Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 2Спрос. Закон попиту. Крива попиту. Зміни в попиті.


ВІДПОВІДЬ
ПОПИТ - ставлення між ціною блага і його кількістю, яку покупці хочуть і в змозі купити.
В економічному сенсі в основі попиту лежить не просто потреба або нужда в тому чи іншому благо, а готовність і здатність платити за нього. Загальний попит покупців на благо знаходить своє відображення на кривій попиту.
Попит проявляється в обсязі попиту, що означає то кількість блага, яке було б куплено за деякою ціною при незмінності інших факторів, що впливають на попит.
Виділяють наступні фактори, що впливають на обсяг попиту:
- ціна блага;
- ціни інших благ;
- доходи покупців;
- загальна кількість покупців даного блага;
- переважні смаки покупців;
- інфляційні очікування ;
- економічна політика держави.
Зв'язок між ціною блага та обсягом попиту на нього виражається в законі попиту.
ЗАКОН ПОПИТУ свідчить, що кількість товару, на яке пред'являється попит, зростає при зниженні ціни і скорочується при її підвищенні. При цьому немає строго однакового співвідношення між зниженням ціни і підвищенням попиту.
Таке визначення закону попиту дав англійський економіст А. Маршалл.
У сучасній західній економічній літературі під законом попиту розуміється зворотна залежність між ціною і величиною попиту на блага протягом певного періоду.
Залежність між ціною блага та обсягом попиту називається шкалою попиту, або кривої попиту.
КРИВА ПОПИТУ відображає назад пропорційну залежність між ціною і кількістю блага, яку покупці хочуть і можуть придбати в одиницю часу.
На рис. 2.1 показана крива попиту, в якій по горизонтальній осі відкладені величини попиту на яблука, а по вертикальній - ціна на них. З рис. 2.1 видно: чим вища ціна яблук, тим на менше їх кількість пред'являється попит.
Ця залежність називається законом негативного нахилу кривої попиту.


Рис. 2.1. Крива попиту на яблука


З підвищенням ціни обсяг попиту знижується з двох причин. Перша причина - ефект заміни (заміщення). Коли ціна блага зростає, то покупець постарається замінити його схожим благом. Наприклад, якщо ціна на масло піднімається, то споживач буде купувати маргарин. Друга причина ефекту скорочення кількості попиту при підвищенні ціни полягає в ефекті доходу. Коли ціна на благо збільшується, споживач починає відчувати, що став дещо біднішими, ніж раніше. Так, якщо ціна на м'ясо підвищиться вдвічі, то споживач буде мати менше реального доходу, в результаті чого скоротиться споживання м'яса, та й інших благ.
Зміни в попиті. Оскільки економічна життя знаходиться в постійному русі, то і попит також безперервно змінюється. Правильно кажуть, що криві попиту залишаються незмінними тільки в підручниках.
Чому ж зсувається крива попиту? Тому, що змінюється не тільки ціна блага, але й інші фактори. Збільшується середній реальний дохід населення, зростає чисельність дорослого населення, що може викликати, наприклад, зрушення вправо кривої попиту на машини.
Але крива попиту зсувається по-різному. Виділяють два типи зсуву. У першому випадку більшу кількість блага буде купуватися при кожній ціні і крива попиту зміститься вправо таким чином, що попит буде вище, ніж він був до зсуву (рис. 2.2). Інший тип зсуву - при кожній ціні попит буде нижче, ніж він був до зсуву.


Рис. 2.2. Зрушення кривої попиту


Як видно з рис. 2.2, при збільшенні попиту крива попиту зміщується вправо, при зменшенні - вліво.

Особливо слід виділити зміну попиту, що означає переміщення по кривій попиту (рис. 2.3).
Зміна попиту відбувається тоді, коли змінюється один з елементів, що лежать в основі кривої попиту. Наприклад, збільшилися доходи споживачів, що викликає збільшення попиту, навіть якщо ціни на блага не змінилися. У результаті крива попиту зсувається вправо.
Коли ціна на благо знизиться за інших рівних умов, споживачі також будуть більше купувати це благо. Але кількість покупок збільшиться не завдяки збільшенню попиту, а завдяки зниженню ціни. Ця зміна показує переміщення уздовж кривої попиту.


Рис. 2.3. Переміщення по кривій попиту


МАРШАЛЛ Альфред (1842-1924), англійський економіст, засновник Кембриджської школи політичної економії. Освіту здобув у Кембриджському університеті, в 1885-1908 рр.. очолював кафедру політичної економії того ж університету.
Основи його теорії викладені в «Принципах політичної економії» (1890) (рос. пер. 1983 р.), який протягом багатьох десятиліть служив основним підручником з економічної теорії в ряді капіталістичних країн. У цій праці були узагальнені досягнення раннього маржиналізму і закладено початок неокласичної політичної економії. Маршалл ввів поняття еластичності попиту, що характеризує кількісну залежність попиту від трьох чинників: граничної корисності, ринкової ціни і грошового доходу, який використовується на споживання. Його ідеї лягли в основу мікроекономіки. Як засновник мікроекономіки Маршалл зіграв роль, аналогічну ролі Дж. М. Кейнса - засновника макроекономіки. Маршалл висунув на перший план теорію ціни замість трудової теорії вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 2Спрос. Закон попиту. Крива попиту. Зміни в попиті. "
 1. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  У лекції розглядаються такі питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 2. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая , посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту
 3. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 4. Ключові терміни
  Ринкова крива попиту Індивідуальна крива попиту Бюджетне обмеження Споживчий набір Функція корисності Сукупна корисність Гранична корисність Убуваючий гранична корисність Відносні ціни Ефект доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 5. Терміни і поняття
  Еластичність Цінова еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 6. Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки
  Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки кривих попиту та пропозиції, розглядаємо його вплив на ціну рівноваги і рівноважний обсяг. Аналіз включає в себе три кроки. По-перше, ми з'ясовуємо, чи приводить подію до сдві-гам кривої попиту або кривої пропозиції. По-друге, ми визначаємо, в якому напрямку зміщується крива.
 7. Ключові терміни
  Ринок Попит Обсяг попиту Обсяг покупок Шкала попиту Крива попиту Пропозиція Обсяг пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення
 8. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  Найважливіша проблема мікроекономіки - це механізм формуванні-ня цін. Фірма вирішує, що виробляти, як виробляти, для кого, тобто основні мікроекономічні показники - ціни і обсяг виробленої продукції - складаються під впливом законів попиту та про-позиції. Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається
 9. Ключові терміни
  Похідний попит Проміжні продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 10. Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох
  Аналогічно, при русі з точкм В в точку А ціна знижується на 40%, а кількість возра-стає на 40%. В обох напрямках еластичність спро-са за ціною дорівнює 1. Якщо у вас виникне необхідність розрахувати еластичність, пам'ятайте про метод середньої точки. У цій книзі ми будемо не так часто звертатися до даного ме-Тодуа. Для наших цілей сутність еластичності - ре-акція обсягу попиту на
 11. 2п.1. Поєднавши отримані з таблиці точки - (5 романів, $ 10), (9 романів, $ 9) і т. д., - отримуємо лінію, представлену на рис.
  2п.1. Поєднавши отримані з таблиці точки - (5 романів, $ 10), (9 романів, $ 9) і т. д., - отримуємо лінію, представлену на рис. 2п.З, - криву попиту Емми на романи, що показує, скільки книг хотіла б купити Емма за певною ціною. Крива спрямована вниз і відображає зворотну залежність між кількістю романів, на які існує попит, і ціною. Ціна романів $ 11 10 9
 12. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  Сукупний попит представляється як графин, що показує той реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, фірми і держава готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Крива сукупного попиту, так само, як і крива індивідуального попиту, має спадний вигляд: Крива AD показує зворотний зв'язок між змінами загального рівня цін та обсягами (величиною) попиту.
© 2014-2022  epi.cc.ua