Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Покажіть максимізує прибуток обсяг випуску.

Покажіть максимізує прибуток обсяг випуску. По-Скажіть максимізує прибуток ціну. На діаграмі з попереднього питання покажи-ті обсяг випуску, який максимізує про-щий надлишок. Покажіть чисті збитки від мо-монополії. Поясніть відповідь. Що дає уряду право регулювання слі-яний компаній? Опишіть дві проблеми, що виникають, коли го-сударственние службовці, що займаються регулюються-рованием монополій, наказують фірмі встановити ціну на рівні граничних іздер-жек.
Наведіть два приклади цінової дискримінації. Поясніть, чому монополіст слід обраний-ної бізнес-стратегії. 346 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації рь-<і Завдання для самостійної роботи 1. Дайте визначення граничного доходу фірми. Якщо ціна товару завжди позитивна, чи може граничний дохід стати негативним? Пояс-ните.
2. Хто стикається з більш еластичною кривою спро-са - монополіст або конкурентна фірма? Ка-кі характеристики товару призводять до більшої еластічностіспроса? Поясніть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Покажіть максимізує прибуток обсяг випуску. "
 1. А. Припускаючи, що граничні витрати про-виробництва ліків зростають, покажіть
  максимизирующие при-бувальщина «Плацебо». Як вони співвідносяться з ре-док відповіді на питання пункту «а»? в. Введений податок зменшує прибуток «плац-бо» (хоча це й нелегко розгледіти на вашій діаграмі). Поясніть. м. Припустимо, що замість податку на кожен флакон уряд обкладає «Плацебо» «так-нью» в $ 10 тис., що не залежить від кількості випущених флаконів. Як такий податок по-
 2. Арахісове масло е.
  максимізує прибуток «Блиску» обсяг випуску і ціну. б. Чому дорівнює прибуток «Блиску»? Поясніть. в. Покажіть на графіку споживчий ізлі-шек і безповоротну втрату. м. Якщо уряд змусить «Блиск» повели-чить обсяг виробництва до ефективного рівня, як це позначиться на фірмі і потреби-телях «Блиску»? 5. Заповніть наступну таблицю, відповідаючи da, немає або можливо для
 3. Глава 9. Пропозиція в УСЛОВИЯХсовершенноконкурентнойотрасли
  покажемо, чому теоріяпредложенія в умовах досконалої конкуренцііявляется проте дуже корисною і важливою дляпоніманія реально існуючих ринків. Для побудови цілісної моделі совершенноконкурентного ринку ми спираємося на поняття, введені в двох попередніх розділах. У гол. 7 миустановілі, що фірми максимізують прибуток (різницю між доходом і витратами), а в гол. 8ми побачили, яким
 4. Ефективність конкурентної рівноваги
  покажемо, що в стані рівноваги на з-вершенно конкурентному ринку сума надлишку дляпотребітелей і надлишку для виробників мак-мально Ми зводимо воєдино результати аналізаріс 10-4 і 10-5. Розглянемо рівновагу в точці E на рис 10-6.Предположім, що замість рівноважного випуску Q0, випуск склав тільки Q1. Скільки виграло биобщество за рахунок розширення випуску до Q2? Мивіделі раніше, що
 5. Граничний дохід
  максимізують-ющий її прибуток, «Акме» повинна пройти через та-кого ж роду граничний аналіз, яким користь-ється конкурентна фірма для визначення своегооптімального позитивного випуску. Якщо вироб-; ництво ще однієї одиниці в тиждень збільшить до-| хід більшою мірою, ніж витрати, то випуск ледве-iдует нарощувати. Якщо скорочення випуску снізітіздержкі на величину, що перевищує зниження
 6. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  максимізує прибуток при обсязі виробництва меншому, ніж той, який би найвищу технологічну ефективність. Іншими словами, в масштабі всього суспільства перехід до стану монополістичної конкуренції веде до того, що споживачі платять за товари дорожче, випуск товарів менше потенційно можливого, і як наслідок, має місце недовантаження виробничих потужностей і
 7. 1 ВАЛОВИЙ , СЕРЕДНІЙ І граничний прибуток КОНКУРЕНТНІЙ ФІРМИ ОБСЯГ ВИПУСКУ, в Галлії.
  Максимізувати її. У нашому прикладі ферма максимізує прибуток, виробляючи 4 або 5 галонів молока, отримуючи при цьому обсягів по-ме випуску $ 7 прибутку. Можна поглянути на рішення Смитов і з іншого боку. Фермери можуть визначити максимізує прибуток обсяг випуску шляхом порівняння граничного доходу та граничних витрат виробництва кожної нової одиниці продук-ції. В останніх двох
 8. В $ В $ В $ в $ В $ [Q) [TR) [TC) (77? - TC) [MR=DTR / DQ1 [MC-DTC / DQ1 0 0 3 -3 1 6 5 1 6 2 2 12 8 4 6 3!
  Максимизирующему прибуток кількістю виробленої продукції. Рис. 14.1 Максимізація прибутку конкурентної фірми На графіку зображені дружини криві граничних витрат (MC), середніх сово-купно витрат (АТС) і середніх змінних іздер-жек (AVC). Лінія ціни (P) збігається з граничним (MR) і середнім доходом (AR). При обсязі випуску Q1 предель-ний дохід MR1 перевершує пре-
 9. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Максимизирующего прибуток обсягу випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми дорівнює Q1. При цьому обсязі виробниц-ства граничний дохід перевищує граничні витрати. Тобто якщо фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід (MRx) перевищить до-ти додаткові витрати (MCx). Прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат,
 10. Коли ці граничні прирости (або зменшення) обсягу випуску завершується-ються? Безвідносно того, чи почне фірма виробництво
  максимізує прибуток, відповідає точці перетину лінії ціни і лінії граничних витрат (на рис. 14.1 цей обсяг дорівнює QMAX). Як конкурентна фірма реагує на підвищення ціни? При ціні P1 фірма виробляє обсяг продукції Q1, при якому граничні витрати стають рівними ціні (рис. 14.2). При підвищенні ціни доP2 фірма виявляє, що граничний дохід перевищує граничні
© 2014-2022  epi.cc.ua