Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 5. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ РОСІЇ З КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Сучасний стан зовнішніх економічних зв'язків з країнами, що розвиваються в значній мірі обумовлено їх розвитком в період існування СРСР. Напрями зовнішньоекономічних відносин СРСР з країнами, що розвиваються визначалися слабкістю економік країн, що розвиваються, недосконалістю структури їх господарства, завданнями розвитку базових галузей промисловості, підйому сільського господарства. При економічної і технічної допомоги СРСР в країнах, що розвиваються введено в експлуатацію близько 890 різних підприємств і об'єктів. До них відносяться підприємства електроенергетики, нафтопереробки, вугільної та нафтовидобувної промисловості, чорної і кольорової металургії, машинобудування і т. п.
Основне завдання здійснення зовнішніх економічних зв'язків з країнами, що розвиваються полягала в розширенні політичного впливу СРСР, в поширенні комуністичної ідеології; економічним завданням відводилося другорядне значення. В результаті мав місце нееквівалентний торговий обмін, передача їм Радянським Союзом значних матеріальних цінностей в борг. Заборгованість країн, що розвиваються Росії сьогодні обчислюється за різними оцінками сумою від 130 до 160 млрд. дол Росія як і раніше надає країнам, що розвиваються значні пільги у торгівлі.
Продовжуючи політику співпраці колишнього СРСР з державами, що розвиваються, Росія будує її на принципах взаємної вигоди та взаємних інтересів, керуючись міжнародними нормами і практикою. Однак початок 90-х рр.. ознаменувалося помітним спадом зовнішньоекономічних взаємин з державами, що розвиваються. Особливо скоротився в ці країни російський експорт (на 25%). Зменшився обсяг зовнішньої торгівлі з Індією в 2,5 рази, Іраном - в 2,6, Єгиптом - в 3,5, Сирією - в 4,7, Афганістаном - у 6 разів. До особливостей зовнішньоекономічних зв'язків з країнами, що розвиваються слід віднести високу ступінь державного регулювання цих зв'язків.
Розширення економічного співробітництва між Росією і країнами Азії нерозривно пов'язане із зміцненням експортного сектора, прагненням розширити географію зовнішньоекономічних зв'язків. На ринках західних держав збут багатьох видів російської експортної продукції утруднений обмеженими рамками їх імпортних потреб і високим рівнем конкуренції.
Іншим фактором, що визначає прагнення Російської Федерації інтенсифікувати торговельні відносини з країнами Азії, є бажання пов'язати економічний потенціал Росії, і насамперед її східних районів, з найбільш динамічною частиною світового господарства.
Це може відкрити для Росії нові можливості як в одержанні позикових коштів, так і в залученні в російську економіку зарубіжних інвестицій.
Сформована взаємодоповнюваність наших економік, відносно невисока вимогливість ринків цих країн, взаємні інтереси і накопичений досвід перетворюють їх у досить зручних і найбільш ймовірних покупців російської продукції. Велики можливість вивезення в азіатські країни продукції обробної промисловості, у тому числі машин, устаткування і зброї. Росія традиційно імпортує звідти багато видів мінерального, рослинного сировини, сировини тваринного походження і різні продовольчі товари.
Встановлюються взаємовигідні економічні відносини з «новими індустріальними країнами» Азії (Республікою Корея, Сінгапуром, Тайванем, Гонконгом та ін.) Вони зацікавлені в закупівлі в Росії енергетичних та мінеральних ресурсів і готові розвивати співпрацю з їх видобутку і переробці. У ряд провідних партнерів нашої країни висунулася Республіка Корея. На території Росії у 1995 р. діяло 30 спільних з Південною Кореєю підприємств із загальною сумою 25 млн. дол Республіка Корея бере участь у реалізації деяких невеликих проектів в Сибіру і на Далекому Сході: у будівництві готелів, бізнес-центрів, налагодженні туризму, розробках лісозаготівель .
На країни Південної Азії, Близького та Середнього Сходу припадає близько 30% зовнішньоторговельного обороту Росії з азіатськими країнами. Ведучий партнер Росії з країн Південної Азії - Індія, розвитку економічного співробітництва з якою наша країна завжди надавала пріоритетне значення. За роки співпраці в Індії Радянським Союзом побудовано близько 75 промислових об'єктів.
Розпад СРСР, кризові процеси в російській економіці зумовили різке падіння товарообігу з Індією. Було згорнуто технічне сприяння, що надається нашою країною Індії, в тому числі й у спорудженні тих об'єктів, продукція яких призначалася для експорту до Росії, а також військово-технічне співробітництво з цією країною.
В даний час як Російська Федерація, так і Індія роблять зусилля до відновлення і розвитку торгово-економічних зв'язків. Росія, зокрема, зберігає зацікавленість в імпорті фруктів, джутових, текстильних і швейних виробів, парфумерно-косметичних товарів, медикаментів і т. д. Як і раніше користуються попитом в Росії деякі види індійських машин і устаткування (електроніка, обладнання для харчової та фармацевтичної промисловості).
Зі свого боку, Росія могла б продовжувати ефективно продавати в Індію машини, устаткування, газетний папір, азбест тощо

Поглиблення торговельних відносин з країнами Азії допоможе пом'якшити негативні наслідки розриву зв'язків зі Східною Європою.
Торгово-економічні відносини Росії з африканськими країнами мають менш сприятливі перспективи.
За виниклих труднощів в економіці СРСР було призупинено надання технічного сприяння Радянським Союзом країнам Африки. Зазначене та інші обставини послужили певним обмеженням в торгово-економічне співробітництво з країнами Африки і відбилися на його динаміці. Товарообіг Росії з країнами Африки становить порівняно невелику суму (більше 1% від усього товарообігу), при цьому імпорт з Африки перевищує російський експорт. Велика частина товарообігу Росії припадає на країни Північної Африки (понад 83%), таке географічне розподіл має бути подолане.
Перспективи розвитку торгово-економічного співробітництва Росії з африканськими країнами пов'язані з поглибленням економічних зв'язків на основі пошуку нових можливостей без упереджених політичних підходів.
Останнім часом спостерігається підвищення зовнішньоекономічної активності по відношенню до країн Латинської Америки. Значення торгово-економічних відносин з державами Латинської Америки визначається насамперед можливістю великомасштабних закупівель у цьому регіоні товарів, які або не виробляються в Російській Федерації через природно-кліматичних умов (кава, какао-боби, банани і т. д.), або їх виробництво в окремі роки недостатньо для задоволення потреб російського внутрішнього ринку (шерсть, зерно, м'ясо і т. д.).
Росія закуповує і дефіцитні види мінеральної сировини - кольорові і рідкісні метали. Водночас Латинська Америка являє собою ємний і швидко розвивається ринок. Розширення експорту російських товарів можливе насамперед за рахунок поставок конкурентоспроможної машинно-технічної продукції. Імпорт з країн Латинської Америки може включати товари народного споживання: побутову електротехніку, взуття, текстильні вироби.
У перспективі Латинська Америка, що розташовує великими мінерально-сировинними й енергетичними ресурсами і вже солідним промисловим та науково-технічним потенціалом, могла б стати одним з важливих напрямків більш повного включення економіки Росії в міжнародний поділ праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 5. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ РОСІЇ З країн, що розвиваються "
 1. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  глава.
 2. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г , б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11 , б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 3. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються
  зовнішньоекономічні зв'язки. Їх розвиток профілює не тільки взаємозв'язку з іншими підсистемами, але і ступінь впливу останніх на внутрішній ринок. Зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти розширенню та модернізації матеріально-речовій частини фонду накопичення, а також пом'якшення економічних і соціальних диспропорцій, що виникають у ході ломки традиційних економічних структур.
 4. Глава 26 Загальна характеристика країн, що розвиваються
  економічного розвитку. Разом з тим існує ряд ознак, які об'єднують країни, що розвиваються в особливу групу держав. Спільність цих ознак має соціальні, економічні та історичні
 5. Країни, що розвиваються у світовій торгівлі
  зовнішньоекономічних відносин країн, що розвиваються належить зовнішній торгівлі. Вона розвивалася нерівномірно. У 90-ті роки темпи приросту експорту значно, в 1,4 рази, перевершували відповідні показники 80-х років, що свідчило про зусилля країн-боржників збільшити валютні надходження для зниження боргового тягаря. Темпи приросту торгівлі країн, що розвиваються були вищі, ніж у
 6. Глава 10. МІСЦЕ РОСІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  економічній системі сьогодні хвилюють не тільки Росію, але і весь світ. Росія завжди займала одне з ключових місць у світовій економіці, і від того, якими темпами і в якому напрямку піде далі російська економіка, залежить дуже багато, у зв'язку з цим можуть змінитися співвідношення сил, що склалося на світових ринках, пропорції світового господарства і перерозподілитися вигоди від міжнародних
 7. № 124. Розвиток зовнішньої торгівлі Росії з країнами Заходу і Сходу за Петра 1
  зовнішньоторговельної орієнтації економіки Росії сприяла цілеспрямована політика меркантилізму, обов'язковим елементом якого є встановлення жорстких митних бар'єрів для захисту вітчизняних виробників від іноземних конкурентів. Знамениті зміни відбувалися і в структурі зовнішньої торгівлі. Якщо на початку 18 століття вивозилася переважно с / г продукція та сировина, то до середини
 8. 18. РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В ФЕОДАЛЬНОЇ РОСІЇ У XVII-XIX ВВ
  зовнішньої торгівлі. Велике значення у зовнішній торгівлі набули порти Петербурга, Риги, Таллінна, Виборга, а після приєднання Чорноморського узбережжя - Одеси, Таганрога. Найзначніші торгові зв'язки Росія мала з Англією і Голландією. Чільне місце в російській експорті XVIII в. займали льняні тканини, парусина, залізо, канати, щогловий ліс, а на початку XIX в. - Зерно. У 1808 р. був
 9. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  зовнішньої торгівлі Російської Федерації: Збірник ГТК Росії (щоквартальний і щорічний). 102. Транспорт і зв'язок в Росії: Статистичний збірник Держкомстату
 10. Глава 17. ШАНС РОСІЇ
  Глава 17. ШАНС
© 2014-2022  epi.cc.ua