Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Районування і ефект «невидимої ноги»


Очевидно, що здатність споживачів (іліфірм) переміщатися з одного місця в інше со-здает конкуренцію серед місцевих властей. Еконо-Місті кажуть, що ринок суспільних послуг налокальном рівні діє на практиці ефек-но, оскільки конкуренція-серед різних горо-дов робить можливим для споживачів вибір оптимальних набору місцевих послуг. Ця ідея отримай-ла назву гіпотези Тібо29. Якщо є багато
28 Те ж відноситься і до урядів штатів, і навіть країн, але в случаеместних влади вибір найбільш очевидний, оскільки люди, вирішуючи, вкаком місті чи передмісті жити в даній метрополії, вибирають темсамим для себе місцеву владу.
29 У роботі Charles M. Tiebout, «A Pure Theory of Local Expenditures», Jornal of Political Economy, October 1956, міститься початкове (нематематичне) згадку про цю гіпотезу.
Різних місцевих органів влади і при цьому кожний з них надає різний набір послуг (боротьбу з злочинністю, освіта, парки і т.
д..). кожна сім'я може наблизитися до отримання оптимальних для себе набору. Оскільки люди голо-сують ногами, переїжджаючи в ту місцевість, котораяобеспечівает оптимальної кошиком податків і ви-рік, цей ефект іноді називається ефектом "не-видимою ноги». «Невидима нога» діє, щобзабезпечити якісний розподіл ресурсовпосредством конкуренції серед місцевих органоввласті.
Але раз люди вільні у пересуванні, то какже в цій ситуації влада передмістя, пропоную-ного, скажімо, поліпшену систему освіти, здатні не допустити приплив людей, які міг-ли б дати своїм дітям гарну освіту , пере-їхавши величезною родиною в квартиру або маленькійдом і, таким чином, не сплачуючи своєї частки податків? За допомогою районування.
Районування - це регулювання местнимівластямі використання землі. Наприклад, більшість міст не дозволяє, щоб фабрики і су-пермаркети розташовувалися в житлових районах, а вомногих передмістях влада забороняє строительствомногоквартирных будинків і вимагають, щоб будів-будівництві велося тільки на великих ділянках землі.
Таке районне регулювання звернено на борьбус зовнішніми ефектами (забрудненням повітря отзаводов, скупченням транспорту поруч з СуперМаріо-кетамі, непривабливістю трущоб), але воно такжепрепятствует і переселенню на ці терріторіібедняков.
Чи справедливо не пускати бідних в богатиепрігороди? З одного боку, якщо прийнятні раз-личия в доходах людей, те ж саме можна сказат про різницю в рівні їх споживання. З точки зре-ня економіки невеликі «закриті» передмістя, закритість яких заснована на тому, що ні кож-ний може дозволити собі платити місцеві податки, є ефективним засобом контролю доступак деяким благ, так само як ціни являютсясредством обмеження доступу до благ. З іншогобоку, часто наводяться й доводи на користь того, що доступ до деяких послуг, наприклад до утворення дітей, не повинен цілком визначатися до-ходами батьків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Районування і ефект «невидимої ноги» "
 1. Ключові терміни
  ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз« витрати - вигоди »Гіпотеза Тібо і ефект« невидимої ноги »Районування Освітні
 2. Десять головних ідей економічної науки
  ефектами
 3. СИЛИ, перетворюючої ЕКОНОМІЧНУ поверхні Землі
  ефекти - падіння реальної заробітної плати і посилення нерівності - почали приймати більш руйнівний характер, ніж первісні причини, за якими вплуталися в боротьбу. Як ми побачимо в главі 9, інфляція була переможена. Але борці з інфляцією так зосередилися на «продовженні боротьби», що не помітили, як виграли війну. Повільне зростання виконав покладені на нього надії. Він підняв
 4. Описуючи ситуацію, коли ринок сам по собі не в змозі ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін
  ефективно розподіляти ресурси, економісти використовують термін «несостоя-ність ринку ». Один із прикладів неспроможності ринку - зовнішній ефект. Зовнішній ефект - це вплив дій однієї людини на добробут іншого. Класичний приклад - забруднення навколишнього середовища. Якщо хімічний завод: ткажется брати на себе витрати з очищення викидаються в атмосферу шкоду--гих
 5. Принцип 9 Ціни ростуть тоді, коли уряди друкує надто багато грошей Принцип 10 У короткостроковій перспективі
  ефект Інфляція Питання 1. Наведіть три приклади зробленого вами важливо-го вибору. 2. Які витрати втрачених можливостей ре-ня про похід в кінотеатр? 3. Вода необхідна для життя. Які предель-ні переваги склянки води? 4. Чому політики повинні пам'ятати про стимулиро-вання? 5. Чому торгівля між країнами не схожа на 6. 7. 9. 10. гру, в результаті
 6. Влада над ринком і зовнішні ефекти - приклади загального феномена, який називається недосконалістю ринку, - нездатність деяких
  ефекти - приклади загального феномена, який називається недосконалістю ринку, - нездатність деяких нерегуліруе-мих ринків до ефективного розподілу ресурсів. У разі фіаско ринку підвищення економічної ефективності можливо за допомогою проведення оп-ределенной соціальної політики. Фахівці з мікроекономіки направляють основні зусилля на вивчення причин недосконалості ринків і
 7. Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин-ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як
  ефекти - Побачите, чому зовнішні ефекти можуть призвести до зниження результатів функціонування ринку - Розгляньте вирішення проблем, пов'язаних із зовнішніми ефектами, їх достоїнства і недоліки - Розгляньте різні урядові програми усунення проблем зовнішніх ефектів Неминучий побічний продукт виробничого процесу целюлозно-паперових
 8. 8). Зменшення економічного добробуту - тобто споживчого надлишку і надлишку виробників
  ефектів, зрушуючи розподіл ресурсів ближче до соціального Оптіма-му. Таким чином, податки Пігу не тільки джерело податкових надходжень, а й засіб підвищення економічної ефективності. Дозволи на забруднення Давайте припустимо, що, незважаючи на пораду економістів, АЗОС встановлює норми прямого регулювання і вимагає, щоб кожен завод скоротив забруднення-ня до 300 т
 9. Чисте повітря і кришталева вода, без сумніву, мають цінністю.
  Ефективний з точки зору суспільства в цілому. Але в умовах виникнення екстерналій, таких як забруднення навколишнього середовища, для оцінки результату діяльності ринку потрібно облік добробуту третьої сторони. У цьому слу-чаї ефективність невидимої руки ринку знижується. У деяких випадках індивіди самостійно вирішують проблему зовнішніх ефектів. Теорема Коуза стверджує, що
 10. Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок.
  Ефектів, пов'язаних з входженням з ринок. Всякий раз, коли нова фірма аналізує доцільність вступле-ня на ринок, вона оцінює виключно рівень потенційного прибутку. Однак її входження на ринок супроводжується зовнішніми ефектами: - Зовнішній ефект збільшення різноманітності продукції. Оскільки у зв'язку з появою на ринку нової продукції виникає деякий споживчий
© 2014-2022  epi.cc.ua