Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ


Ринкова економіка це така економічна система, в якій рішення економічними суб'єктами приймаються децентралізованим шляхом на основі свободи вибору.
Ринок - форма взаємовідносин між самостійно приймаю-ські рішення економічними суб'єктами, механізм функціонування ринкової економічної системи.
Абсолютно конкурентний ринок забезпечує встановлення однієї ціни на один продукт в один час. Його умови (за Сільвермен-ну):
- великий і регулярний попит;
- необмежене число економічних суб'єктів;
- абсолютна мобільність факторів виробництва;
- вільна конкуренція;
- наявність всього обсягу інформації у всіх його учасників.
Але такого вільного ринку немає, є конкурентний, умовою існування якого є різноманіття форм власності та господарюючих суб'єктів.
З урахуванням усіх сегментів і субринков можна класифікувати за критеріями:
- економічним призначенням об'єктів - ринок споживчих товарів і послуг, засобів виробництва, проміжних товарів, ноу-хау, сировини, праці, цінних паперів, тіньової та ін;
- за географічним положенням - місцевий, національний, мі-ровой;
- за ступенем обмеження конкуренції - монополістичний , олі-гополістіческій, вільний, змішаний;
- по галузях - нафтовий, автомобільний;
- за характером продажів - оптовий, роздрібний.
Відокремлені економічні суб'єкти, що мають приватний мотив і інтерес, приймають самостійно економічні рішення. Коорді-нація їх діяльності здійснюється через ринковий механізм, осно-ву якого складають ціна і конкуренція.
Переваги ринку:
- ефективний розподіл ресурсів;
- можливість функціонування при обмеженій інформації про ціну і витратах;
- гнучка пристосовність до змін (у 70рр.
- зростання цін на енергоносії зумовив розробку альтернативних джерел та ресурсозбереження);
- оптимальне використання результатів НТР ;
- свобода вибору і свобода дій;
- здатність до задоволення різноманітних потреб-стей.
Негативні сторони ринку:
- чи не зберігає невідтворювані ресурси;
- не охороняє навколишнє середовище;
- не регулює світові багатства (наприклад, рибні);
- не створює колективних благ;
- не гарантує право на працю і дохід (Не перерозподіляє до- ходи);
- не забезпечує фундаментальних досліджень;
- задовольняє запити тих, у кого є гроші, не виробляє соціально значущі товари;
- схильний нестабільності.
Особливості сучасної ринкової економіки:
1. Гнучке, адаптивне виробництво.
2. Цільовою функцією підприємця стає не тільки максимилизация прибутку, а й розширення ринку, модифікація, по-височини якості, зниження витрат.
3. Насичення ринку товарами та послугами.
4. Змінюються форми підприємницької діяльності (крейда-кий бізнес - 30% ВНП США).
5. Державне регулювання конкуренції.
6. Новий тип трудових відносин - участь у власності - в 90рр. 20% акцій перейшли у власність працівників.
Особливості сучасного етапу розвитку ринку в РФ:
1. Насиченість (відсутність дефіциту), т.к. знизився рівень дохо-дов.
2. Монополізований ринок:
? Подольськшвеймаш - 99,5% випуску;
? Тихорєцький м'ясокомбінат - 99,8% консервів для де-тей;
? Іошкар-Олінскій механічний завод - 55% складних велосипедів;
? Московська фабрика ім. Красіна - 53% олівців;
? Апрелівський завод грамплатівок - 47% грамплатівок.

Висновок: суб'єктами ринку є великі підприємства-монополісти: холдинги, концерни, асоціації, ФПГ, створені на базі колишніх міністерств, тобто це ринок продавця (Котлер), який в розви-тих країнах не існує вже з 60-х рр.. Його результатом є невідповідності ринку реакція підприємств на падіння попиту: не зміна технологій, зниження цін, а «окукливание», тобто скорочення виробництва при збереженні чисельності зайнятих і підвищення цін.
3. Несформована ринкова інфраструктура: відсутній земельний ринок, нерозвинений фондовий ринок, відсутні зернові бир-жи, ринок нерухомості.
4. Ускладнені зовнішньоекономічні відносини, утруднений вивезення продукції за межі регіону.
5. Участь більшості населення у формуванні ринкової економіки тільки як покупців предметів споживання у зв'язку з бідністю - 4% багатих сімей стають реальними суб'єктами НЕ-споживчого ринку, ринку капіталу.
6. Велике число посередників, що веде до подорожчання продук-ції.
7. Мафіозність більшості ринків (нафтового, автомобільно-го, зернового і т.д.).
8. Протекціонізм вітчизняним виробникам - високі по-шліни, обмеження щодо ввезення кількості товару - на основі балансу виробництва і норм споживання в РФ (наприклад, квотування ввезення ліків).
9. Ринок «підвищеного ризику» - ненадійна система взаіморас-четов.
10. Низький рівень торгової культури російських бізнесменів, що виявляється в опортуністичному поведінці.
Аналіз особливостей становлення ринку показує, що формиру-ється олигополистическая модель ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ "
 1. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової
 2. Роздержавлення і приватизація
  ринок цінних паперів. Малий бізнес в Росії поки вельми нечисленний. Різними формами недержавної підприємницької діяльності зайнято зараз кілька десятків тисяч фірм. Тим часом, згідно з експертними оцінками, економіка такої країни, як Росія, почне нормально функціонувати в рамках ринкової системи тільки тоді, коли в ній будуть діяти не менше 3 млн фірм. Основна
 3. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  ринок. У 1615 р. французький вчений А. Монкретьєн увів поняття «політична економія», (від грец. «Politicos» - державний, громадський і вже відомого «oiconomia»), що означало «мистецтво державного управління господарством». У той період поняття «господарство» охоплювало економіку всієї країни, національне господарство. Аналогічне за широтою зміст придбало і поняття «економіка».
 4. § 18. Сутність і структура ринку
  ринок ». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як самостійне явище є
 5. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  ринок, капітал, відносини власності, система економічних інтересів, конкуренція та інші. Особлива глава присвячена становленню ринкових відносин у сучасній російській економіці. Другий том енциклопедії містить оцінку стану ресурсного потенціалу та перспективи економічного зростання Росії. На відміну від більшості країн «наздоганяючої моделі» наша країна має факторами,
 6. 3.1. Сутність ринку та механізм його функціонування
  ринок формувався протягом довгого часу розвитку людської цивілізації. Він замінив собою систему натурально-господарських відносин. Основне призначення ринку - це організація взаємодії продавців і покупців економічних благ. Особливістю ринкового обміну, що відрізняє його від натурально-господарських відносин, є еквівалентність. Незалежні ринкові агенти вступають
 7. 3.2. Формування колективної свідомості: ментальна революція?
  Ринок сьогодні виробляє вже не стільки сам цей ринок, скільки діюча на ньому організація, опосредующая його вимоги за допомогою первинного та усвідомленого відбору, жорсткість якого іноді перевищує жорсткість вимог ринку, на якому вона працює. Саме організація знаходить творчих людей, вирішує, чи заслуговує посилення багаття їх інтуїції і при позитивному рішенні забезпечує їм
 8. Чи залишаться CШA лідером
  ринок, як забезпечити стійке економічне зростання. Автори абсолютно справедливо зауважують, що розвиток радянської економіки як би завмерло на найнижчій позначці, а зростання рівня життя населення здійснюється настільки повільно, що до середини 80-х років його можна порівняти з рівнем життя, який Італія досягла вже в 1948 р. Таке порівняння , звичайно, викликає гіркоту, проте наростає
 9. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  ринок з ефективними механізмами обороту акцій. Нарешті, загальноекономічна ситуація: падіння виробництва, прибутковості підприємств, інвестиційної активності не дозволила реалізувати акціонерам положення власників через доходи. По-друге, ці ж чинники привели до стримування розвитку приватної та дрібногрупова власності (малого бізнесу), практичному відсутності або різкого обмеження ряду
 10. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  ринок (і ринкова економіка взагалі - це добре), але «погана» економічна політика в Росії ніяк не може привести до цього «хорошому» ринку. Порівняльний аналіз включає і порівняння з іншими (щодо «хорошими») перехідними економіками - у Чехії, Польщі, Китаї та ін, виявляючи, що в Росії перехід до ринку ведеться не так, що є приклади кращих варіантів, які і треба б мати У
© 2014-2021  epi.cc.ua