Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 48. Виробничий метод розрахунку ВВП

Центральним макроекономічним показником в рамках концепції розширеного економічного виробництва є валовий внутрішній продукт. Він розглядається в якості найбільш загального індикатора економічної активності та добробуту країни.
ВВП - це кінцевий результат виробничої діяльності всіх резидентних виробничих одиниць даної країни за певний період часу.
Розрахунок ВВП виробничим методом означає, що показник ВВП може бути обчислений як сума валової доданої вартості всіх виробничих одиниць-резидентів, згрупованих по галузях або секторам економіки.
Валова додана вартість - це різниця між валовим випуском і витратами на проміжне споживання.
Валовий випуск - це валова вартість всіх продуктів і послуг, створених на території даної країни інституційними одиницями-резидентами протягом певного терміну:
1) усі товари, незалежно від їх використання;
2) послуги, надані іншим інституційним одиницям, зокрема, неринкові послуги органів державного управління і некомерційних організацій;
3) послуги домашніх господарств з проживання в власній оселі і домашні послуги, що надаються оплачуваною домашньою прислугою.

Валовий випуск може бути ринковим і неринковим.
Ринковий випуск включає товари та послуги:
1) реалізовані за економічно значущими цінами шляхом продажу або бартеру;
2) надаються працівникам в якості оплати праці в натуральній формі;
3) вироблені одним закладом підприємства і поставляються іншим закладам того ж підприємства для використання у виробництві в тому ж або наступних періодах;
4) готову продукцію і незавершене виробництво, які надходять у запаси матеріальних оборотних коштів у виробника і призначені для ринкового використання.
Неринкових випуск включає товари та послуги:
1) вироблені економічними одиницями для їх власного кінцевого споживання або нагромадження;
2) надаються безкоштовно або за цінами, що не мають економічного значення, іншим інституційним одиницям, включаючи послуги, що надаються суспільству в цілому;
3) готову продукцію і незавершене виробництво, призначені для неринкового використання і надходять у запаси матеріальних оборотних коштів у виробника.
Ринковий випуск товарів і послуг оцінюється в основних або ринкових цінах.
Основна ціна - це ціна, отримувана виробником за товари та послуги, виключаючи будь-які підлягають сплаті податки на продукти і включаючи субсидії на продукти.

Ціна виробника - це ціна, отримувана виробником за товари та послуги, включаючи підлягають сплаті податки на продукти (крім податку ан додану вартість та податків на імпорт) і виключаючи субсидії на продукти.
Податки на продукти - це податки, що стягуються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, що продаються або імпортуються підприємствами-резидентами, наприклад, ПДВ, акцизи, податки на продажу, купівлі, на окремі види послуг і т. д.
Субсидії на продукти - це субсидії, виплачувані зазвичай пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, що продаються або імпортуються підприємствами-резидентами.
Витрати на проміжне споживання - це вартість товарів (за винятком основних фондів) і ринкових послуг, спожитих протягом даного періоду з метою виробництва інших товарів чи послуг:
1) витрати сировини, матеріалів, енергії, продуктів харчування, спецодягу, спецвзуття та т. д.;
2) оплату робіт і послуг, наданих іншими підприємствами та окремими особами;
3) витрати на відрядження (оплата проїзду та готелі).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 48. Виробничий метод розрахунку ВВП "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 2. Контрольні питання
  методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як класифікуються пільги з податку на прибуток? 7. Які ставки податку на прибуток встановлені в даний
 3. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних особливостей у виробі. Також при виборі методу ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток,
 4. Контрольні питання
  методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат ? 9. Які сполучені з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 5. 36. метод калькулювання собівартості
  виробничої діяльності; - тривалості виробничого циклу. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) застосовують підприємства з масовим і серійним виробництвом. При цьому складається нормативна калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни.
 6. Недоліки системи бухгалтерського обліку. Вплив на капіталовкладення
  виробничі запаси, краще використання площ. Внаслідок цього стає складно обгрунтувати необхідність капіталовкладень в новітню технологію - поки ми використовуємо застарілий "метр" традиційної бухгалтерії та фінансів. Керівники змушені обгрунтовувати необхідність капіталовкладень якимись непереконливими розповідями про те, що нова технологія дозволить підвищити якість,
 7. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  виробничих одиницях використовуються різні методи вимірювання рівня продуктивності праці і виникає необхідність розрахунку узагальнюючої оцінки динаміки продуктивності праці за даною сукупності виробничих одиниць в цілому. 3) метод, при якому зіставляються індекси обсягу продукції і витрат праці:
 8. Запитання для самоперевірки
  метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук
 9. Терміни і поняття
  методи
 10. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  методом. Банки використовують свої закордонні філії або кореспондентські відносини з іноземними банками. Банківські розрахунки супроводжуються відкриттям кореспондентських рахунків ЛОРО (іноземних банків в даному банку) і НОСТРО (даного банку в іноземних). Ці відносини включають порядок розрахунків, розмір комісії, методи поповнення витрачених коштів. Форми міжнародних розрахунків мають
© 2014-2022  epi.cc.ua