Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В. Корнієнко. Національна економіка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу

Відповідь
Усі країни колишнього соціалістичного табору зіткнулися з проблемами обсягів виробництва в період переходу до ринку.
Порівняно з 1989 р. найбільшого регресу «добилися» наступні країни: Грузія (обсяг ВВП скоротився на 76% до 1994 р.); Таджикистан (64% до 1996 р.); Азербайджан (63 % до 1995 р.); Молдавія (61% до 1999 р.); Україна (54% до 1999 р.); Вірменія (50% до 1993 р.); Латвія (49% до 1995 р.); Киргизія (46 % до 1995 р.); Литва (43% до 1994 р.); Росія (39% до 1998 р.). У цілому по країнах СНД до 1998 р. (нижча точка спаду) обсяги виробництва ВВП скоротилися на 46%.
Найменше постраждали від переходу до ринку Чехія (обсяг ВВП скоротився на 13% до 1992 р.) і Польща (17% до 1991 р.). [128]
Деякий підйом в російській економіці, що спостерігався в 1997 р., змінився новим спадом після дефолту 1998
; постійне зростання ВВП в країні спостерігається з 1998 р. (рис. 80).

Рис. 80. Реальний обсяг виробленого ВВП в середньорічних цінах 1995


(трлн руб.)
Рівень виробництва в докризовому 1991 р. був перевершений в 2006 р. лише за окремими показниками (табл. 15).
Таблиця 15 Індекси виробництва за видами економічної діяльності [129]
(%; 1991 р. - 100%)Можна відзначити основні негативні підсумки економічного спаду в РФ:
- втрата продовольчої безпеки країни (частка імпорту у продовольчих товарах перевищила 60%);
- ліквідація великих сільськогосподарських підприємств і розорення більш 44 тис. фермерів;
- зниження чисельності персоналу в науковій сфері, «витік умів»;
- зростання чисельності бюрократичного апарату;
- зменшення витрат на науково технічні розробки;
- гіперінфляція;
- зменшення показників енерго, фондо-і материалоотдачи;
- зниження показників продуктивності праці;
- абсолютне скорочення населення, незважаючи на приплив біженців;
- астрономічне збагачення групи «олігархів» через розкрадання природних ресурсів та привласнення вкладів населення в ощадних установах (за допомогою лібералізації цін);
- посилення соціально економічної диференціації населення;
- криміналізація внешнехозяйственной операцій.

Характерною особливістю перехідного періоду став «розквіт» тіньової економіки в більшості колишніх соціалістичних країн, у тому числі в РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу "
 1. 2. Стабілізаційна і структурна політика
  трансформаційний спад, глибина якого залежить від величини накопичилися в структурі економіки диспропорцій, що встановлюються в ході макроекономічної стабілізації обмежень платоспроможного попиту; 3) зниження накопичень та інвестиційної активності, які стають невигідними при високій
 2. Питання для самоперевірки
  спад виробництва, розшарування населення за рівнем доходів? 8. У чому полягають принципові відмінності державного регулювання у командно-адміністративної і ринкової економіки? 9. Що таке безпека, які її основні риси і проблеми в Росії в період ринкових перетворень? 10. Які заходи вживає уряд РФ в сучасних умовах в облас-ти соціальної політики та
 3. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
 4. 1. Особливості сучасної перехідної економіки
  трансформаційна, реформу-ється, в ній поєднуються залишаються ще елементи старої економіч-ської системи і зароджуються елементи нової, що стає еконо-мічної системи. Тривалість стану співіснування виробниц-дарських відносин, що належать до різних цілісним систе-мам (феодалізму і капіталізму, капіталізму і соціалізму, централі-заклику керованої економіки та ринкової)
 5. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Трансформаційної кризи, шляхи її подолання. Передумови і фактори економічного зростання. 4. Характер і зміст інституційних перетворень. Особливості управління в перехідний період. Зміна стереотипів економічної поведінки. 5. Реформа соціальної сфери; основи соціальної політики. 6. Умови інтеграції держави у світову економіку. Особливості регулювання
 6. № 204. Трансформаційний спад перехідної економіки Росії
  . Криза в Росії був частиною світової фінансової кризи. Відсутність підготовчих заходів у вигляді комерціалізації та реструктуризації підприємств та шоковий характер проведення ринкових реформ поставили підприємства в надзвичайно складне становище. Усунення централізованого планування з одномоментною ліквідацією системи регулювання ресурсних, товарних і фінансових потоків,
 7. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 8. Контрольні питання
  перехідної економіки. Виділіть взаємозв'язки і суперечності між ними. 2. Які основні специфічні риси відносин, що визначають спосіб розподілу ресурсів і підтримання пропорцій у перехідній економіці? 3. У чому специфіка відносин власності та соціальних цілей в економіці перехідного
 9. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону:
 10. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 11. 3. Приватні підприємства в перехідній економіці
  питань між новим і старим менеджментом, зовнішніми і внутрішніми інвесторами, найманими працівниками приватизованих
 12. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 13. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 14. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності.
© 2014-2022  epi.cc.ua