Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 49 Еластичність пропозиції за ціною. Крива пропозиції

Відповідь
Еластичність пропозиції за ціною - показник ступеня чутливості, реакції пропозиції на зміну ціни товари. Він розраховується за формулою

Еластичність пропозиції за ціною


Метод розрахунку еластичності пропозиції той же, як і еластичності попиту, з тим розходженням, що еластичність пропозиції завжди позитивна. Основним фактором еластичності пропозиції є час, оскільки воно дозволяє виробникам відреагувати на зміну ціни товару.
Виділяють три періоди:
- поточний період - період, протягом якого виробники не можуть пристосуватися до зміни рівня цін;
- короткий період - період, протягом якого виробники не встигають повною мірою пристосуватися до зміни рівня цін;
- довгий період - період, достатній для того, щоб виробники могли повністю пристосуватися до зміни цін.

Розрізняють такі форми еластичності пропозиції:
- еластична пропозиція - величина пропозиції змінюється на більший відсоток, ніж ціна, коли еластичність більше одиниці (ES> 1). Ця форма еластичності пропозиції характерна для довгого періоду;
- нееластичне пропозиція - величина пропозиції змінюється на менший відсоток, ніж ціна, коли еластичність менше одиниці (ES <1). Ця форма еластичності пропозиції властива короткому періоду;
- абсолютно (абсолютно) еластична пропозиція має місце тоді, коли величина пропозиції нескінченно змінюється при малій зміні ціни (ES=?). Ця форма еластичності пропозиції властива довгому періоду, а крива пропозиції строго горизонтальна;
- абсолютно нееластичне пропозиція має місце тоді, коли величина пропозиції дорівнює нулю (ES=0), тобто величина пропозиції абсолютно змінюється при зміні ціни. Ця форма властива поточному періоду, а крива пропозиції строго вертикальна.

Для більшості промислових товарів еластичність пропозиції по відношенню до цін на сировину негативна, бо підвищення ціни на сировину призводить до збільшення витрат фірми, що за інших рівних умов викликає скорочення випуску продукції.
Еластичність пропозиції залежить від багатьох факторів: а) можливості тривалого зберігання і вартості зберігання, б) специфіки виробничого процесу; в) фактора часу; г) ціни інших благ, в тому числі ресурсів; д) ступеня досягнутого застосування ресурсів: трудових, матеріальних, природних.
Крива пропозиції - лінія, що відображає всі співвідношення кількості пропонованих благ і рівноважної ціни; характеризує пропозицію блага. Зрушення кривої пропозиції означає зміну пропозиції. Збільшення пропозиції відповідає зсуву кривої пропозиції вправо, а зменшення - зрушення кривої пропозиції вліво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 49 Еластичність пропозиції за ціною. Крива пропозиції "
 1. Еластичність пропозиції
  еластичністю попиту, яка виражає реакцію покупців на зміну цін на товари та послуги, проявляє себе і еластичність пропозиції , яка характеризує відносні зміни між ціною та пропозицією товарів до реалізації. Коефіцієнт еластичності пропозиції виражає собою зміну виробництва і пропозиції товарів при збільшенні або зменшенні ціни товару на 1%. Якщо при збільшенні
 2. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 3. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 4. Еластичність пропозиції
  еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 5. Еластичність пропозиції
  еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 6. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться додатковий
 7. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнювані товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 8. Проблемні питання
  еластично, а інших? невідповідно? Як визначається коефіцієнт еластичності пропозиції? 9. Яке значення еластичності пропозиції для
 9. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  еластичність пропозиції=Припустимо, що ціна 1 л молока зросла з $ 3,00 до $ 3,30, а місячний | б'ем виробництва збільшився з 10 тис. л до 11,5 тис. л. Ми розраховуємо зміна ціни, виражене у відсотках, як зміна ціни=Аналогічно розраховуємо зміна обсягу пропозиції, виражене в про-центах зміна обсягу пропозиції=В цьому випадку цінова еластичність
 10. В рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
  еластичність пропозиції - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Розраховується як відношення обсягу пропозиції, Вира-женного у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Закон пропозиції стверджує, що більш висока ціна товару веде до збільшен-нію обсягу його пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною відображає ступінь
 11. 5.5 і розрахунки еластичності попиту за ціною. У точках низ-ких цін і високого обсягу попиту,
  питання вимагає розуміння властивостей кривої попиту і еластичності. ДЛЯ ТОГО, ХТО ВИРІШИВ ВСТАНОВИТИ будки для СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД ПО ДОРОЗІ, ЦІНА дійсного МАЄ ЗНАЧЕННЯ Стівен Перлстейн Каждаякомпанія повинна вирішити: ка-кая ціна на пропонований товар за-печити їй максимум прибутку? Відповідь не завжди очевидний: відвели-чення ціни на товар нерідко веде до скорочення обсягу
 12. Як тільки потужності підприємств затружени повно-стю, подальше збільшення виробництва вимагає нових інвестицій. Для того щоб
  питання не мають між собою нічого
 13. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
  еластичності пропозиції. Чутливість обсягу пропозиції до зміни ринкової ціни показує еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції можна визначити як ступінь зміни кількості пропонованих до продажу товарів і послуг у відповідь на зміну ринкової ціни. Коефіцієнт еластичності пропозиції Вимірювання еластичності пропозиції проводиться за допомогою коефіцієнта еластичності.
© 2014-2022  epi.cc.ua