Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

1. Проста, одинична, або випадкова форма вартості

x товару А=y товару В, (4.1)
Або x товару А варто y товару В. Сама назва говорить про тому, що дана форма характерна для початкового етапу товарного обміну, коли він носить випадковий характер.
При такого роду випадкових «бартерних» угодах вартість товару А може бути кількісно визначена лише приблизно. Подоланню цього недоліку сприяє друга форма вартості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Проста, одинична, або випадкова форма вартості "
 1. Проста форма вартості
  проста, або випадкова, тобто форма вартості, яку можна представити рівнянням: x товару А=y товару Б. У цій формулі товар А, який виражає свою вартість через відношення до іншого товару Б, знаходиться у відносній формі вартості. Товар Б, що виражає собою вартість іншого товару А, знаходиться в еквівалентній формі вартості. Однак обидва товари легко можуть помінятися місцями: товар А
 2. Одинична власність
  простих товаровиробниках, які одночасно є власниками і засобів виробництва, і робочої сили. Правда, тут може використовуватися праця членів сім'ї (наприклад, фермерські сімейні господарства). Крім того, одинична власність може бути представлена у формі власності окремого приватної особи, яка може використовувати і найманий
 3. Розгорнута форма вартості
  простою формою вартості (x товару А=y товару Б) відносна форма її жорстко закріплюється за товаром А, тоді як група інших товарів (Б, В, Г) знаходяться в еквівалентній формі вартості.
 4. Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей
  проста, або випадкова, форма вартості, що має вигляд: хА=уВ. 2. З розвитком суспільного розподілу праці, спеціалізацією виробників у певному напрямку виробництво "надлишків продукту" перетворюється з випадкового в регулярне явище. Спеціалізоване виробництво забезпечує можливості для виробництва більшої кількості товарів, ніж це необхідно для власного
 5. Індукція
  одиничних тверджень, що забезпечують можливість зробити узагальнюючі висновки та сформулювати загальні положення. Індукція характеризується пізнанням дійсності шляхом руху від конкретного до абстрактного. А як відомо, на рівні абстрактного мислення виробляються економічні категорії. Для наочності розглянемо індуктивний метод на прикладі. Припустимо, людина починає аналізувати
 6. 4. ГРОШІ ЯК РОЗВИНЕНА ФОРМА ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
  проста, або випадкова, форма вартості, коли Xа=Yb, тобто X товару а одно Y товару в. Товар а виражає свою вартість у товарі в. Товар в служить матеріалом для вираження вартості товару а. Товар а знаходиться у відносній формі вартості. Товар в, через який виражається вартість товару а, - в еквівалентній. Відносна форма вартості має якісну і кількісну
 7. Дедукція
  одиничним судженням. Дедукція характеризується сходженням від абстрактного до конкретного. Для кращого сприйняття звернемося до щойно розглянутому вище прикладу. Але логіка міркувань спрямована у зворотному напрямку: чи не від конкретних одиничних випадків до загального положення, а від абстрактного, загального, вже сформульованого умовиводи до одиничних конкретних випадків. Таким узагальнюючим
 8. Загальна форма вартості
  форма вартості «виростає» з розгорнутої форми шляхом виділення з товарної маси якогось одного товару-еквівалента, який найбільш часто вступає в обмін і, отже, який охоче всі беруть, бо на нього найбільш легко виміняти будь-який інший товар. Цей товар вже виступає в ролі загального еквівалента, а всі інші товари перебувають у відносній формі вартості. Так, у регіонах
 9. Переростання одиничного поділу в приватне
  простої кооперації (що спирається на поділ праці за родами, видами, типами продукції) до складної, що базується на об'єднанні подетально і технологічно високоспеціалізованих виробництв в рамках промислових комплексів, а не окремих підприємств, об'єднань. У міру зростання відокремлених виробництв з випуску вузлів, деталей, комплектуючих виробів і виявлення їх конструктивно-технологічної
 10. 3. Загальна форма вартості
  або в одному, або в ряді відмінних від нього товарів. В обох випадках добути собі форму вартості було «приватною справою» окремого товару, і він здійснював це без сприяння інших товарів, які грали для нього лише пасивну роль еквівалента. У загальній формі всі товари висловлюють свої вартості в одному товарі, наприклад, в товарі Е. Всі товари виявилися не тільки якісно рівними, тобто
 11. Ризик випадкової загибелі МАЙНА
  або випадкового псування речі (майна). Під випадковою загибеллю речі розуміється її втрата, псування, пошкодження в результаті обставин, не пов'язаних з виною власника речі, або внаслідок дії обставин непереборної
 12. 2. Повна, або розгорнута, форма вартості.
  Просторі акти продажу одного товару і купівлі іншого товару, тобто починає гальмувати подальший розвиток товарного обміну. Виникає необхідність у виділенні якогось єдиного загальнозначущого «проміжного» товару, в якому б могли в різний час висловлювати свою вартість всі інші товари. У результаті з'являється третя форма
 13. Обчислення точності прогнозу
  просто тому, що область цілей відносно велика в порівнянні з розмірами моделі. У той час, як найбільш поширені Хвильові моделі Елліотта (IM, ZZ, DZ, FL, D3) дають чудові результати, Кінцеві Діагоналі і звужуються Трикутники показують виключно точні прогнози - з вірогідністю, близькими до 100%. Важко бажати чогось
 14. Грошова форма вартості
  Іліє різних товарів, що грають роль загального еквівалента на окремих місцевих ринках, вступило в протиріччя з потребами зростаючого обміну, який вже вимагав переходу до єдиного еквівалента. Ця роль поступово закріплювалася за благородними металами - золотом і сріблом. З цього моменту набирає чинності грошова форма вартості, яку можна представити у вигляді формули:=унція
 15. КУПЮРА
  одиничного примірника грошового знака або цінного паперу; грошовий квиток, акція , облігація або інший цінний папір з позначеною на ній номінальною
 16. Терміни і поняття
  одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна
 17. Терміни і поняття
  одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність
 18. Одинична еластичність
  одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці товари. Цілий ряд товарів володіє
 19. ПОДАТИ
  найпростіша форма прямого податку, що стягується в рівних сумах незалежно від розміру доходу або майна платника податків. Була поширена при
 20. 5. Принцип методологічної одиничності
  просто з дій індивіда, а з окремої дії. Вона не звертається в неясних термінах до людського дії взагалі, а має справу з конкретною дією, яке певний людина скоїла в певний день в конкретному місці. Зрозуміло, вона не стосується випадкових і зовнішніх характеристик цієї дії і його відмінностей від всіх інших дій, а вивчає тільки те, що необхідно і загально
© 2014-2021  epi.cc.ua