Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

Попит на працю в короткостроковому періоді (один змінний фактор).


Аналіз поведінки фірми ми почнемо з припущення, що фірма виробляє продукт, використовуючи два фактори: капітал К і праця L, які можна отримати за цінами r (вартість оренди капіталу) і w (ставка заробітної плати) відповідно. Ми також припускаємо, що у фірми вже є підходящі завод та обладнання (як у короткостроковому періоді), і вона повинна прийняти рішення про те, скільки наймати праці.
Найнявши певну кількість робітників, фірма хоче з'ясувати, чи буде для неї прибутковим найняти ще одного додаткового працівника. Прибутковим наймання працівника виявиться, якщо додатковий дохід від обсягу виробництва праці цього працівника буде більше, ніж пов'язані з ним витрати.
MRPL=MPL х MR. (15.3)
Це правило виконується для всіх конкурентних ринків будь-якого фактора виробництва, незалежно від того, чи буде конкурентним ринок виробленого з його допомогою продукту. На конкурентному ринку вся продукція, в тому числі і додаткова, продається по одній ринковою ціною Р. Отже, дохід від граничного продукту праці дорівнює граничному продукту праці, помноженому на ціну цього продукту:
MRPL=MPL х P. (15.4)
На рис. 7.1 зображено дві криві, що відображають граничний дохід MRPL для фірм, що діють на ринках досконалої (вище) і недосконалою (нижче) конкуренції.
Оскільки в короткостроковому періоді діє закон спадної віддачі змінних ресурсів, то граничний продукт падає, коли кількість праці зростає. Криві доходу від граничного продукту праці, таким чином, нахилені вниз, навіть якщо ціна продукту залишається незмінною. На ринках недосконалої конкуренції нахил більше, оскільки для збільшення обсягу продажів фірма повинна знижувати ціну продукції. Граничний дохід MR завжди менше ціни Р.

Рис. 15.1. Дохід від граничного продукту праці


Дохід від граничного продукту будь-якого фактора (в даному випадку праці) вказує на те, скільки фірма готова заплатити, щоб найняти додаткову одиницю аналізованого фактора виробництва (одиницю робочої сили). До тих пір, поки MRPL перевищує ставку заробітної плати, фірмі має сенс наймати додаткові одиниці праці, так як це дозволяє збільшувати обсяг одержуваного прибутку. Коли граничний продукт в грошовому вираженні дорівнює заробітній платі, це означає, що фірма найняла саме та кількість робочої сили, яке максимізує її прибуток. Таким чином, крива MRPL визначає попит на змінний ресурс.

На зовсім конкурентному ринку праці фірма може найняти стільки працівників, скільки їй буде потрібно, за ринковою ставкою заробітної плати w. Крива пропозиції праці для такої фірми є горизонтальну лінію. Умова максимізації прибутку має вигляд:
MRPL=w. (15.5)
Кількість праці, яке фірмі потрібно найняти, щоб отримати максимальний прибуток, знаходиться на перетині кривих попиту і пропозиції (рис. 7.2).
Ця умова діє і на факторних ринках недосконалої конкуренції з тією відмінністю, що крива пропозиції ресурсу має нахил.

Рис. 15.2 Вибір фірмою кількості закупівель ресурсу (праці)


При прийнятті рішення про наймання змінного ресурсу фірма, яка прагне максимізувати прибуток, слід тим же правилом, що і при виборі оптимального обсягу виробництва: фактори виробництва або обсяги виробництва вибираються так, щоб граничний доход (від продажу продукції) дорівнював граничним витратам (від покупки факторів виробництва).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Попит на працю в короткостроковому періоді (один змінний фактор). "
 1. ПЕРЕМІННИЙ РЕСУРС
  короткостроковому періоді. Всі фактори є змінними в довгостроковому
 2. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  попит монополіста, тобто підприємства, що є єдиним виробником блага X, на змінний фактор - нехай це знову буде праця - за умови, що ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 3. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою «Джайгентік Глоуб Компа-ні» і чисельністю працівників, зайнятих у виробництві глобусів, при незмінності всіх інших по-постійних витрат (в обсягах на 31 грудня 1987
 4. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  попиту на один з декількох змінних факторів з боку монополіста аналогічно його формуванню з боку абсолютно конкурентного підприємства (розділ 14.1.2) з тією лише різницею, що в основі його лежить зсув кривих MRP, а не VMP. {foto233} Якщо граничний продукт праці заданий кривої MRPL1, а початкова конкурентна ставка заробітної плати становить wc лист знаходиться в рівновазі в
 5. 4 Виробництво і витрати довгостроковому періоді
  краткосрочногоспособностью фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. В тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють
 6. 12.3 Зміна обсягу і витрат виробництва в короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Граничний і середній продукт
  праці) до постійного (наприклад, капіталу або землі) дає зменшується граничний продукт в розрахунку на кожну додаткову одиницю змінного ресурсу, тобто його гранична продуктивність знижується. Граничний продукт і гранична продуктивність позначаються і визначаються однаково. Граничний продукт (МР - marginal product) - це додатковий продукт, вироблений кожної додаткової
 7. Постійні, змінні та валові витрати
  короткострокового і довгострокового періодів у діяльності фірми. Під короткостроковими розуміють такий період в роботі фірми, коли частина її витрат є постійними. Іншими словами, в короткостроковому періоді фірма не купує нового обладнання, не будує нових будинків і т.д. У довгостроковому періоді вона може розширювати свої масштаби, тому в даному періоді всі її витрати є
 8. Закон спадної віддачі
  працю, віддачею якого є продуктивність. Як будуть змінюватися витрати фірми при поступовому збільшенні числа найманих робітників? Спочатку розглянемо, як буде змінюватися випуск продукції при збільшенні чисельності робітників, У міру завантаження устаткування випуск продукції швидко наростає, потім приріст поступово сповільнюється до тих пір, поки робочих стане достатньо для повного завантаження
 9. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З урахуванням фактору часу
  попиту і ціни. У цьому періоді всі фактори виробництва постійні. Отже, обсяг пропозиції фактично фіксований; 2) короткостроковий період. У цьому періоді виробничі потужності залишаються незмінними, але може змінюватися інтенсивність їх використання. При цьому змінними стають деякі фактори виробництва (робоча сила, сировина і матеріали і т.д.), 3) довгостроковий період. В
 10. 2.2. Закон спадної граничної продуктивності
  працю повинні відповідати один одному не тільки з технічних і професійним (кваліфікаційним) характеристикам, а й за кількісними параметрами. Очевидно, що в короткостроковому періоді збільшення обсягу випуску продукції можливо тільки за рахунок залучення додаткових одиниць змінного фактора виробництва. При цьому інші фактори (виробничі потужності) залишаються постійними. В
© 2014-2022  epi.cc.ua