Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тому міжнародний потік товарів і послуг та міжнародний потік капіталів являють собою, образно кажучи, дві сторони однієї

Тому міжнародний потік товарів і послуг і міжнародний потік капіталів являють собою, образно кажучи, дві сторони однієї медалі. Заощадження, інвестиції та їх зв'язок з міжнародними потоками товарів і капіталів З попередніх глав нам відомо, що заощадження та інвестиції - основа довго-строкового економічного зростання будь-якої країни. Давайте розглянемо, як ці вели-чини пов'язані з міжнародними потоками товарів і капіталів, які можуть бути виміряні обсягами чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Для цього ми скористаємося нескладними математичними викладками. Як ви пам'ятаєте, поняття чистого експорту вперше з'явилося в нашій книзі при знайомстві з складовими валового внутрішнього продукту. Валовий внут-ренній продукт (Y) утворюється за рахунок чотирьох складових: споживання (С), інвестицій (I), державних закупівель (G) і чистого експорту (NX). Матема-тично це можна виразити таким чином: Y=C + I + G + NX. Загальні витрати економіки являють собою суму витрат на споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту. Оскільки кожен дол-лар витрат знаходить своє відображення в одній з чотирьох перерахованих компонент, даний вираз є тотожністю, вірним при будь-яких значеннях вхідних у нього змінних.
Згадаймо, що національні заощадження являють собою засоби, кото-які залишаються після оплати державних закупівель і витрат на споживання. Національні заощадження (S) рівні YCG. Якщо ми перетворимо вихідне тотожність з урахуванням цієї залежності, отримаємо: Y - С - G=/ + NX. S=I + NX. Оскільки чистий експорт (NX) дорівнює чистим іноземних інвестиціях (NFI), можна записати, що S=I + NFI. Заощадження=Внутрішні інвестиції + Чисті іноземні інвестиції. Рівняння показує, що національні заощадження повинні дорівнювати сумі внутрішніх інвестицій і чистих іноземних інвестицій. Іншими словами, ко-ли громадянин США направляє частину своїх доходів на заощадження, вони можуть використовуватися як для фінансування накопичень усередині країни, так і для придбання капіталу за кордоном. Це вираз нам вже знайоме. Коли ми вивчали роль фінансової систе-ми, то розглядали його для випадку закритої економіки. У закритій економі-ці чисті іноземні інвестиції відсутні (NFI=0), тому заощадження дорівнюють інвестиціям (S=I). У відкритій економіці є два способи вико-тання заощаджень: для внутрішніх інвестицій і чистих іноземних інвес-тицій.
640 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Новини ПОТОКИ ТОВАРІВ ТА КАПІТАЛУ МІЖ країнах, що розвиваються Півднем і Інду-СТРІАЛЬНИМ ПІВНІЧЧЮ Чи будуть країни, що розвиваються, на-приклад держави Латинської Амери-ки, джерелом дешевих товарів і не відмовляться вони при цьому від імпорту? Чи будуть вони використовувати світові заощадження для фінансування інве-стіцій та створення умов для далекої-дової промислового зростання, залишаючи промишленпо розвинені країни без достатнє засобів для накопичення влас-ного капіталу? Деякі люди побоюються, що обидва варіанти розвитку подій цілком реальні. Однак роз-гляд нами вище тотожність і економіст Пол Крагман переконують нас у тому, що подібні тривоги марні. ФАНТАЗІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ПолКрагман Звіти міжнародних організацій зазвичай сприймаються як щось над-вичайно занудне (заслужено).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тому міжнародний потік товарів і послуг та міжнародний потік капіталів являють собою, образно кажучи, дві сторони однієї "
 1. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  Виявлення найбільш типових рис поведінки економічних агентів (агрегування агентів) і найбільш істотних закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу
 2. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  Суспільство не може перестати споживати, не може перестати виробляти. Для того щоб споживати, потрібно відновлювати спожиті продукти, і тому процес виробництва безперервний. Поняття відтворення означає, що всякий процес виробництва є в той же час процес відтворення. Суспільне відтворення є постійно повторюваний процес суспільного виробництва в
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  Усі найважливіші показники, які використовуються в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких
 4. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  Нові тенденції в міжнародній торгівлі Міжнародний поділ праці, як ми переконалися, робить необхідним регулярний обмін товарами між країнами, який здійснюється через специфічну форму економічних відносин - всесвітню торгівлю. При цьому в якості покупців і продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні
 5. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
  На відміну від попередніх тим, де головна увага була приділена функціонуванню підприємств (фірм) в ринковій економіці, тобто аналізу мікроекономічних проблем, макроекономіка вивчає економічне «здоров'я» країни в цілому, тобто загальний стан національної економіки. Оскільки суспільство безперервно споживає, то воно повинно безперервно виробляти. Безперервний процес повторення
 6. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  Класична теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і
 7. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 8. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 9. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  Подібно спадів, фінансові потрясіння так само старі, як сам капіталізм. Тюльпанова манія почалася в Голландії в 1624 р. Вісімнадцяте століття бачив «бум Південних морів» в Англії (коли спекуляція йшла навколо акцій Компанії Південних морів, що мала привілей на работоргівлю і рибну ловлю в Південних морях) і «бум Міссісіпі» у Франції (коли центром уваги була земельна власність у французькій
 10. Основні риси світового господарства
  Перш за все необхідно відзначити, що світове господарство складається з національно-державних економік, що знаходяться між собою у постійній і взаємної зв'язку в тій мірі, яка забезпечує вигідність участі країни в світовому господарстві. Результатом функціонування світового господарства є підвищення ефективності використання ресурсів в кожній державі, прискорення темпів
© 2014-2022  epi.cc.ua