Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Загальне уявлення про безробіття

У різних країнах поняття «безробіття» трактується по-різному. Економічно розвинені країни під безробітним розуміють працездатної людини, що бажає працювати, але не має можливість отримати відповідну його здібностям роботу.
В інших країнах зводиться нанівець можливість вільного вибору і зміни робочого місця в системі суспільного розподілу праці.
Юридично вільні люди змушені нерідко задовольнятися низькооплачуваної, малосодержательной, важкої і часом марної роботою в результаті введення штучних обмежень соціально-трудової мобільності робочої сили. У зв'язку з цим виникає проблема прихованого безробіття. Однак заниження показника рівня безробіття не вирішує, а навпаки, посилює рішення цієї проблеми.
Тому завдання полягає у формуванні ринку праці з регулюючим механізмом забезпечення ефективної зайнятості. Під цим розуміється таке використання сукупної робочої сили, яке сприяє зростанню національного продукту та добробуту населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальне уявлення про безробіття "
 1. Стаття 47. Загальні збори акціонерів
  1. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів. Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори
 2. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 3. 6. Скорочення безробіття
  І проте всі хочуть скоротити безробіття. Чи можна це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 4. Питання для самоперевірки
  1. Як має змінитися рівноважний рівень безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну
 5. Практичні завдання
  1. Наведіть приклади різних форм безробіття в Росії. 2. Знайдіть статистичні дані про фактичний ВВП і рівень безробіття за 2003, 2004 або 2005 Припустивши, що природний рівень безробіття в Росії становить 6%, підрахуйте розмір ВВП, недоотриманий в результаті безробіття. 3. Проаналізуйте характер кризи, що вибухнула в Росії в 1990-і рр.. 4. Визначте, на який
 6. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  1. Допомога по безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні
 7. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Мета цієї глави полягає не в тому, щоб відокремити "хороші" методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 8. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як
 9. 5. Моделі зайнятості
  Особливе місце займає проблема безробіття. Безробіття характеризує такий стан в економіці, коли частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або працевлаштуватися взагалі. Пояснення безробіття базується на кількох моделях , кожна з яких вимагає свого механізму регулювання ринку
 10. Державна політика боротьби з безробіттям
  Оскільки безробіття являє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з
 11. Загальна пояснення со- стоїть в різній швидкості реакції цін на зовнішні впливи.
  Загальна пояснення з-варто в різній швидкості реакції цін на зовнішні впливи. Припустимо, наприклад, що уряд зменшує кількість грошей в економіці. В довго-терміновій перспективі єдиний результат такої політики - загальне зниження рівня цін. Однак передбачити швидкість реакції цін на конкретні товари на скорочення кількості грошей в обігу навряд чи можливо. Для того
 12. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжито у 1915 р. в звіті Мінпраці США. Нині безробіття присутній у всіх країнах світу в
 13. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
© 2014-2022  epi.cc.ua