Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс, 2002 - перейти до змісту підручника

1.3. Розрахунок собівартості видання за статтями витрат

1.3.1. Витрати на авторський гонорар і графіку Ставка авторського гонорару за 1 авт. лист 500 руб. (За договором).
Гонорар за 22,1 авт. лист складе:
500 x 22,1=11050 руб.
Відрахування:
пенсійний фонд 28% - 3094 руб.;
Фонд обов'язкового медичного страхування 3,6% - 397,8 р.
Разом витрати на авторський гонорар складуть:
1050 + 3094 + 397,8=14541,8 руб.
Авторський гонорар художникові (за обкладинку) 250 руб. (За договором).
Відрахування:
пенсійний фонд 28% - 70 руб.;
Медстрах 3,6% - 9 руб.;
художній фонд 2% - 5 руб.
Разом витрати на гонорар художникові складуть:
250 + 70 + 9 + 5=334 руб.
Всього витрати на авторський гонорар складуть:
14541,8 + 334=14875,8 руб.
1.3.2. Витрати на друкарські роботи
За договором з друкарнею вартість друкарських робіт, що припадає на 1 екз. книги, становить 5 руб.
Всього: 5 x 5000=25000 руб.
1.3.3. Витрати на папір
Вартість паперу на текст:
Друк здійснюється на листових офсетних машинах.
Корисний витрату паперу складе: (13 x 5000)? 2=32500 бум. л.
Відходи
2-я група складності (з видання: Норми відходів паперу на технологічні потреби виробництва при друкуванні продукції офсетним способом друку. - М., 1998. - С . 17-18.):
приладка: 30 x 5=150 бум. листів;
друкування 1,5%;
підрізка паперу до друкування 0,2%;
бесшвейное кріплення блоку 0,8 %.
Разом: 2,5%.
Всього відходів:
((150 + 32 500) x 2,5)? 100=817 бум.
Аркушів.
Всього паперу:
32500 + 817=33317 бум. аркушів.
Всього папери в тоннах:
(108 x 84 x 60 x 33 317)? 1010=1,814 т.
Ціна 1 т паперу дорівнює 19590 руб. (По газеті 'Книжное обозрение').
Вартість паперу на текст:
19590 x 1,814=35536,26 руб.
Вартість паперу на обкладинку:
Формат обкладинки
264 x 197 мм
Формат паперу на обкладинку
84 x 108/Полезний витрату паперу:
5000? 16=312,5 бум. аркуша.
Відходи - 2-я група складності - складуть:
проба: 25 x 4=100 бум. листів;
приладка: 7 x 4=28 бум. листів;
підрізка: папери до друкування 0,5 x 4=2%;
відходи при бесшвейном кріпленні: 0,2 + 1,6=1,8 %;
припресовка полімерної плівки 3,8%.
Разом: 7,6%.
Всього відходів в паперових аркушах:
((312,5 + 100 + 28) x 7,6)? 100=33,5 бум. аркуша.
Всього паперу з відходами:
312,5 + 33,5=346 бум. аркушів.
Всього папери в тоннах:
(84 x 108 x 250 x 346)? 10 ^ 10=0,08 т.
Ціна папери за 1 т дорівнює 27330 руб.
Вартість паперу на обкладинку:
27330 x 0,08=2186,4 руб.
Всього вартість паперу на текст і обкладинку:
35536,26 + 2186,4=37722,66 руб.
1.3.4. Витрати на обробку та оформлення рукопису (редакційні витрати) Редакційні витрати на 1 обліково-видавничий аркуш по бізнес-плану видавництва ... на 2000 р. склали 700 руб.
700 x 22,62=15834 руб.
1.3.5. Общеіздательскіе витрати Общеіздательскіе витрати на 1 обліково-видавничий аркуш по бізнес-плану видавництва.
.. на 2000 р. склали 600 руб.
600 x 22,6=13572 руб.
1.3.6. Общеіздательскіе собівартість
Общеіздательскіе собівартість складе:
14875,8 + 25000 + 37722,66 + 15834 + 13572=107004,46 руб.
1.3.7. Комерційні витрати
За даними видавництва ... комерційні витрати складають 2% від Общеіздательскіе собівартості або 2 140,09 руб.
1.3.8. Повна собівартість складе:
Повна собівартість складе:
107004,46 + 2140,09=109144,55 руб.
1.3.9. Структура собівартості

№ п / п Статті витрат Сума, руб. %
1 Авторський гонорар і графіка 14875,8 13,63
2 Папір на текст і обкладинку 37722,66 34,56
3 Друкарські роботи 25000,0 22,91
4 Обробка та оформлення рукопису 15834,0 14,51
5 Общеіздательскіе витрати 13572,0 12,43
6 Общеіздательскіе собівартість 107004,46 98,04
7 Комерційні витрати 2140,09 1 , 96
8 Повна собівартість 109144,55 100,0
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.3. Розрахунок собівартості видання за статтями витрат "
 1. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  розрахунку їх впливу. Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по статтях витрат. Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі: {foto565}
 2. 5.1.2. Собівартість
  собівартість - це сукупність витрат, виражених у грошовій формі, на виробництво продукції та її реалізацію. Це відноситься і до видавничої собівартості. Розрізняють повну і Общеіздательскіе собівартість. Повна собівартість видавничої продукції включає в себе витрати на виробництво видання (Общеіздательскіе собівартість) і позавиробничі (комерційні) витрати на нього.
 3. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  розрахунок наступних показників: трудомісткість, середньогодинна заробітна плата і основна заробітна плата виробничих робітників. Ці показники розраховуються як за планом, так і фактично. Далі виявляються відхилення від плану. Аналогічно аналізується зміна прямих матеріальних і трудових витрат у собівартості одиниці продукції в порівнянні з попереднім роком. Значну частину
 4. 1. Розрахунок собівартості, визначення номіналу, відпускної ціни та рентабельності видання
  собівартості, визначення номіналу, відпускної ціни та рентабельності
 5. Додаток 1. Приклад розрахунку собівартості, прибутку і відпускної ціни книжкового видання
  розрахунку собівартості, прибутку і відпускної ціни книжкового
 6. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  розрахунку зниження собівартості прямим рахунком аналогічна методиці визначення економії поточних витрат при впровадженні нової техніки або подібних заходів. У цьому випадку собівартість розглядається як сукупність матеріальних і трудових витрат і накладних витрат. Відповідно загальна економія на зниженні собівартості складеться з економії на цих витратах:
 7. 1.4. Визначення прибутку і відпускної ціни
  собівартості. Прибуток з 1 екз. складе: 21,83 x 30? 100=6,55 руб. Оптова ціна 1 екз. дорівнює: 21,83 + 6,55=28,38 руб. Відпускна ціна видавництва=Оптова ціна + ПДВ Оскільки книжкова продукція не обкладається (крім реклами та еротики) ПДВ, то Відпускна ціна=Оптовою ціною=28,38
 8. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість товарної продукції - виробнича собівартість валової продукції + зміна залишків незавершеного
 9. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  собівартості продукції на підприємствах ведуть по елементах витрат і за калькуляційними статтями витрат. Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т. д.), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів,
 10. 10.1.3. Відпускна ціна
  розрахунку ціни виходячи з попиту на товар і еластичності цього попиту. Загалом вигляді видавнича (відпускна) ціна книги складається з її собівартості і націнки видавця: Собівартість книги=вартість рукопису (авторський гонорар) + витрати видавництва з підготовки рукопису до друку (редакційно-видавничі витрати) + витрати на поліграфічні матеріали та роботи (друкарські витрати) +
© 2014-2022  epi.cc.ua