Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.Ю. Смирнов. Світова економіка. Шпаргалки, 2009 - перейти до змісту підручника

9. Основні показники розвитку світового господарства


Для аналізу економічного становища світу використовується цілий ряд показників, що характеризують динаміку і стан світової економіки. Основний з них - валовий світовий продукт. Цей показник виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, вироблених на території всіх країн світу, незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у визначений період часу. Облік кінцевої продукції передбачає виключення повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії та послуг, використаних у процесі її виробництва.
У кожній окремо взятій країні валовий внутрішній продукт підраховується на основі системи національних рахунків, побудованої на концепції продуктивного характеру усіх видів діяльності.
Вона являє собою сукупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності і відображає основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств.
З ВВП пов'язаний показник національного доходу, який розраховується як ВВП мінус амортизація (чистий ВВП), мінус непрямі податки і плюс субсидії. Показник національного доходу приблизно відповідає поняттю виробленого національного доходу.
Сума доходів, що надходить у розпорядження країни (національний особистий дохід), підраховується як різниця між чистим внутрішнім продуктом і сальдо доходів підприємств і громадян даної країни за рубежем і доходами іноземців у цій країні.
Цей показник приблизно відповідає поняттю використаного національного доходу.
У кількісному вираженні відмінність між ВВП і зробленим національним доходом досить велике і складає приблизно 8-11%, рівняючись величині амортизаційних відрахувань. У різних країнах це розходження може коливатися, так як величина амортизаційних відрахувань залежить від національної маси основних фондів. Частка амортизації трохи підвищується в періоди спаду і знижується в періоди підйому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Основні показники розвитку світового господарства "
 1. 1.4. Основні показники розвитку світового господарства
  показники розвитку світового
 2. Положення в світовому господарстві
  основному низької і середньої технології, країна входить до числа 10 найбільш великих виробників світу. КНР виробляє 1/4 світового обсягу іграшок, взуття та одягу, 17% килимових покриттів. Вона займає перше місце в світі з виробництва продовольства, бавовни, вугілля, сталі, цементу, скла, бавовняних тканин, порцеляни, фаянсу. Отримали розвиток, верстатобудування, суднобудування, виробництво
 3. Запитання до теми
  показниками економічного і соціального розвитку РФ належить до розвинених країн? 3. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою світових цін та економічним розвитком РФ? 4. Охарактеризуйте соціально-економічну структуру господарства, чи робить вона вплив на економічний розвиток країни? 5. Розкрийте характер участі РФ у світовій торгівлі. 6. Покажіть
 4. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі
 5. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 6. Запитання до теми
  основні риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Розкрийте основні риси окремих періодів розвитку світового господарства, попередньо виділивши їх. 5.
 7. Запитання до теми
  основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії виділення підсистем у світовій економіці. 4. Які відмінності в підрахунку ВМП на основі валютних курсів і
 8. Запитання для повторення
  розвитку промислово розвинених країн? 9. Які риси характеризують процес глобалізації? 10. Що собою являє транснаціональна корпорація? 11. Що являє собою економічна інтеграція? 12. Які етапи процесу
 9. 1.2. Суб'єкти світового господарства
  основних господарюючих суб'єктів входять національні держави, ТНК, регіональні інтеграційні господарські об'єднання, міжнародні економічні
 10. Запитання до теми
  світового господарства »? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу національної держави на світове
 11. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВ
  показників. З часу свого формування в другій половині XIX століття світове господарство пройшло досить довгий шлях розвитку. Нині, через більш ніж століття, відбувається подальше зростання масштабів господарської діяльності окремих країн, диверсифікація їх світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці. Таким чином, до кінця другого тисячоліття сучасної
© 2014-2022  epi.cc.ua