Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Соціальна орієнтація перехідності

Ринкова економіка продемонструвала свої переваги у відношенні і забезпечення прискореного науково-технічного прогресу, і мобілізації особистості, господарюючих суб'єктів в інтересах досягнення власного благополуччя. Водночас це та система економічних відносин, в якій відсутня соціальна справедливість, гуманна складова і визнається лише ринкова сила. Мало того, вона керується виключно економічною ефективністю, відкидаючи все те, що не вкладається в вартісні оцінки на поточний момент.
Вона слабо орієнтована на соціум і екологію в тій їх частині, в якій переважають чи не матеріальні, а духовні цінності, що
зумовлює необхідність коригування і втручання суспільства, держави в економічні відносини.
У зв'язку з вищесказаним потрібно визначити характер ринкової економіки як з загальісторичних позицій, так і з точки зору конкретної перехідної економіки. При переході від адміністративно-командної економіки першорядне значення набуває державне регулювання як невід'ємний атрибут збереження спадкоємності і плавного входження в ринок і як найважливіший елемент функціонування щодо розвинених ринкових господарств.
Тому іншим вимогою повинна стати регулируемость ринкової економіки і виробничих відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Соціальна орієнтація перехідності "
 1. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  соціально-економічного розвитку в
 2. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 3. Контрольні питання
  соціальний розвиток країни? 3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки
 4. Контрольні питання
  соціальних цілей в економіці перехідного
 5. 4.2.4. Перехідна економіка
  соціально-економічних протиріч, яке зменшується у міру створення нової економічної системи. Тривалість ринкової трансформації залежить від рівня соціально-економічного розвитку
 6. Історичність
  соціально-економічних перетворень та їх результати, відмінних один від одного економічними і соціальними структурами суспільства, предопределяющими особливість історичного моменту
 7. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону:
 8. Питання для самоперевірки
  соціальні результати приватизації в перехід-ної економіці Росії? 6. У чому необхідність і які форми забезпечення соціального захисту в перехідній економіці? 7. Чому в перехідній економіці протягом першого етапу її функціо-нування спостерігався спад виробництва, розшарування населення за рівнем доходів? 8. У чому полягають принципові відмінності державного регулювання у
 9. 3. Проблема соціальної орієнтації економіки. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  соціально орієнтованої економіки зумовлена такими факторами: - завданнями гуманізації суспільних відносин, запобігання росту бідності і злочинності; - науково-технічної революцією, головним двигуном якої є творча праця, немислимий без задоволення розумних потреб працівника; - необхідністю створення нормальних умов життєдіяльності людей, коли
 10. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою парламенту. Центральний банк здійснює грошово-кредитне регулювання. Виникають специфічні для перехідного періоду інститути - відомства по приватизації та антимонопольному
 11. Терміни і поняття
  соціальна справедливість Соціальний захист Соціальна політика Соціальне страхування (приватне і державне) Структурна перебудова економіки Реструктуризація на мікро-і макрорівні Відкрита економіка Закрита економіка Автаркія Лібералізація зовнішньої
 12. Терміни і поняття
  соціальна справедливість Соціальний захист Соціальна політика Соціальне страхування (приватне і державне) Структурна перебудова економіки Реструктуризація на мікро-і макрорівні Відкрита економіка Закрита економіка Автаркія Лібералізація зовнішньої
© 2014-2022  epi.cc.ua