північному морі, б) Бундесбанк оголосив про підвищення облікової ставки; в)
 8. Тест
  валютних ринках; е) усі попередні відповіді вірні? 2. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це: а) пряме котирування; б) девізний курс; в) крос-курс? 3.Бреттон-Вудська валютна система - це система: а) золотого стандарту; б) «плаваючих» валютних курсів; в) фіксованих валютних курсів? 4. Якщо валюта даної країни без обмеження
 9. Запитання для закріплення матеріалу
  валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке котирування і які види котирувань
 10. Стаття 41, Під валютними інтервенціями Банку Росії розуміється купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція грошей
  валютними інтервенціями Банку Росії розуміється купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція
 11. Відмінності в процентних ставках
  валютному ринку зростає попит на долари, і його курс підвищується. При зниженні процентних ставок в США, навпаки, виникає тенденція до зниження курсу долара. Природно, при аналізі впливу процентних ставок на валютний курс необхідно враховувати, що дана закономірність справедлива не для номінальних, а для реальних процентних ставок (тобто без урахування темпів інфляції в
 12. Завдання
  валютний дилер розраховує курс продажу євро і який цей курс? 2. Дано котирування: рубль / дол. 30,5123 - 30,5143 євро / дол. 0,8426 - 0,8436 Клієнт бажає продати російському банку євро за рублі. Як валютний дилер розраховує курс покупки євро і який цей курс? 3. Припустимо, що тримісячний форвардний курс 1,6520 дол за 1 ф. ст., а спекулянт сподівається, що курс спот через 3
 13. Основні терміни і поняття
  валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість , резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної
 14. Висновки
  валютним курсом. Розрізняють номінальний і реальний обмінний курс. Номінальний валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена в одиниці іншої. Існує пряма і зворотна котирування. При прямій котирування курс валют визначається кількістю національних грошових одиниць за одиницю іноземної. При зворотній - кількістю іноземних грошових одиниць за одиницю національної валюти . Реальний
 15. 4. фіксовані валютні курсина практиці: несбалансированностьплатежей і девальвація
  валютні курей-си є двома крайніми випадками валютних си-стем У відносно недавньому минулому ми спостеріга-дали дві змішані системи: систему регуліруемихфіксірованних курсів 50-х і 60-х років і сістемууправляемого флоатинга 70-х і 80-х років. (Болееподробная інформація представлена у вікні 38-1.) У цьому параграфі ми будемо аналізувати систе-му регульованих фіксованих валютних курсов.Ее
 16. Коливання в торгівлі і валютний курс
  валютного курсу, або короткостроковими фактора-ми, що перешкоджають досягненню валютнимікурсамі свого довгострокового рівноважного уровня.В 1975-1986 рр.. обидва види факторів надавали впливав-ня на обмінний курс національної валюти Вели-кобрітаніі. Спочатку розглянемо зміни рівноважного ре-ального валютного курсу. Великобританія открилакрупние родовища нафти в Північному море.Ето відкриття
 17. Глава 10 ВАЛЮТНИЙ КУРС
  валютний курс. Серед безлічі чинників, які визначають валютний курс, зазвичай виділяють фундаментальні (економічні) чинники і фактори позаекономічного характеру. Фундаментальні чинники визначаються макроекономічними показниками, такими, як динаміка ВВП, темпи інфляції, стан платіжного балансу і його головної частини - рахунку поточних операцій. Безпосередній вплив на курс
© 2014-2022  epi.cc.ua