Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 16 ТЕОРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ДОБРОБУТУ


У сучасній економічній теорії, як ми знаємо з розділу 1.4, розрізняють позитивний і нормативний аспекти. І аж до попередньої глави ми розглядали функціонування економіки, залишаючись виключно в рамках позитивної економічної теорії. У цьому розділі ми розглянемо економічні проблеми нормативного характеру, загальним або родовим найменуванням яких є теорія суспільного добробуту, благоденства або благополуччя (англ, welfare, well-being). [1]

Основна проблема, що вирішується теорією суспільного добробуту, полягає у виробленні критерію оцінки бажаності або небажаності того чи іншого стану економіки або її організації, або, якщо скористатися словами поета, пошук відповіді на питання, "що таке добре і що таке погано". При цьому мова йде про добробут або благоденстві не окремої суб'єкта, а всього суспільства, всіх його членів, тобто про суспільному добробуті.
Головна відмінність теорії суспільного добробуту від позитивної економіки полягає в тому, що остання є наукою або принаймні претендує на те, щоб бути нею. Використовувані позитивної економікою припущення і одержувані висновки можуть бути так чи інакше перевірені, підтверджені або спростовані. Інакше кажучи, позитивна економічна теорія відповідає критерію фал'сіфіціруемості. [2]
Інша справа теорія добробуту, що має нормативний характер. Її основні передумови є скоріше ціннісними судженнями, які будь-який економіст, та й будь-який суб'єкт взагалі, вільний прийняти або відкинути, і немає способу підтвердити або спростувати їх. Теорія добробуту наукова лише в тій мірі, в якій її висновки спираються на положення позитивної економічної теорії. Остання, наприклад, може бути використана для оцінки можливості досягнення деякого стану економіки, визнаного бажаним на основі ціннісних суджень. Результат цієї оцінки може бути потім підданий перевірці на фальсифицируемость, як і будь-який інший висновок позитивної економічної теорії.

Ціннісні судження людей дуже різноманітні, і тому бажане одними стан економіки або її організація може виявитися небажаним у поданні інших. Чиїми ж судженнями може тоді керуватися теорія суспільного добробуту? Вибір широкий. Це можуть бути судження "доброзичливого диктатора", "царя-батюшки", "вождя народу (або народів)", духовного лідера, наділеного політичною владою. Це можуть бути судження "освіченого меншини" або "переважної більшості", "жменьки експлуататорів" або "маси пригноблених" і т. п. Практично сучасна теорія суспільного добробуту базується на фундаментальному принципі, наступному, за словами П. Самуельсона, "з індивідуалістичної філософії сучасної західної цивілізації "і стверджує, що" слід виходити з індивідуальних переваг ". [3] Це означає, що стан економіки (або її організація) оцінюється як" погане "або" гарне "у відповідності з тим, як його оцінюють члени суспільства, а не в абстрактних категоріях добра і зла, що не залежать від індивідуальних переваг. У зв'язку з цим виникає питання про зважуванні переваг окремих осіб та їх подальшому агрегировании. Зрозуміло, що таке питання не виникає в суспільстві, де декларується і декретується "монолітну єдність" індивідуальних ціннісних суджень і переваг з волею правителя.
Сучасна теорія суспільного добробуту виникла з двох джерел, що й донині позначається на її біцентрістском характері.
Одним з них є нормативний аналіз персонального добробуту, або корисності, що витягується індивідом з навколишнього його середовища. Він сходить до концепції утилітаризму, основоположником якої був Єремія Бентам (1748-1832), який залишив економістам в спадщину і сам термін "корисність".
Іншим її джерелом була математична теорія виборів і колективних рішень, висхідна до робіт французьких математиків Жана-Шарля 'Борда (1733-1799) і Марі-Жана-Антуана Кондорсе (1743-1794).

У руслі цієї теорії лежали роботи фахівця з математичної логіки Чарлза Доджсона (1832-1898), більш відомого як Льюїс Керолл, автора казкових повістей "Аліса в Країні чудес" і "Аліса в Задзеркаллі", і Дункана Блека, чия книга про теорію виборів (разом із знаменитою роботою американського економіста К. Ерроу) стала ядром формування відособлялося від теорії добробуту теорії суспільного вибору. [4]

Теорія суспільного добробуту вивчає оптимальний розподіл благ між людьми і виробничих ресурсів між галузями, що роблять ці блага.
Тому вона тісно пов'язана з теорією загальної рівноваги. Оптимальність розподілу якого ресурсу або споживчого блага не може бути визначена виходячи лише з часткової рівноваги на ринку даного ресурсу або блага.
Вона у вирішальній мірі залежить від ситуації на суміжних ринках, від їх взаємозв'язку і взаємозалежності.
І в попередньому розділі ми вже поволі почали вивчення теорії суспільного добробуту на прикладі простої двухсуб'ектной, двухпродуктовой, двухфакторной економіки.
Цю главу ми почнемо з констатації взаємозв'язку моделі загальної конкурентної рівноваги і критерію оптимальності, або ефективності, запропонованого Вільфредо Парето (1848-1923).
ПРИМІТКИ
[1] В англомовній літературі зазвичай пояснюється, що термін "welfare economics" не має нічого спільного з "велфер" як трансфертної виплатою, тобто з посібником, а скоріше має на увазі "well-being" (добробут). Можливо, в російській мові більш вдалим було б поняття "благоденство". Проте ми зберігаємо тут вже закріпився термін "добробут".
[2] Купцов В. І. (Ред.). Філософія та методологія науки. М., 1996. C. 187? 189.
[3] Samuelson P. Foundations of Economic Analysis. New York, 1955. P. 223.
[4] Див: Black D. The Theory of Committees and Elections. Cambridge Univ. Press, 1958; Arrow K. Social Choice and Individual Values. New York, 1951.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 16 теорії громадського добробуту "
 1. Глава 14 Економічна теорія добробуту
  теорія
 2. Глава 39 Теорія суспільного вибору
  громадського
 3. Вимірювання суспільного добробуту
  суспільного добробуту використовується індекс економічних аспектів добробуту, підрахунок якого базується на статтях особистого споживання. Це обумовлено тим, що розширення реальних можливостей для членів суспільства сприяє зростанню їх економічного добробуту, в той час як включаються до ВВП компоненти, наприклад, інвестиції, прямо не впливають на добробут. Зазвичай
 4. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7 ; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 5. 19. Сучасного інституціоналізму
  теорія прав власності. Громадські цілі і мотиви виробництва за Дж. Гелбрейту. Теорія спонукальних мотивів. Роль техноструктури в суспільному розвитку. Школа трансакционной економіки про взаємодію економічної та правової систем. «Теорема Коуза». Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Постіндустріальне суспільство і суспільство «третьої
 6. Рекомендована література
  теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. РолзДж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. <Англ. під ред. B.C. Афанасьєва, P.M. Ентов. М.: Прогресс, 1981 Гол. 22. 26 вересня А. Про етику та економіці. М., 1996. Ця робота, показьшаюіия читачеві дорогу від теорії загальної рівноваги і пов'язаної з нею економі чеський теорії добробуту
 7. Поняття якості життя
  суспільного добробуту (зміна природної чи суспільного середовища, динаміку громадської та виробничої відчуженості, злочинність, страх, щастя і т.д.). Всі разом вони складають поняття якості
 8. ЛІТЕРАТУРА
  теорія добробуту. Т. 1, 2. М., 1985. Ролз Дж. Теорія справедливості. Новосибірськ, 1995. Сучасна економічна думка / Под ред. С. Вайнтрауба: Пер. з англ. під ред. B.C. Афанасьєва, P.M. Ентов. М.: Прогресс, 1981. Гол.
 9. Терміни і поняття
  суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий
 10. Глава 2. Економічна теорія
  теорія
 11. Державне втручання і суспільний добробут
  суспільний добробут. Згідно Маршаллу, відповідь на це питання залежить від співвідношення одержуваної або витрачається при цьому державою грошової суми і зміни споживчого надлишку. Введення непрямого податку підвищить суспільне багатство, якщо зібрана сума податку перевищить неминуче при підвищенні ціни скорочення споживчого надлишку. Субсидія, що виплачується виробникам і
 12. Державне втручання і суспільний добробут
  суспільний добробут. Згідно Маршаллу, відповідь на це питання залежить від співвідношення одержуваної або витрачається при цьому державою грошової суми і зміни споживчого надлишку. Введення непрямого податку підвищить суспільне багатство, якщо зібрана сума податку перевищить неминуче при підвищенні ціни скорочення споживчого надлишку. Субсидія, що виплачується виробникам і
 13. ГЛАВА 14 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ДОБРОБУТУ
  ГЛАВА 14 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
© 2014-2021  epi.cc.ua