Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Питання 14 Інфраструктура досліджень світової економіки


Відповідь
Дослідження тенденцій розвитку і проблем світової економіки здійснюється в рамках спеціалізованих науково дослідних установ.
Найбільшим російським НДІ, що займаються проблематикою міжнародної економіки, є Інститут світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук (ІСЕМВ РАН) (рис. 11). Інститут засновано в 1956 р. на базі розформованого Інституту світового господарства і світової політики. Провідні напрями досліджень інституту: моніторинг світової економічної кон'юнктури та ринків основних експортних товарів; основні тенденції в міжнародній торгівлі товарами і послугами, обміні капіталами в умовах глобалізації світової економіки; моделі соціально економічного розвитку різних країн світу; параметри і тенденції складається нового світового порядку; глобалізація та регіоналізація в міжнародних відносинах; конфігурація центрів сили і впливу на світовій арені; загрози міжнародній стабільності і просування до сталого світопорядку; проблеми глобалізації та інтеграції господарського життя; порівняльний аналіз моделей економічної інтеграції (Європа, Північна Америка, Азіатсько Тихоокеанський регіон).

Рис. 11. Емблема ІСЕМВ


Іншим великим російським закладом, що спеціалізується на проблемах світової економіки, є московський Інститут міжнародних економічних і політичних досліджень Російської академії наук (ІМЕПІ РАН). Інститут був створений в 1960 р.; до 1990 р. іменувався Інститутом економіки світової соціалістичної системи. Основний напрямок діяльності: вивчення економічних і міжнародних проблем переходу до ринку.
Найбільшим американським центром досліджень у сфері світової економіки є Інститут міжнародної економіки (НЕ, Institute for International Economics) - приватне некомерційне науково дослідна установа (США). Інститут засновано в 1981 р., розташований у Вашингтоні (округ Колумбія). Основні напрямки досліджень: вивчення економіки країн та регіонів; зовнішня заборгованість і розвиток; проблеми глобалізації; міжнародні фінанси та макроекономіка; економічна політика США.
Цілий ряд відомих наукових установ зі спеціалізацією на дослідженні міжнародної економіки діють у Німеччині. Знаменитий Інститут світової економіки (IfW, Institutfiir Weltwirtschaft / University of Kiel) заснований в 1914 р. Є структурним підрозділом університету м. Кіль. Основні напрямки діяльності: консультування з питань економічної політики, надання інформації в галузі міжнародних економічних відносин. Незважаючи на незвичайну назву, науковими дослідженнями займається Гамбурзький архів світової економіки (нім. Das Hamburgische Welt Wirtschafts Archiv, HWWA; англійський варіант назви: Hamburg Institute of International Economics). Архів заснований 20 жовтня 1908 під назвою «Центральне агентство Колоніального інституту» (Zentralstelle des Kolonialinstituts in Hamburg). Спочатку місія організації полягала в забезпеченні вчених і політиків інформацією за допомогою створення архіву газетних вирізок та бібліотеки.
У ході Другої світової війни архівом стала проводитися самостійна наукова робота. Серед дослідницьких програм інституту: «Гроші і валюта»; «Інтеграційні області Європи»; «Міграція, торгівля та розвиток» та ін Основні напрямки досліджень Боннського інституту міжнародної економічної політики (нім. Institutfur Internationale Wirtschaftspolitik, IIW): міжнародні аспекти монетарної політики, регулювання ділового циклу, проблеми незалежності центрального банку, валютний курс, європейський фінансовий і економічний союз. Інститут щорічно організовує Констанцського семінари з монетарної теорії і політики (Konstanz Seminar on Monetary Theory and Policy), проходяшіе поблизу м. Констанца на оз. Бодензее. На батьківщині бременських музикантів знаходиться заснований в 1987 р. Інститут світової економіки та міжнародного менеджменту (нім. Institutfiir Weltwirtschaft und Internationales Management, IWIM; англ. Варіант назви: Institute for World Economics and International Management). Головний напрямок досліджень інституту: аналіз та управління глобальними економічними процесами. Серед наукових проектів інституту: «Глобалізація і регіональна та національна політика»; «Реформа китайського фінансового сектору»; «Перспективи африканського розвитку»; «Технологія і розвиток світового господарства». Інститут активно співпрацює з російськими навчальними закладами: Білгородським і Воронезьким університетами.
Найбільшим австрійським науковою установою, що працює в даній сфері, є Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (нім. WienerInstitut fiirInternationale Wirtschaftsvergleiche; wiiw; англійський варіант назви: The Vienna Institute for International Economic Studies) - незалежне некомерційне науково дослідна установа. Інститут засновано в 1973 р. (рис. 12).

Рис. 12. Емблема Віденського інституту міжнародних економічних досліджень


Основні напрямки досліджень інституту: аналіз і прогнозування економічного розвитку в країнах Центральної, Східної та Південно Східної Європи (включаючи Туреччину), а також Китаї; аналіз структурного розвитку в цих країнах, наприклад ринків праці, конкурентоспроможності, можливостей іноземного інвестування та спеціалізації зовнішньої торгівлі; вивчення проблем інтеграції нових членів Європейського Союзу та ін Інститут організовує ряд міжнародних наукових заходів, в тому числі Семінар міжнародної економіки, Глобальний економічний цикл лекцій (wiiw Global Economy Lecture Series) і ін В Англії проблематикою світової економіки займається Центр міжнародної макроекономіки (CIM, Centre For International Macroeconomics). Метою закладу є проведення якісних академічних досліджень економічної політики на національному та міжнародному рівні.
Французький Центр дослідження макроекономіки та міжнародних фінансів (Centre d'Etudes єп Macroeconomie et Finance Internationale, CEMAFI) заснований в 1989 р. Основні напрямки досліджень центру: розвиток теоретичного аналізу макроекономіки та міжнародних фінансів; роль держави і державні фінанси; процеси регіональної та міжнародної фінансової інтеграції.

Результати досліджень в області світової економіки публікуються в спеціалізованих економічних виданнях, у тому числі в журналах, присвячених виключно проблематики світового господарства.
Найважливішим російським виданням подібної спрямованості є Світова економіка і міжнародні відносини (Москва) - щомісячний науковий журнал. Заснований в 1957 р. Засновниками видання є президія Російської академії наук (РАН) та Інститут світової економіки і міжнародних відносин РАН. Основні рубрики журналу: «Світ на початку тисячоліття»; «Економіка, економічна теорія»; «Європа: нові реалії»; «Круглий стіл»; «Країни та регіони»; «Точка зору», «Навколо книг».
Провідним закордонним виданням, що діють у даній сфері, є Weltwirtschaftliches Archiv (WWA, англійський варіант назви: Review of World Economics) - журнал Кільського інституту світової економіки, заснований в 1913 р. Основні теми публікацій: торгівля і торговельна політика, міжнародний бізнес і фінанси, валютні системи та валютні курси, грошова і фіскальна політика у відкритій економіці, економічний розвиток, технологічні зміни та зростання. Періодичність видання: 4 номери на рік.
У Німеччині також виходить журнал «Intereconomics» (рис. 13). Журнал видається Гамбургським архівом світової економіки з 1966 р. Він містить редакційну секцію з короткими коментарями щодо поточних проблем європейської економіки; форум, в рамках якого кілька авторів (вчені, політики, представники профспілок та бізнесмени) висловлюють думки щодо конкретної теми, заданої редакцією; статті , що стосуються економічної та соціальної політики в країнах Євросоюзу. Періодичність видання: 6 номерів на рік.

Рис. 13. Обкладинка журналу «Intereconomics»


Провідний англійський журнал, присвячений нашої тематики, - «World Economics» (WorldEcon) (рис. 14). Він видається з 2000 р. Оксфордським інститутом економічної політики. Журнал містить публікації щодо основних проблем міжнародної економіки і охоплює такі рідкісні для подібного роду видань теми, як спорт і мистецтво. Науковість змісту статей поєднується з їх легкості читання; аргументація авторів приведена в доступній формі, а не на незрозумілій для неспеціалістів сучасному економічному мовою. Періодичність виходу журналу: 4 номери на рік.

Рис. 14. Обкладинка журналу «World Economics»


«Economie Internationale» - це французький економічний журнал, який виходить з 1979 р. і спеціалізується на проблемах світової економіки. Періодичність його виходу: 4 номери на рік. У журналі публікуються роботи, присвячені різним аспектам економічної науки, в тому числі мікро-та макроекономіки, грошам та фінансів, міжнародної торгівлі, європейської інтеграції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 14 Інфраструктура досліджень світової економіки "
 1. Контрольні питання
  інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 2. 6.3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 3. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин,
 4. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  дослідження багатьох наук, в тому числі конкретних економічних дисциплін. Економіка як наука на відміну від них в якості предмета дослідження розглядає закономірності соціально-економічного розвитку людського суспільства як результат взаємодії ряду чинників, що створюють матеріальну основу для економічного
 5. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  дослідження багатьох наук, в тому числі конкретних економічних дисциплін. Економіка як наука на відміну від них в якості предмета дослідження розглядає закономірності соціально-економічного розвитку людського суспільства як результат взаємодії ряду чинників, що створюють матеріальну основу для економічного
 6. Запитання до теми
  світового господарства, і якщо так, то які вони? 2. Розкрийте основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4.
 7. Запитання до теми
  світового господарства »? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове
 8. Соціальні гарантії у сфері освіти
  інфраструктури науково-технічної сфери - технопарків, бізнес-та інноваційних центрів і
 9. Марксистська теорія та її еволюція
  інфраструктури, хоча часто сам іноземний капітал і створює цю інфраструктуру). Активне зростання монополій з кінця XIX в. стимулював вивіз капіталу, і тому В.І. Ленін навіть назвав вивіз капіталу однією з головних ознак сучасної стадії капіталізму, його типовою рисою. Наступні покоління економістів-марксистів, не відходячи від постулату надлишку капіталу, виділили ще кілька причин
 10. Статті в періодичній пресі
  мування ненафтогазового балансу бюджету Росії / / Питання економіки. 2006. № 8. Кудрін А.Л. Трирічний бюджет - бюджет диверсифікації економіки / / Фінанси. 2007. № 4. Кудрін А. Інфляція: російські та світові тенденції / / Питання економіки. 2007. № 10. Кудрін А. Світова фінансова криза та її вплив на Росію / / Питання економіки. 2009. № 1. Нестеренко Т.Г. Етапи бюджетної реформи / /
 11. Глава 8 Організація дослідження ефективності якості продукції
  питання, на який допомагають відповісти дослідження економічної ефективності якості, є життєво важливим для діяльності товаровиробника: організовувати виробництво нової, більш високоякісної продукції чи ні? З цих позицій будемо розглядати
 12. Самарська область
  інфраструктури ЖКГ (крім частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури ЖКГ) або наданих для індивідуального житлового будівництва; 3) 1,5% - у відношенні інших земельних
 13. Брянська область
  інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки в право на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва, а також щодо земельних ділянок, наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи
 14. Податкова ставка
    інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва; - наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи тваринництва; 2) 1,5% в
 15. Питання для повторення
    світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси
 16. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
    питань і присвячена дана
 17. Контрольні питання
    інфраструктура? Назвіть її елементи. 4. Чим характеризувалися підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і капітальних вкладень? 6. Яке місце в системі банківських операцій занима ло кредитування промислових підприємств в 1993-1996 рр..? . 426 Розділ
 18. Рекомендована література
    світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини, 1989, №
 19. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. №
 20. Республіка Татарстан
    інфраструктури житлово-комунального комплексу (за винятком частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу) або наданих для житлового будівництва, а також щодо земельних ділянок, наданих для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва чи
© 2014-2022  epi.cc.ua