Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

7. Цінова конкуренція

В умовах обмеженого числа постачальників певного товару їх поведінку можна описати двояким чином. Підвищення або зниження ціни на товар одним з товаровиробників викликає адекватну реакцію конкурентів. У даному випадку дії конкурентів нейтралізують перевагу в ціні, якого намагався домогтися один з господарських суб'єктів. В результаті між конкурентами фактично не відбувається перерозподілу загальних обсягів продажів, кожен з конкурентів не відчуває втрати своїх покупців. Якщо і відбувається відтік або приплив покупців, то це відчуває галузь в цілому під впливом зниження або підвищення цін усіма товаровиробниками. Залежно від напрямку динаміки цін покупці будуть шукати способи задоволення своїх потреб шляхом розширення обсягу закупівель товарів у даній галузі або в інших галузях.
У реальній дійсності залежно від конкретно складних обставин поведінка конкурентів в якості відповідної реакції на дії одного з олигополистов може бути досить різноманітним. Однак найбільш достовірної реакцією можна вважати те, що пониження ціни ким-небудь з конкурентів викличе прагнення у решти вирівняти свої ціни, тобто знизити їх з метою не допустити розширення ринку продажів конкурента-ініціатора. У той же час підвищення цін одним з товаровиробників, як правило, конкуренти залишають без уваги. Таке ігнорування підвищення цін з боку конкурентів пов'язано з надією збільшити свої частки в загальному обсязі продажів за рахунок того з олігополістів, який ризикнув підняти ціну на свій продукт.
Для наочності звернемося до рис. 22.3, на якому показані криві попиту олигополиста.

Рис. 22.3. Ламана крива попиту олігополіїЯкщо уявити, що крива попиту С1С1 виражає положення олигополиста в умовах, коли його конкуренти вирівнюють свої ціни за його цінами, а крива попиту С2С2 відповідає ігнорування конкурентами зміни цін цим олігополістом, то можна зробити висновок про наявність ламаної кривої попиту С2АС1 у олигополиста в умовах цінової конкуренції. Такого роду висновок випливає з неоднозначної реакції конкурентів на підвищення або пониження ціни одним з олігополістів. У разі встановлення ціни і обсягу випуску, відповідних точці А, становище підприємства характеризується рівноважним станом. Однак якщо підприємство прийме рішення про підвищення ціни на свою продукцію, а його конкуренти на це ніяк не відреагують, то становище на ринку підприємства, який прийняв рішення про підвищення цін, буде характеризуватися відрізком кривої попиту С2А (верхня частина кривої попиту С2С2). В результаті того, що на даному відрізку попит володіє відносно високою еластичністю, підвищення ціни призведе до скорочення обсягу продажів підприємством, тоді як його конкуренти отримають додаткових покупців.
Але якщо підприємство зробить спробу знизити ціну, то інші олігополісти моментально відреагують відповідним зниженням цін на свою продукцію.
У цьому випадку стан попиту буде характеризуватися відрізком АС1 (нижня частина кривої попиту С1С1, якій притаманна більш низька еластичність). І, отже, зниження ціни не дозволить помітно збільшити обсяги продажів.
При цьому необхідно зауважити, що і крива граничного доходу має незвичайну форму: вона складається також з двох відрізків. Перший відрізок кривої граничного доходу відповідає кривої попиту С2С2, другий - С1С1. Наявність переломного моменту в еластичності попиту в точці А обумовлює розрив кривої граничного доходу, тобто з'являється вертикальний відрізок ВЕ кривої граничного доходу Д2ПРЕДВЕД1ПРЕД. Даний розрив у кривій граничного доходу наводить на думку про те, що фактично будь-які зміни в граничних витратах в межах між кривими граничних витрат І1ПРЕД і І2ПРЕД не будуть впливати на ціну і обсяг виробництва, так як точка перетину вертикального відрізка кривої граничного доходу (ВЕ) з кривою граничних витрат буде вказувати на незмінність масштабу виробництва (QА), максимизирующего прибуток.
Стриманий характер цінової конкуренції пов'язаний, по-перше, зі слабкими надіями на досягнення ринкових переваг в порівнянні з конкурентами, а по-друге, з ризиком розв'язування «війни» цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Цінова конкуренція "
 1. Основні терміни і поняття
  цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 2. Ключові терміни
  конкуренція Монополія Монопольна влада (або влада над ринком) Диференціація продукції Монополістична конкуренція Олігополія Граничний дохід Монопольний прибуток Ценопроізводітелі на відміну від ценополучателем Природна монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 3. Цінова накидка
  цінової політики, яка покликана враховувати дійсну або можливу конкуренцію, фінансово-економічну і ринкову кон'юнктуру, стратегічні цілі та інші обставини. Подібного роду форма ціноутворення в основному властива підприємствам з високим ступенем диференціації і диверсифікації своєї продукції, які стають значною перешкодою для точного визначення попиту
 4. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  цінових індексів . Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 5. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У МАРКЕТИНГУ
  цінова політика, або політика визначення цін. Це й зрозуміло, бо досягнення максимуму прибутку? мета будь-якого бізнесу? лежить через ціноутворення. Цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так їх змінювати, щоб оволодіти певною часткою ринку і отримати запланований прибуток. По суті, треба вирішити оперативні завдання, пов'язані з
 6. Контрольні питання і завдання
  цінова конкуренція? 3. У чому відмінності між добросовісною і недобросовісною конкуренцією? Якими методами може здійснюватися недобросовісна конкуренція? 4. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції. Чому конкурентна фірма не може впливати на ринкову ціну продукту? 5. Чи існують сьогодні ринки «чистої», «ідеальної» конкуренції? Що порушує умови існування таких ринків?
 7. Таємна змова
  цінової конкуренції між олигополистами. Найбільш витонченою формою таємних змов є так звані джентльменські угоди, які полягають в усній формі в невимушеній обстановці за рамками робочого часу і які вельми важко виявляються з метою пред'явлення позову. Звичайно, таємні угоди про ціни вимагають від їх учасників взаємної довіри і готовності піти на
 8. 8.3. Втрати від недосконалої конкуренції. Антимонопольне законодавство
  цінову дискримінацію, певні види злиттів та ін; Закон Робінсона-Петмена (1936 р.) забороняв «ножиці цін», цінову дискримінацію та ін Сучасне антимонопольне законодавство має два напрямки: контроль над цінами та контроль за злиттям компаній. У Росії в 1991 р. прийнято Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» і створений
 9. Запитання для самоперевірки
  цінової дискримінації? Які умови роблять її можливою? Як впливає цінова дискримінація на прибуток монополії? 5. Що спільного і в чому відмінності досконалої і монополістичної конкуренції? Які переваги та недоліки монополістичної конкуренції? 6. Чому можна говорити про тенденції отримання нормального прибутку в довгостроковому періоді для фірм, що діють в умовах монополістичної
 10. Як налякати нафту
  цінового обвалу? Чи ефективні вони? Наскільки пов'язана зовнішня політика Росії з цінами на нафту? Що об'єднує нафту і газ в ціновій боротьбі «Газпрому» з
 11. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  цінових стратегій на довгостроковий період. Воно передбачає трирівневий економічний аналіз - на рівні економіки в цілому, на рівні галузі і на рівні підприємства, фірми, що дозволяє керівництву правильно орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі. Тактичне планування включає в себе заходи короткострокового або разового характеру і спрямоване на деформації в діяльності
 12. ГЛАВА 24. ФІРМА В УМОВАХ монополістичного (НЕДОСКОНАЛОЇ) КОНКУРЕНЦІЇ
  цінова конкуренція? Чому цінова конкуренція доповнюється нецінової? Які ви знаєте чинники нецінової конкуренції? 7. Чому реклама? потужний фактор розвитку фірми? Витрати на рекламу збільшують ціни: так чи ні? Збільшують прибутку: так чи ні? 8. Чи можна стверджувати, що реклама може врятувати збиткове
 13. ГЛАВА 16. ФІРМА І МАРКЕТИНГ
  цінової політики в маркетингу? У чому відмінність цінової конкуренції від нецінової конкуренції? Зобразіть графічно. 10. Чи розрізняються прояву соціальної відповідальності на фірмах в металургії, лікарні, університеті? Що ж таке соціальна відповідальність і етика в
© 2014-2022  epi.cc.ua