Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

4.4. Стадії існування підприємства


При оцінці підприємства важливо враховувати, на якій стадії господарського життя воно знаходиться. Хоча підприємства і відрізняються один від одного, певні стадії все ж є загальними для їх господарського життя. Для кожної стадії найбільш придатними є певні форми фінансування. Правильне визначення стадії розвитку допоможе вам прийняти оптимальне рішення про найбільш прийнятному типі фінансування го підприємства і дозволить зосередити увагу на джерелах саме таких засобів.
Більшість підприємств проходить на своєму шляху наступні стадії:
- Концептуальна стадія являє собою початок процесу, коли підприємець знаходить нішу на ринку і шукає можливості її використання. На цій стадії фінансування зазвичай проводиться за рахунок його власних коштів і деяких додаткових коштів від інвесторів, якими найчастіше виявляються його друзі та родичі. У цей момент вкрай складно отримати кредит з банку або кошти від стороннього інвестора.
- Стадія первісної діяльності має на увазі створення організаційної структури, яка змогла б реально забезпечити зростаюче виробництво товарів і медичних послуг, а також їх реалізацію. Робота, що проводиться в концептуальній стадії, покликана продемонструвати життєздатність і потенційну прибутковість даного підприємства, однак для реалізації цього потенціалу необхідно додаткове фінансування, може знадобитися додаткове фінансування, наприклад, для закупівлі обладнання та найму виробничого персоналу.
Тут реальними джерелами фінансування можуть стати венчурний капітал та інші форми капіталу. Часом, в тих випадках, коли підприємство в змозі продемонструвати свою життєздатність, бажання брати участь у його фінансуванні може бути проявлено і з боку кредиторів.
- Стадія зростання характеризується значним збільшенням обсягу виробництва, проте виручка від них зазвичай надходить вже після того, як підприємство здійснить витрати, пов'язані із створенням необхідних запасів та оплатою праці, витраченого на виконання роботи (послуги). На цій стадії звичайним для всіх підприємств явищем служить недолік власних коштів. Отже, для просування роботи (послуги) на ринок зазвичай потрібне внесення грошових коштів. НА даній стадії можливе, як кредитування, так і акціонування підприємства, при цьому, як правило, під час переговорів керівництво підприємством знаходиться в кращому становищі, ніж на попередніх стадіях, оскільки підприємство вже змогло значно просунутися в своєму розвитку.
- Стадія зрілості настає в той момент, коли підприємство вже в значній мірі утвердилося на своєму ринку, а ринок цей більш не має перспективи для розвитку. На цій стадії підприємство зазвичай шукає шляхи для збільшення свого частки на ринку або прагне максимізувати свої прибутки. При цьому все ще може бути необхідним залучення позикових коштів або для закупівель устаткування і створення необхідних запасів, або, з причини застосування моделі сезонних продажів.
Якщо дане підприємство не є вкрай прибутковим, то перспективи акціонування зменшуються через невеликі можливостей зростання. Таким чином, найбільш ймовірно звернення підприємства до кредитного фінансування.
- Стадія порятунку / відновлення може настати в будь-який момент, якщо інші стадії були успішними. У тому випадку, якщо підприємство має значними активами, кредитування стає первинним джерелом фінансування. Однак через зрослу ступеня ризику, пов'язаного з даним підприємством, доступність коштів стає обмеженою.
Використовуючи дану інформацію і беручи до уваги певні цілі і завдання, можна прийняти попереднє рішення з питання про те, який із способів фінансування - кредитування або акціонування - є кращим. Кожен з методів фінансування має свої переваги і недоліки, проте вирішальним є те, який з них найбільшою мірою сприяє досягненню цілей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Стадії існування підприємства "
 1. Підрозділ 11.1. Виробництво нової вартості
  стадії виробництва до індустріальної стадії. Одним з наслідків досягнення стадії індустріального виробництва було зростання масштабів підприємств, оснащених машинною технікою. Все це послужило технічної та організаційної основою підвищення ефективності виробництва і досягнення бізнесом високого рівня виробництва нової (доданої) вартості. У цьому підрозділі розглядаються сутність
 2. Чому і як утворюється прибуток у торгівлі?
  Стадії виробництва невеликі промислові підприємства зазвичай самі продавали свої товари і отримували за них весь прибуток. Саме на індустріальній стадії виробництва (з XVII ст.) Великі підприємства перестали реалізовувати велику кількість товарів на ринку. Їм стало вигідніше йти на поділ виробництва і торгівлі: а) не затрачаючи гроші на організацію торгівлі, вони збільшували
 3. 4.9. Приватні особи
  стадії і стадії первинної діяльності підприємства приватні особи опиняються первинним джерелом його фінансування. Підприємець може використовувати для фінансування підприємства свої особисті заощадження, а також шукати можливості фінансування з боку своїх родичів і друзів. Якщо ви обираєте пошук засобів фінансування серед приватних інвесторів, то вам слід повною мірою
 4. § 4. Основні стадії економічного прогресу
  стадії економічного
 5. § 1. Відмінні риси третій стадії виробництва
  стадії
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  існування великих, середніх і навіть частини дрібних підприємств? 7. Які причини швидкого поширення акцій у розвинених країнах світу і які основні види акцій? 8. Дайте характеристику основних позитивних і негативних сторін акціонерних
 7. Цільові установки фірми
  стадії - вихід на ринок, забезпечення стартового рівня продажів. На другій стадії циклу життя підприємство проводить активну ринкову експансію, нарощує темпи зростання продажів. Цільовий установкою є розширень виробничих потужностей, захоплення ринків. На третьому стадій в центрі стоїть максимізація валової виручки, зростання прибутків. Цільова установка - боротьба за утримання своєї частки ринку, зростання
 8. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Стадії, коли, як відомо, панує ручна праця, природним вимірником ефективності витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в них працею. Таблиця 10.4 Види ефективності виробничих витрат {foto67} Продуктивність праці показує
 9. Глава 6. Зрілість і перспектива підприємця
  стадії росту компанії - дають кращі в світі компанії, такі як МакДональдс, Федерал Експрес і Дісней. Зрілий бізнес не знає, що потрібно робити на кожній стадії і як потрапити туди. Отже, зрілість не є неминучим результатом перших двох стадій. Ні, для таких компаній як МакДональдс, Федерал Експрес і Дісней зрілість була кінцевим продуктом розвитку. Вони зародилися як
 10. Теорія конституційного вибору
  стадії здійснюється прийняття рішень щодо фіксації і захисту прав власності, а також щодо формулювання правил вироблення колективних рішень щодо виробництва суспільних благ. На другій стадії економічні суб'єкти безпосередньо вступають у відносини обміну, спираючись на встановлену раніше структуру прав власності, а також приймають рішення про виробництво
 11. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 12. Сануючих функція
  існування і новостворюваних підприємств зрівнялося. Одна частина підприємств розорилася внаслідок банкрутства банків, інша - пішла в середу тіньового бізнесу; багато хто не витримують
 13. № 58. Друга технологічна революція: монополізація промисловості
  стадії свого розвитку - до монополістичного
 14. Основні терміни і поняття
  підприємство, техніко-виробнича, організаційна , економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне, змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат ,
 15. Стаття 113. Унітарна підприємство
  підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства ... У формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та муніципальні підприємства. 2.
 16. Три стадії виробництва: коли і чому виникли?
  Стадії виробництва, які рішуче відрізняються один від одного за якістю чинників виробництва і характером творчої діяльності. Кожна історична епоха в розвитку реальної економіки з'являлася в результаті різкого загострення її основного протиріччя - через неможливість задовольняти зростаючі потреби за допомогою стали неефективними факторів виробництва. Щоразу вихід з
 17. Державні та муніципальні унітарні підприємства
  підприємством називається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. До того ж це майно є неподільним, тобто не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства. У Росії у формі унітарних підприємств існують тільки державні та муніципальні підприємства. Вони управляють, але
 18. Стаття 12. Організаційно-правові форми і види підприємств з іноземними інвестиціями
  підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формі акціонерних товариств та інших господарських товариств і товариств, передбачених законодавством РРФСР. (2) На території РРФСР можуть створюватися і діяти: підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства та філії; підприємства, повністю належать
© 2014-2022  epi.cc.ua