Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
О.В.Корніенко. Світова економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

Додаток 2 Зеданія для самоконтролю


А. Тести
1. У число країн переселенського капіталізму не включаються:
1) Канада;
2) Австралія;
3) Нова Зеландія;
4) Австрія;
5) ПАР.
2. Частка населення, зайнятого в промисловості і в будівництві в світовому господарстві:
1) поступово знижується;
2) швидко підвищується;
3) залишається на колишньому рівні;
4) поступово підвищується;
5) є стабільною.
3. Чисті трансферти з за кордону прийнято позначати абревіатурою:
4. Масштаби зв'язку окремих національних економік зі світовим ринком відображає:
1) імпортна квота;
2) експортна квота;
3) зовнішньоторговельна квота;
4) сальдо зовнішньоторговельного обороту;
5) обсяг реімпортних операцій.
5. Формула мультиплікатора витрат у відкритій економіці виглядає наступним чином:
1) k=1 / (s + m);
2) k=1 / (s - m);
3) k=1/5;
4) k=1 / m;
5) k=m / s.
6. Теорія конкурентних переваг розроблена:
1) П. Кругманом;
2) Е. Хекшером;
3) Б. Олином;
4) В. Леонтьєвим;
5) М. Портером.
7. Одним з конкретних проявів закономірності, описуваної теоремою Рибчинського, є:
1) хвороба Дауна;
2) кесонна хвороба;
3) бельгійська хвороба;
4) голландська хвороба;
5) синдром придбаної атипової пневмонії.
8. Найбільшими розвіданими запасами нафти володіє:
1) Кувейт;
2) Китай;
3) Саудівська Аравія;
4) Ірак;
5) Росія.
9. Переважна частина населення планети проживає:
1) у Південному та Західному півкулях;
2) в Північному і Східному півкулях;
3) в Південному та Східному півкулях;
4) в Північному та Західному півкулях;
5) у Західній півкулі.
10. У структурі світового споживання енергоресурсів переважає споживання послідовно:
1) нафти, газу, вугілля;
2) газу, нафти, вугілля;
3) вугілля, нафти, газу;
4) газу, вугілля, нафти;
5) нафти, торфу, деревини.
11. Членами інтеграційного угруповання НАФТА є:
1) США, Канада, Ямайка;
2) США, Нікарагуа, Канада;
3) США, Мексика, Сальвадор;
4) Канада, Мексика, США;
5) Куба, Гондурас, Мексика.
12. У інтеграційну угруповання АТЕС входять:
1) держави всіх континентів;
2) держави всіх континентів, за винятком Азії;
3) держави всіх континентів, за винятком Африки;
4) європейські та американські держави;
5) тільки африканські держави.
13. На противагу Європейському співтовариству в 1960 р. була створена інтеграційна організація:
1) ОПЕК;
2) АСЕАН;
3) КАРИКОМ;
4) МЕРКОСУР;
5) ЄАВТ.
14. Офіс організації ООН з промислового розвитку знаходиться:
1) у Відні;
2) в Страсбурзі;
3) в Люксембурзі;
4) в Брюсселі;
5) у Женеві.
15. На основі угоди про охорону даних про походження товарів та їх міжнародної реєстрації діє:
1) Мадридський союз;
2) Гаазький союз;
3) Віденський союз;
4) Лісабонський союз;
5) Локарнською союз.
16. У Всесвітній банк не входить наступна організація:
1) Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
2) Міжнародна торгова палата;
3) Міжнародна фінансова корпорація;
4) Міжнародна асоціація розвитку;
5) Міжнародне агентство з гарантування інвестицій.
17. Отримати кредит від Міжнародної асоціації розвитку мають можливість:
1) тільки країни - учасники МБРР;
2) тільки країни - члени Європейського союзу;
3) тільки країни - члени МФК;
4) тільки країни - члени НАТО;
5) будь-які країни.
18. Першими з республік колишнього СРСР до СОТ вступили:
1) Вірменія і Грузія;
2) Росія і Україна;
3) Латвія і Киргизія;
4) Узбекистан і Казахстан;
5) Білорусія і Молдова.
19. Країни - провідні члени СОТ умовно іменуються:
1) велика сімка;
2) група G 10;
3) група Ф 64;
4) Контадорской група;
5) група «квадро».
20. Відповідно до статуту Банку міжнародних розрахунків заборонено:
1) купувати золото;
2) надавати позички центральним банкам;
3) приймати вклади від центральних банків;
4) випускати банкноти;
5) купувати валюту.
21. У системі міжнародного поділу праці виділяються його наступні функціональні типи:
1) сумарне і специфічне;
2) загальне, приватне і одиничне;
3) множинне і спеціальне;
4) необхідне і можливе;
5) реальне і ірреальне.

22. До основних економічних законам міжнародних економічних відносин не належить:
1) інтернаціоналізація економічного життя;
2) міжнародний поділ праці;
3) міжнародна економічна інтеграція;
4) нерівномірність економічного розвитку;
5) монополістична конкуренція.
23. Існує наступний тип торговельної політики:
1) дисконтна;
2) нова економічна;
3) протекціоністська;
4) претензійна;
5) персистентная.
24. У число митних зборів у РФ не входить:
1) збір на охорону навколишнього середовища;
2) статистичний збір;
3) гербовий (марочний) збір;
4) збір за пломбування товару і штемпелювання поштових посилок;
5) санітарні збори.
25. За способом стягнення виділяється наступний вигляд митних зборів:
1) транзитна;
2) автономна;
3) компенсаційна;
4) адвалорна;
5) преференційна.
26. Ситуація, коли експортна ціна товару, призначеного на ринок іншої країни, нижче нормальної вартості аналогічного товару, іменується:
1) десцедентом;
2) детергентом;
3) деферентом;
4) демпінгом;
5) дефіцитом.
27. До позитивних наслідків міжнародного вивозу капіталу для країни експортера належить:
1) створення додаткових можливостей для реструктуризації та модернізації виробничого апарату;
2) забезпечення економії на витратах;
3) створення нових і скорочення старих робочих місць;
4) збільшення інвестицій в національну економіку;
5) зменшення інфляції.
28. Серед пільг, що надаються вільним економічним зонам, не можна знайти:
1) безмитне ввезення та вивезення товарів;
2) податкові «канікули» на строк від 5 до 20 років ;
3) знижки з податку на прибуток;
4) можливість реалізації товарів за підвищеними цінами;
5) спрощений порядок реєстрації компаній і в'їзду виїзду їх співробітників.
29. Серед причин, що відлякують іноземних інвесторів від ввезення капіталу в РФ, не виділяється наступна:
1) політична стабільність;
2) загроза терористичних актів;
3) нестабільність курсу внутрішньої валюти;
4) корупція;
5) загроза з боку організованої злочинності.
30. Основний потік мігруючих працівників спрямований:
1) з країн розвинені;
2) з розвинених країн у що розвиваються;
3) з капіталістичних країн в соціалістичні;
4) з країн з постіндустріальним типом економічної системи в країни з доіндустріальним типом;
5) з країн зі змішаним типом економічної системи в країни з традиційним типом.
31. Робочими фронтальеров іменуються:
1) робітники, назавжди покинувши свою батьківщину;
2) робітники, покинувши свою країну на термін від 1 року до 10 років;
3) робітники, щодня перетинають кордон, щоб працювати в сусідній державі;
4) робітники - біженці з гарячих точок;
5) робочі , покинувши не тільки рідну країну, а й континент.
32. Підвищення обмінного курсу національної валюти центральним банком іменується:
1) аметропія;
2) прескрипция;
3) девальвація;
4) сигиллярии;
5) ревальвація.
33. З 1970 р. МВФ випускає міжнародні платіжні та розрахункові засоби, скорочено іменовані:
34. Після уніфікації в 1993 р. валютного курсу в РФ використовується наступний вид курсу:
1) готівковий;
2) офіційний;
3) спеціальний комерційний;
4) плаваючий ринковий;
5) аукціонний.
35. Систему регульованих зв'язаних валютних курсів іменують:
1) Генуезької системою;
2) Паризької системою;
3) Бреттон Вудської системою;
4) Ямайської системою;
5) Кінгстонської системою.
36. До основних факторів, що визначає валютний курс, не відноситься:
1) зміна структури населення;
2) зміни в смаках споживачів;
3) відносна зміна в доходах;
4) відносна зміна цін;
5) зміна відносних реальних процентних ставок.
37. Одним з членів стерлінгового валютного блоку було дана держава:
1) Бельгія;
2) Голландія;
3) Чехословаччина;
4) Канада;
5) Гонконг.
38. Найбільша виставкова територія у світі знаходиться:
1) в Мілані;
2) в Ганновері;
3) в Парижі;
4) в Кельні;
5) у Базелі.
39. До внутрішньосуспільних глобальним проблемам в даний час не відноситься:
1) продовольча проблема;
2) проблема вичерпності ресурсів;
3) демографічна проблема;
4) проблема подолання бідності;
5) проблема розвитку людського потенціалу.

40. Проблему подолання економічної відсталості в рамках теорії хибних кіл залежності аналізує:
1) С. Хоффман;
2) Б. Пірсон;
3) П. Друкер;
4) Р. Нурксе;
5) Р. Хайлбронер.

Відповіді на тести


Відповіді на тести

Б. Плюс / мінус [77] 1. Згідно парадоксу Леонтьєва, імпорт США виявився більш насичений працею, ніж експорт.
2. Одним з принципів СОТ є відмова від дискримінації між торговими партнерами.
3. Росія є членом Організації Азіатсько Тихоокеанського економічного співробітництва.
4. Чистий факторний дохід - це різниця між перекладами, здійснюваними робочими мігрантами з даної країни і в неї.
5. У число країн великої сімки входять Іспанія та Китай.
6. Повний економічний союз передбачає координацію економічної та валютно фінансової політики.
7. Прикладом преференційного торговельної угоди є Північноамериканська зона вільної торгівлі.
8. Серед основних завдань ЮНКТАД - заохочення міжнародної торгівлі та розробка рекомендацій з питань розвитку міжнародних економічних відносин.
9. До групи Світового банку, крім інших інститутів, входить Міжнародний валютний фонд.
10. МФК надає безвідсоткові кредити найменш розвиненим країнам.
11. Малі або розвиваються, не мають порівняльними перевагами в міжнародній торгівлі.
12. Нетарифний протекціонізм виражається в різних соборах і субсидіях, як правило, непрямих.
13. Конвенційні мита встановлюються на основі односторонніх рішень органів тієї чи іншої країни.
14. Непрямі експортні субсидії виплачуються при виході експортера на зовнішній ринок.
15. Сучасна міграція робочої сили характеризується зайнятістю значної частки мігрантів у нерегістріруемих секторі економіки.
16. Позитивним моментом для приймаючої мігрантів країни є економія на витратах на освіту та професійну підготовку.
17. Країни, які імпортують капітал, в економічній літературі іменуються «країни базування».
 18. До складу прямих інвестицій не включають реінвестування прибутку. 
 19. Принципом Бреттон Вудської системи валютних курсів є усунення функції золота як міри вартості валютних одиниць. 
 20. До основних елементів світової валютної системи відноситься уніфікація основних форм міжнародних розрахунків. 

 Відповіді на завдання «Плюс / мінус» 


 Відповіді на завдання «Плюс / мінус» 

 Відповіді на завдання «Плюс / мінус» 


 Відповіді на завдання «Плюс / мінус» 

 В. Пароль / відгук [78] Пароль 
 1. Зовнішньоторговельний оборот. 
 2. Експортна квота. 
 3. Чистий експорт. 
 4. Структура експорту. 
 5. Зовнішньоторговельна квота. 
 6. Авуари. 
 7. Конвенційна мито. 
 8. Арбітраж. 
 9. Міграційне сальдо. 
 10. Митний тариф. 
 Відгук 
 1. Різниця між вартістю експорту та імпорту. 
 2. Сума вартостей експорту та імпорту. 
 3. Питомі ваги експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. 
 4. Відношення вартості зовнішньоторговельного обороту до вартості ВВП. 
 5. Відношення обсягу експорту до ВВП. 
 6. Митний платіж, встановлюваний на базі двосторонньої або багатосторонньої угоди. 
 7. Різниця імміграції з країни і еміграції в країну. 
 8. Операція, що припускає покупку валюти на одному ринку і її негайну продаж на іншому ринку. 
 9. Конкретна ставка мита. 
 10. Цінності, за допомогою яких здійснюється платіжний оборот між країнами. 

 Відповіді на завдання «Пароль / відгук»


 Відповіді на завдання «Пароль / відгук» 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток 2 Зеданія для самоконтролю"
 1. Додаток. Інтерпретація графіків
    додатки - навчити вас інтерпретувати і використовувати графіки, з якими вивстретітесь в цьому посібнику та в
 2. Питання для самоконтролю
    1. Яким чином здійснюється платність використання лісів? 2. У яких випадках сплачують орендну плату за використання лісів? 3. Який порядок введення в дію Федерального закону "Лісовий Кодекс
 3.  Додаток А
    Додаток
 4.  Додаток
    Додаток
 5.  Додаток
    Додаток
 6.  Додаток
    Додаток
 7.  Додаток
    Додаток
 8.  Додаток
    Додаток
 9.  Додаток
    Додаток
 10.  Додаток
    Додаток
 11.  Додаток
    Додаток
 12.  Додаток
    Додаток
 13.  Додатки
    Додатки
 14.  Додаток
    Додаток
 15.  Додаток 2 ВІДОМІ ЕКОНОМІТИ
    Додаток 2 ВІДОМІ
 16.  Додаток 1 ЛОГІКА ІСТОРІЇ СРСР
    Додаток 1 ЛОГІКА ІСТОРІЇ
 17.  Додаток 2 ДО ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛІЗМУ
    Додаток 2 ДО ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ
© 2014-2021  epi.cc.ua