Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Урядова політика в області державних витрат і оподаткування називається:
а) монетарної;
б) фіскальної;
в) політикою розподілу витрат ;
г) антикризовою політикою.
2. Збільшення урядових витрат в короткостроковому періоді призводить до: -
а) зниження сукупного попиту;
б) збільшення ВНП;
в) зниження ВНП;
г) зростання цін.
3. Державні витрати збільшують реальний обсяг виробництва тільки в тому випадку, якщо:
а) направляються на покупку товарів і послуг;
б) витісняють реальні приватні витрати;
в) фінансуються за рахунок позик в приватному секторі;
г) супроводжуються збільшенням пропозиції грошей.
4. Зниження податків в короткостроковому періоді призводить до:
а) зниження сукупного попиту;
б) збільшення ВНП;
в) зниження ВНП ;
г) зростання цін.
5. Якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, то мультиплікатор урядових витрат дорівнює:
а) 3;
б) 4;
в) 0,25;
г) 1.
6. Якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, то податковий мультиплікатор дорівнює:
а) 3;
б) 4;
в) 0,25;
г) 1.
7. Згідно концепції мультиплікатора збалансованого бюджету рівне скорочення податків і державних витрат:
а) не змінить рівень національного виробництва та доходу;
б) збільшить рівень національного виробництва та доходу;
в) знизить рівень національного виробництва та доходу;
г) призведе до виникнення бюджетного дефіциту.

8. Податки та урядові витрати скоротилися на 500 ден. од. Гранична схильність до споживання - 0,75. Валовий національний продукт:
а) збільшиться на 1500 ден. од.;
б) збільшиться на 2000 ден. од.;
в) скоротиться на 2000 ден. од.;
г) скоротиться на 500 ден. од.
9. Економіка знаходиться в стані рівноваги. Як зміниться рівноважний ВНП, якщо урядові закупівлі зростуть на 2 млрд. дол? Гранична схильність до споживання - 0,75.
А) зменшиться на 4 млрд. дол;
б) збільшиться на 2 млрд. дол;
в) збільшиться на 8 млрд. дол;
г) зменшиться на 8 млрд. дол
10. Вбудованими стабілізаторами є:
а) пропорційний прибутковий податок:
б) допомоги по безробіттю;
в) програми зайнятості;
г) витрати з обслуговування державного боргу.
11. До дискреційної фіскальної політики належить:
а) збільшення урядових витрат;
б) зміна ставки існуючого податку;
в) запровадження нового податку;
г) допомоги з безробіття.
12. Збільшення трансфертних платежів в період спаду:
а) стримує інвестиційну активність;
б) має антикризовий ефект;
в) зменшує наявний дохід;
г) посилює тенденцію спаду.

13. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика припускає:
а) підвищення податків і скорочення державних витрат;
б) скорочення і податків і державних витрат;
в) підвищення податків і державних витрат;
г) зниження податків і підвищення державних витрат.
14. Якщо уряд прагне підвищити рівень реального ВНП, воно повинно:
а) знизити податки;
б) знизити державні закупівлі;
в) зменшити трансфертні платежі;
г) знизити рівень бюджетного дефіциту.
15. При здійсненні фіскальної політики зміна рівня цін:
а) посилює дієвість здійснюваних заходів;
б) зменшує їх дієвість;
в) не відбивається на їх дієвості;
г) всі відповіді невірні.
==================================***===================================
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт - :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua