Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Раціональний споживач:
а) економить дохід;
б) максимізує сукупну корисність;
в) зрівнює граничні корисності всіх споживаних благ;
г) домагається такого ж споживання «як у інших».
2. Якщо MUX - гранична корисність хліба, MUM - гранична корисність масла, РX - ціна хліба, а рm - ціна масла, то для раціонального споживчого поведінки вірно:
а) MUX=MUM;
MUX MUM
в) РX=рm
MUX MUM
3. Бюджетна лінія характеризує:
а) наявний дохід споживача;
б) кількість товарів, яке споживач може купити на свій дохід при даному рівні цін;
в) рівень цін різних товарів;
г) комбінацію двох товарів, яку може купити споживач при даній величині доходу і даному рівні цін.
4. Криві байдужості характеризують:
а) сукупну корисність, принесену усіма продуктами;
б) комбінацію двох продуктів, що приносить однакову граничну корисність;
в) комбінацію двох продуктів, що приносить однакову сукупну корисність;
г) всі відповіді вірні.
5. Раціональний споживач максимізує корисність:
а) при перетині кривої байдужості бюджетної лінії;
б) в точці дотику бюджетної лінією кривої байдужості;
в) за межами перетину бюджетної лінії і кривої байдужості;
г) всі відповіді вірні.
6. Закон попиту характеризує:
а) пряму залежність величини попиту від рівня цін;
б) зворотну залежність величини попиту від рівня цін;
в) пряму залежність ціни від величини попиту;
г) зворотну залежність ціни від величини попиту.

7. Попит зросте, якщо:
а) ціна товару-замінника впаде;
б) ціна товару-замінника зросте;
в) ціна доповнюючого товару зросте;
г) ціна доповнюючого товару впаде.
8. Цукор доповнює кави, а чай - замінює. Якщо ціна кави зросла, то:
а) попит на цукор зросте, а на чай впаде;
б) попит на цукор знизиться, а на чай зросте;
в) попит на цукор і на чай зросте;
г) попит на цукор і на чай впаде.
9. Крива попиту зміститься вліво, якщо:
а) ціна товару знизиться;
б) ціна товару зросте;
в) очікується зростання цін;
г) товар вийшов з моди.
10. Збільшення доходу призведе до:
а) скорочення попиту на товари вищої категорії;
б) збільшення попиту на товари нижчої категорії;
в) збільшення попиту на товари вищої категорії;
г) скорочення попиту на товари нижчої категорії.
11. Зниження попиту буде більше приросту ціни, якщо попит:
а) еластичний;
б) нееластичний;
в) абсолютно еластичний;
г) абсолютно нееластичний.
12. Закон пропозиції виражає:
а) зворотний зв'язок між ціною і кількістю пропонованого товару;
б) прямий зв'язок між ціною і кількістю пропонованого товару;
в) зворотний зв'язок між ціною і кількістю запитуваного товару;
г) міру еластичності пропозиції.
13. Положення кривої пропозиції не зміниться, якщо:
а) ціна товару зросте;
б) ціна товару впаде;
в) витрати виробництва зростуть;
г) витрати виробництва впадуть.
14. Якщо ціна товару змінилася з 5 до 7 руб., А пропозиція - з 5 до 6 од.
, То пропозиція:
а) еластично;
б) невідповідно;
в) абсолютно еластично;
г) абсолютно невідповідно.
15. Ринок знаходиться в рівновазі, якщо:
а) пропозиція більше попиту;
б) попит більше пропозиції;
в) попит дорівнює пропозицією;
г) надлишок споживача відсутня.
16. Зниження ціни рівноваги може бути досягнуто в результаті:
а) зміщення кривої пропозиції вправо;
б) зміщення кривої пропозиції вліво;
в) зміщення кривої попиту вправо;
г) зміщення кривої попиту ліворуч.
17. Ціна рівноваги падає, якщо:
а) попит збільшиться більше, ніж збільшиться пропозиція;
б) попит збільшиться більше, ніж скоротиться пропозиція;
в) попит скоротиться менше, ніж скоротиться пропозиція;
г) попит скоротиться менше, ніж збільшиться пропозиція.
18. Скорочення попиту при сталості пропозиції призведе до:
а) зниження рівноважної ціни і рівноважного обсягу;
б) зниження рівноважної ціни і зростанню рівноважного обсягу;
в) до зростання рівноважної ціни і рівноважного обсягу;
г) зростання рівноважної ціни і зниження рівноважного обсягу.
19. Ціна довгострокової рівноваги:
а) нижче ціни миттєвого, але вище ціни короткострокової рівноваги;
б) нижче ціни миттєвої і короткострокової рівноваги;
в) вище ціни миттєвої і короткострокової рівноваги;
г) нижче ціни короткострокового, але вище ціни миттєвого рівноваги.
==================================***===================================
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт - :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua