Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Громадські блага: поняття, сутність, класифікація

Громадські блага займають у національній економіці значне місце. Їх адекватна інтерпретація, управління їх виробництвом, розподілом і споживанням є запорукою ефективного функціонування та розвитку національної економіки.
В узагальненому сенсі блага - це певна сукупність засобів, які дозволяють задовольнити потреби як певної людини, так і населення в цілому.
У національній економіці існує обширний видовий склад благ. Залежно від їх видової приналежності і визначаються їх сутнісні характеристики.
За характером споживання виділяють такі основні види благ:
1) громадські, що відрізняються тим, що знаходяться у вільному споживанні усіма членами суспільства і не можуть бути використані індивідуально;
2) індивідуальні, що відрізняються тим, що вони можуть бути використані тільки одним членом суспільства і спрямовані на задоволення тільки його потреб.
У числі громадських благ виділяють як власне громадські, так і колективні блага.
Колективне благо відрізняється від громадського тим, що воно може бути використане всіма членами суспільства лише обмежено.
Громадські блага - це сукупність товарів і послуг, які надаються населенню на безоплатній основі, за рахунок фінансових коштів держави.
До суспільних благ відносяться, наприклад, дороги, охорона здоров'я, освіта, послуги, що надаються державними та муніципальними органами влади, мости.
Виробництво та розподіл суспільних благ відноситься до основних функцій держави, її першочерговим завданням. Тут виявляється спрямованість держави на відображення і реалізацію інтересів усього населення країни. Та форма, в якій держава сьогодні бере на себе обов'язки, пов'язані з громадськими благами, сформувалася тільки у ХХ ст. Сьогодні нормальне функціонування національної економіки неможливо уявити без таких загальноприйнятих благ, як безкоштовна система охорони здоров'я, освіти, зовнішня і внутрішня безпека держави, соціальне забезпечення і страхування. Суспільними благами є і робота служб цивільної оборони, ліквідації надзвичайних ситуацій. Значення суспільних благ полягає в тому, що в них є потреба не у частині, а у всього населення.

Щодо механізму виробництва та розподілу суспільних благ закони національної економіки безсилі - вони не здатні ефективно працювати в цій області ринку. Тому об'єктивно це завдання на себе бере держава - державний апарат.
Громадські блага мають наступним специфічними рисами:
1) відсутністю конкуренції у споживанні суспільних благ, обумовлене тим, що використання блага однією людиною анітрохи не зменшує цінності і значення. Від кількості осіб, які використовують суспільне благо, його ціннісні характеристики істотно не страждають. Наприклад, висадженими на клумбі квітами можуть насолоджуватися, не викликаючи втрати їх цінності, скільки завгодно людей;
2) неделимостью блага, обумовленою тим, що індивід не може самостійно визначати характеристики блага, обсяг його виробництва. Наприклад, освітлення на вулиці не може включатися і виключатися в певний час на прохання певної людини. Він може тільки використовувати або ж не використовувати це благо;
3) неринковим характером вартості блага, пов'язаним з тим, що на нього не діють закони вільного ринку і конкуренції. Виробництво суспільних благ не може бути регульовано законами ринку, а тому на себе цю функцію бере держава, штучно визначаючи характер виробництва і розподілу суспільних благ;
4) тотальним і невиключає характером блага, пов'язаним з тим, що його споживання не може бути обмежене певною групою населення, або тим, що це не є доцільним. Наприклад, вуличним освітленням, газонами користується все населення - не можна локалізувати певними рамками цей процес.
За критерієм масштабу поширення в рамках національної економіки виділяють наступні види благ:
1) загальнодержавні суспільні блага. Це блага, які мають значення і поширюються на території всієї держави. До них, наприклад, відноситься діяльність федеральних органів державної влади, армії, Федеральної служби безпеки;
2) місцеві громадські блага. Це блага, до яких має доступ тільки частина населення країни. Зазвичай ці межі проводяться відповідно до регіональною приналежністю населення. До них, наприклад, відносяться, міські парки, міське освітлення.

Залежно від ступеня доступності виділяють наступні види суспільних благ:
1) виключаються суспільні блага. Це блага, використання яких може бути обмежене певним колом населення. Наприклад, вхід до музею може здійснюватися за квитками, а отже одержувачів цього блага можна обмежити, але характеристики блага від цього не постраждають;
2) невиключає суспільні блага. Це блага, використання яких не може бути обмежене тільки певними колом населення. Це, наприклад, міське освітлення.
Так як кількість населення, яке споживає суспільні блага, велике, а справляння плати за його надання утруднено, то в цьому випадку єдиним ефективним виробником благ може бути держава. Держава може різним чином брати участь у виробництві суспільних благ:
1) побічно. У цьому випадку держава доручає підприємствам приватного сектора за певну норму винагород виробництво суспільних благ. Така форма участі держави ефективна в тому випадку, коли витрати приватних компаній на виробництво блага будуть істотно нижче, ніж якщо б цим займалися державні органи;
2) безпосередньо. Ця форма виробництва суспільних благ заснована на тому, що держава безпосередньо і самостійно виробляє блага. Це ефективно тільки в деяких випадках, коли для виробництва благ необхідна висока ступінь концентрації виробничих потужностей, наприклад армія, міліція.
У національній економіці ці дві форми участі держави у виробництві суспільних благ існують одночасно. Критерієм вибору конкретної форми є економічна доцільність - мінімізація витрат на виробництво певного блага при максимізації результату.
Для того щоб ефективно забезпечувати населення суспільними благами, держава повинна володіти певними фінансовими засобами, які необхідні для їх виробництва, які утворюються в результаті справляння податків. Податки - це своєрідна плата за користування благами, здійснювана всім населенням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Громадські блага: поняття, сутність, класифікація "
 1. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Поняття економічних ресурсів
  Під економічними ресурсами розуміються всі види ресурсів використовуються в процесі виробництва товарів і послуг. По суті, це ті блага, які використовуються для виробництва інших благ. Тому їх нерідко називають виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 3. 23. Громадські блага: поняття, сутність
  Громадські блага займають у національній економіці значне місце. Їх адекватна інтерпретація, управління їх виробництвом, розподілом і споживанням є запорукою ефективного функціонування та розвитку національної економіки. В узагальненому сенсі блага - це певна сукупність засобів, які дозволяють задовольнити потреби як певної людини, так і населення
 4. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і
 5. Ключові терміни
  Трансфертний платіж Політика стабілізації (стабілізаційний курс) Неспроможність ринку Економічний цикл (цикл ділової активності) Громадські блага Приватні блага « Хто їде безкоштовно »(те. що користується благами безкоштовно) Зовнішній ефект Інформаційні проблеми Монополія Влада ринку Нагальні (що забезпечують гідне існування) блага Суспільний вибір Парадокс
 6. Класифікація благ
  Існують різні види благ. Природа надає в наше розпорядження при-рідне благо. Якщо для отримання блага витрачені фактори виробництва, воно превраща-ється в продукт. У тій мірі, в якій природне благо (наприклад, ділянку землі сільскогосподарського призначення) є результатом витрат факторів виробництва, воно може розглядатися і як продукт людської діяльності. Родове
 7. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  У лекції досліджується економічне життя суспільства в рамках певної економічної системи. Аналізу піддаються наступні питання: поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 8. Контрольні питання
  1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 9. Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку.
  Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку. Позбавити людей можливості користуватися-ся благом легко: пожежні просто дозволять згоріти перший загорівся дому. Але пожежна охорона не є об'єктом суперництва. Основну Винятковість-якість блага, перебуваючи-ний в тому, що індиві-ду можна перешкодити використовувати його. Об'єкт суперництва - якість
 10. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 11. «Земля»
  Всі теорії вартості відносять до джерел продукту, його споживної стоїмо-сті і корисності не тільки фактори виробництва, а й природу. Однак виникає закономірності питання: як ця «природа» співвідноситься з фактором виробництва під назвою «земля»? Існує не одне визначення поняття «природа», можна зупинитися на сле-ступному: природа - це навколишній світ у всьому нескінченному
 12. Виключи-ність? До Ні Об'єкт суперництва? Так Ні Приватні блага Природні
  Виключи-ність? До Ні Об'єкт суперництва? Так Ні Приватні блага Природні монополії - Стаканчики мараженога - Пожежна охрони - Одяг - Кабельне телебачення - Популярні платні Дарага - Непопулярні платні дороги Загальні ресурси Громадські блогу - Риба в океані - Національна оборона - Навколишнє середовище - Знонія - Перевантажені - Безкоштовні дороги безтілесні
 13. Обмін
  Якщо кожен учасник господарського життя спеціалізується на виробництві обмеженого кола продукції, то всі інші блага, потрібні йому як виробникові і споживачеві, він повинен отримувати з боку. Для цього він обмінює наявні в його розпорядженні блага (виробничі ресурси і споживчі блага) на ті блага, які йому потрібні. У господарському житті обмін благами зазвичай приймає
 14. Використовуючи класифікацію благ (рис.
  Використовуючи класифікацію благ (рис. 11.1), поясніть, в яку категорію потрапляє каж-ДОЕ з наступних благ: - Поліція - Прибирання снігу - Освіта - Сільські дороги - Міські вулиці б. Як ви думаєте, які блага, які не є громадськими, надає місцева адміні-ністрація? Ми згадували, що кількість проведених приватними компаніями фундаментальних наукових дослід-ваний
 15. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями
 16. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є,
© 2014-2022  epi.cc.ua