Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н.І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я , 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок розрахунку непрямих витрат


Практика виявила кілька прийомів розподілу непрямих витрат: пропорційно заробітній платі основного персоналу, пропорційно обсягу виконаних робіт, пропорційно зайнятим площам, пропорційно базової одиниці (покроковий метод). Останній є найбільш ефективним для розрахунку собівартості при визначенні ціни на платну медичну послугу, так як дозволяє реально співвіднести витрати допоміжних служб і відділень медичного закладу та його основних підрозділів, які безпосередньо надають медичну допомогу.
Принцип розподілу витрат допоміжних відділень між основними відділеннями наступний: основного відділенню, яке використовує велику частину послуг допоміжного відділення, повинна приписуватися пропорційно більша частина витрат цього допоміжного відділення.
Розглянемо такий розподіл на прикладі.
Інформаційні дані, необхідні для розрахунку.
1. Підрозділи витрати, руб
Допоміжні:
Адміністративна служба 1904
Харчоблок 1010
Пральня 610
Основні:
Акушерська відділення патології вагітних (АОПБ) 730
Пологове відділення 1358
РАЗОМ 5612
2. Штатний склад відділень чисельність, людина
Адміністративна служба 3
Харчоблок 3
Пральня 2
Акушерська відділення патології вагітних 33
Пологове відділення 81
3. Заповнюваність відділень 100%
4. Обсяг пралень послуг обсяг робіт, кг
Для харчоблоку 2
акушерського відділення патології вагітних 139
Пологового відділення 151
5. Кількість ліжок число, шт
Акушерська відділення патології вагітних 60
Пологове відділення 50
6. Середня тривалість перебування днів
Акушерська відділення патології вагітних 10
Пологове відділення 6
Таблиця 7.2.-Розподіл непрямих витрат покроковим методом №
п \ пСтруктура медичного учрежденияЗатратыЗатр.админ.по вспомог. отделениямСубзат-ратыПрачеч-наяСубзат-ратыПищеблокСубзат-ратыАБ12345671
2
3
4
5Адміністрація
Пральня
Харчоблок
АОПБ
Пологове отд.1904
610
1010
730
13581904
32
48
528
1296
642
1058
1258
2654
642
4
306
332
1062
1564
2986
579
483
2143
3469Ітого: 5612561256125612


п \ п
Структура медичного закладу Витрати Затр.адмін.по вспомог. відділенням Субзат-рати пральне уст-ная Субзат-рати Харчоблок Субзат-рати
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5
Адміністрація

Пральня

Харчоблок

АОПБ

Пологове від.
1904

610

1010

730

1358
1904

32

48

528

1296


642

1058

1258

2654


642

4

306

332


1062

1564

2986


579

483


2143

3469
  Разом: 5612   5612   5612   5612

ПОЯСНЕННЯ ДО РАСЧЕТАМ.
1 . Розподіл витрат адміністрації по допоміжних відділеннях:
Розрахунок графи 2: -
адміністрації (число працівників по штату * число днів перебування в стаціонарі): -
для харчоблоку 3 * 16=48 -
для пральні 2 * 16=32 -
для АОПБ 33 * 16=528 -
для пологового відділення 81 * 16=1296
РАЗОМ: 1904
Субзатрати адміністрації визначаємо шляхом підсумовування граф 1 і 2.
2. Распределяем витрати пральні по допоміжним відділеннях:
всього обсяг пралень послуг 2кг + 139кг + 151кг=292кг
витрати з прання 610 + 32=642кг
розрахунковий коефіцієнт 642 \ 292=2,2
Розрахунок графи 4:
Розподіл витрат за пральні (отриманий коефіцієнт * обсяг прання) -
для харчоблоку 2,2 * 2=4 -
для АОПБ 2,2 * 139=306 -
для пологового відділення 2,2 * 151=332
Визначаємо субзатрати пральні підсумовуванням граф 3 і 4.
3. Розподіл витрат харчоблоку по відділеннях:
всього обсяг витрат по харчоблоку 1062
розрахунковий коефіцієнт (обсяг послуг \ кількість ліжок) 1062 \ 110=9,65
Розрахунок графи 6: -
для АОПБ 9,65 * 60=579 -
для пологового відділення 9,65 * 50=483
Визначаємо субзатрати харчоблоку підсумовуванням граф 5 і 6.
Розрахунок вартості медичної послуги здійснюється на основі фактичних видатків установи, включаючи витрати як прямі, так і непрямі. Витрати адміністрації склалися із заробітної плати та господарських витрат адміністративного апарату на 1 ліжко-день з урахуванням тарифних ставок і встановлених нормативів.
Як видно з розрахунків, витрати установи в сумі 5612,0 руб розподіляються між двома основними відділеннями, але які включають в себе витрати трьох обслуговуючих підрозділів.
Далі, з урахуванням особливостей лікування можна визначити ціну на медичну послугу:
Покроковий метод є ефективним при розрахунку витрат допоміжних підрозділів відповідно до обраних базовими одиницями, дозволяє точно і швидко реагувати на зміну витрат на виконання простій і комплексної послуги у зв'язку з інфляцією, зростанням заробітної плати, застосуванням нових медикаментів і реально підходити до розрахунку ціни на медичну послугу.
Якщо взяти як приклад лабораторію, то вона матиме такі витрати , як зарплата лаборантів, адміністративних службовців (наприклад, завідувача лабораторією), прибиральниць, тобто всіх співробітників, які безпосередньо працюють в лабораторії. Крім того, сюди повинна включатися вартість устаткування, матеріалів, інструментів, препаратів, пристосувань, що використовуються лабораторією, засобів для догляду за обладнанням, витрати на складання приміщення.
Визначення базової одиниці. Базовою називається одиниця обсягу наданих допоміжним підрозділом послуг, за допомогою якої можна визначити обсяг використання цих послуг іншими відділеннями. Наприклад, для пральні базовою одиницею буде вага білизни
(в кг).
При виборі базової одиниці необхідно також враховувати складність отримання інформації за обраними одиницям вимірювання витрат. Іноді більш точний вибір не виправдовує зусиль, які потрібно докладати для отримання інформації. У цьому сенсі для приймального відділення найбільш простий одиницею обліку витрат буде кількість хворих, що надійшли в це відділення, а не пацієнтів-хвилин.
Розподіл витрат. Розподіл витрат проводиться пропорційно на основі обраних базових одиниць їх обліку. Загальний порядок розподілу - від допоміжних до основних відділенням, в результаті чого всі витрати допоміжних відділень повинні бути «присвоєні» основним. Після розподілу витрат допоміжного відділення воно більше не враховується і надалі виключається з процесу покрокового розподілу.
Запитання для самоконтролю: 1.
Дати визначення собівартості, прямих і непрямих витрат медичної установи. 2.
Перерахувати прямі витрати медичної установи. 3.
Перерахувати непрямі витрати медичної установи. 4.
Привести послідовність розрахунку оплати праці медичного персоналу. 5.
Привести послідовність розрахунку витрат на медикаменти. 6.
Привести послідовність розрахунку витрат на продукти харчування для пацієнтів стаціонару. 7.
Назвати методи розподілу непрямих витрат медичного закладу. 8.
Основні підходи до покрокового методу розподілу допоміжних служб медичного закладу. 1.2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядок розрахунку непрямих витрат"
 1. Прямі і непрямі витрати
  непрямі (накладні) , постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше
 2. 1. Засіб обміну і гроші
  розрахунку не є частиною теорії непрямого обміну. Вона частина загальної теорії
 3. Прямі і непрямі витрати
  непрямі. За традиційною процедурою обліку спочатку збираються дані про прямі трудозатратах на випуск виробу або виконання замовлення, потім всі непрямі, або накладні, витрати встановлюються в певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва, де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат. На сучасних
 4. Аналітичні регістри податкового обліку
  порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних
 5. Податковий облік
  порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 6. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  непрямі податки вважаються податками стабілізуючого характеру у вирішенні проблем фінансового благополуччя бюджету держави. Поряд з прямими податками, непрямі податки є найважливішим джерелом податкових надходжень до бюджетів розвинених країн. Відповідно до світової практики до непрямих податків відносять три групи податків : 1) так звані податки на споживання: податок на додану
 7. Податковий облік. Загальні положення
  порядок відображення для цілей оподаткування цих видів діяльності. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати в наступних податкових періодах, порядок формування сум
 8. Стаття 88. Порядок використання профіциту бюджету
  витратами ... слід здійснити скорочення профіциту бюджету в наступній послідовності: скоротити залучення доходів від продажу державної або Муніципальної власності ... передбачити спрямування бюджетних коштів на додаткове погашення боргових зобов'язань; збільшити витрати
 9. ВВП І МЕТОДИ ЙОГО РОЗРАХУНКУ
  непрямі податки на бізнес, тобто такі податки, які включаються автоматично в ціну товару): ПДВ, плата за ліцензії, митні збори, податок з продажів і ін. амортизація і непрямі податки на бізнес доходами не є! 3) зарплата найманих працівників, включаючи внески до соц. страхування - ця складова є найбільшою; 4) рента (насамперед, земельна) (по-іншому - орендна
 10. Контрольні питання
  порядок задоволення вимог, що пред'являються до рахунку , прийнятий в даний час? 6. Що таке режим скорочення витрат і в яких випадках він
 11. Контрольні питання
  порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
 12. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  порядок обчислення податку) і характеристики (рівень бюджетної системи, доходним джерелом якого є податок, частка податкових доходів, формована податком у загальній сумі податкових надходжень і
 13. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 5 «Особливості функціонування податкових систем унітарних держав»
  порядок стягнення акцизів та податку на додану вартість) і порівняйте її з непрямим оподаткуванням у Франції, США, Німеччини. 4. Складіть перелік місцевих податків Японії. Розгляньте за елементами основні префектурние (податок на проживання в префектурі, податок з підприємств у розрахунку на число зайнятих) та основні муніципальні (податок на проживання в муніципалітеті, майновий податок, податок
 14. Контрольні питання
  порядок виникнення витратних зобов'язань Російської Федерації. 3. Дайте визначення реєстру видаткових зобов'язань. 4. Які види витрат відносяться до публічних нормативним зобов'язаннями? 5. Охарактеризуйте склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 15. Додана вартість
    розрахунку сум рахунків і самого ВВП чисті податки або чистий експорт часто додають окремим рядком для того, щоб різні рахунки або під. лічені різними способами показники ВВП сходилися, бо не у всіх розрахунках враховуються непрямі податки, субсидії та сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Як вже зазначалося, в СНС використовуються різні ціни - ціни споживача, тобто ринкові
© 2014-2022  epi.cc.ua