Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ


Розглянуті теорії не відображають усіх причин інфляції. При виявленні причин інфляції важливо врахувати всі чинники нестабільно-сті грошового обігу, що знаходяться в залежності і від про-позиції і від попиту грошей.
Фактори інфляції на стороні пропозиції грошей діляться на внутрішні і зовнішні.
Внутрішні чинники:
а) держава перевищує свої витрати над доходами, для по-криття дефіциту уряд зазвичай збільшує внутрішній го-жавний борг (випускає і продає державні цінні папери), отримує кредити, за які потім доводиться розплачуся-тися;
б) Центральний банк допускає надмірну емісію грошей, що-б покривати зростаючий дефіцит держбюджету;
в) комерційні банки здійснюють кредитну експансію (так-ют кредити понад нормальну можливості боржників повернути борги).

Зовнішні, міжнародні чинники:
а) держава збільшує свій зовнішній борг (бере в борг іноземну валюту);
б) додаткова відпустка національної валюти виникає в ре-док обміну банками іноземних валют на національну валю-ту.
Таким чином, інфляція може викликатися самою державою та підпорядкованими йому фінансовими установами, діяльністю банківської системи і необгрунтованою грошово-кредитної політи-кою.
Розглянемо фактори інфляції на стороні попиту грошей.
Внутрішні чинники:
а) поглиблення ступеня монополізації економіки призводить до НЕ-обгрунтованого зростання цін;
б) збільшення масштабів довгострокових капіталовкладень веде до того, що на тривалий час економіка не отримує ніякої отда-чи від витрачених грошей;
в) надмірне зростання військових витрат держави, прива-дящее до мілітаризованих характером структури національної еко-номіки;
г) підвищення виробничих витрат (індексація заробітної плати, подорожчання сировини, енергоносіїв та ін
) призводить до рос-ту цін на товари і послуги.
Зовнішні, міжнародні чинники:
а) зростання цін на засоби виробництва на світовому ринку викликає збільшення цін усередині країни, що імпортує речові усло-вия економічного зростання;
б) структурні кризи у світовій економіці, пов'язані зі зменшенням природних ресурсів, ведуть до подорожчання факторів виробництва у всіх країнах.
Таким чином, основними ініціаторами інфляції з позиції попиту грошей є монополії, великі корпорації, державного-во.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ "
 1. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  причин інфляції. І економічна теорія, і історичний досвід показують, що інфляція виникає в силу всього лише однієї-єдиної причини - швидкого зростання грошової маси. Табл. 2 ілюструє це положення. Країни, які протягом 80-х років збільшували пропозицію грошей повільним темпом, мали низький рівень інфляції. Так було в Німеччині, Японії, Сполучених Штатах, а також у
 2. Інфляція та її показники
  причина, то розрізняють: а) інфляцію попиту, причиною якої служить збільшення сукупного попиту. Зростання сукупного попиту може бути викликаний або збільшенням будь-якого з компонентів сукупних витрат (споживчих, інвестиційних, державних і чистого експорту), або збільшенням пропозиції грошей. Основною причиною інфляції більшість економістів, особливо представники школи
 3. Причини (джерела) інфляції
  причина викликала інфляцію в кожному конкретному випадку, так як вони завжди існують у якійсь комбінації . Перш за все слід назвати центральний емісійний банк країни, оскільки диспропорційність і незбалансованість державних доходів і витрат, що виражається в дефіциті державного бюджету, призводить до зростання маси грошей в обігу і, отже, до зростання цін;
 4. Типи і види сучасної інфляції
  причинами не були викликані початковий зростання цін, він негайно впирається в межі, обумовлені фактичним обсягом грошової маси. Іншими словами, саме по собі збільшення попиту породжує не стільки інфляцію, скільки загрозу інфляції. І це стає проблемою для інститутів, що регулюють обсяг грошової маси, тобто в більшості випадків - для держави (уряду та центрального банку).
 5. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  причини: - розширення державних замовлень (військових і соціальних); - збільшення попиту на засоби виробництва при повному завантаженні підприємства і повної зайнятості; - зростання купівельної спроможності населення внаслідок підвищення заробітної плати. Тут надлишковий попит наштовхується на обмежену пропозицію, яка не встигає за попитом, і відбувається загальне зростання товарних цін, тобто
 6. У Німеччині щоденна газета коштувала 30 пфенігів, а менш ніж через два роки, в листопаді 1922
  причина як високої, так і низької інфляції одна і та ж - збільшення кількості грошей в обігу. Коли уряд випускає занадто велика кількість національних грошових одиниць, вартість грошей зменшується. На початку 1920-х рр.. в Герма-Інфляція - збільшення про (рівня цін в економіці. 40 Частина 1. Введення нии темпи зростання цін становили 300% на місяць, щомісяця
 7. Можливо, приклад з морозивом вас не здивує, адже в американській економіці відбувається постійний
  причини і витрати У нашому столітті інфляція стала нормою, але в окремі періоди спостерігалися. мадські відмінності в швидкості росту цін. Так, з 1990 по 1996 р. середні ~ емпи зростання цін становили 3 % на рік. Однак у 1970-і рр.. ціни щороку велічівалісь на 7%. При таких темпах зміни цін їх рівень подвоюється _-протягом 10 років. Нерідко високі темпи інфляції перетворювалися на основну
 8. Або зовсім недавно в деяких країнах Латинської Америки.
  інфляції приділяють таку пильну увагу? Відповідь на нього на перший погляд видається очевидним: тому що вона ство-ет значні труднощі для населення різних держав. У 1970-і рр.. , коли в США спостерігалися порівняно високі темпи інфляції, результати опитувань громадської думки регулярно ставили її в число найбільш гострих на-нальних проблем. Враховуючи громадські
 9. Крива попиту на гроші має спадний характер, так як у випадку зниження їх
  причини і витрати 609 Відповіді на запитання ілюструє рис. 28.2. Грошова ін'єкція призведе до зсуву кривої пропозиції грошей вправо з положення MSx в положення MS2 і переміщенню рівноваги з точки А в точку В. Вартість грошей (ліва вісь) знизиться с1/2до1/4, а рівноважне значення рівня цін збільшиться з 2 до 4. Іншими словами, збільшення пропозиції грошей призводить до надлишку
 10. Протягом 15 років ціни в США повернулися до рівня 80 -х років XIX в.
  причини виникнення інфляції та її витрати. Головна причина інфляції полягає у збільшенні кількості грошей. Коли Центральний банк випускає в обіг велику кількість грошей, їх вартість починає знижуватися. Для підтримки стабільних цін Центральний банк повинен суворо контролювати пропозицію грошей. ^ лава 28. Інфляція: причини і витрати 627 Витрати інфляції - витрати
© 2014-2022  epi.cc.ua