Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Мілітаризація економіки та інфляція

Істотним чинником розвитку інфляційних процесів є мілітаризація національної економіки та взагалі будь-яке парапроізводство або квазіпроізводство. До такого роду виробництвам відносяться будь-які господарські об'єкти, функціонування яких не веде до зростання насичення ринку товарами і послугами і не сприяє підтримці подальшого процесу відтворення. Одним словом, це витратні виробництва без скільки-небудь помітної віддачі у формі товарів і послуг. Насамперед, сюди належать об'єкти довгобуду або законсервовані об'єкти.
І парапроізводство, і мілітаризація впливають на інфляційні процеси з рівною силою, знаходячи свій вияв у трьох найважливіших моментах.
По-перше, парапроізводство та мілітаризація збільшують навантаження на видаткову частину державного бюджету, що веде до зростання його дефіциту.
По-друге, з ними пов'язано деформування структури суспільного виробництва і звуження можливості збільшення випуску предметів споживання в результаті відволікання фінансових ресурсів з товаропродукуючих галузей народного господарства. Це в свою чергу викликає необхідність пошуку нових і значних джерел інвестування з метою здійснення надалі реструктуризації економіки і конверсії військового виробництва.

По-третє, нарощування військової промисловості і парапроізводства викликає додатковий попит на споживчому
ринку в силу отримання доходів працівниками цих сфер і відсутності адекватної пропозиції цими сферами необхідних товарів і послуг . Таким чином, з'являється фактор, що вносить дисбаланс між попитом і пропозицією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мілітаризація економіки та інфляція "
 1. 14.4. Мілітаризація економіки
  економіки
 2. Роль вихідних умов
  мілітаризації народного господарства; - рівень внутрішнього і зовнішнього макроекономічної рівноваги (зокрема, розміри інфляції , зовнішнього боргу та ін.); - трудова етика населення і переважний господарський менталітет; - відкритість економіки і суспільства по відношенню до країн з ринковою системою і
 3. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 4. Підрив підприємницької і трудової активності
  мілітаризацію економіки і наявність парапроізводства, вплив зовнішньоекономічних факторів, політичну нестабільність в країні. 6. Основними наслідками інфляції є: зниження життєвого рівня населення, знецінення заощаджень, збільшення податкового тягаря, згортання інвестиційної діяльності, підрив підприємницької та трудової
 5. 4. Вимірювання інфляції
  інфляція - це зростання цін на товари та фактори виробництва. Однак інфляція не означає підвищення цін в рівній пропорції і одночасно на всі блага. Зростає загальний рівень цін, тоді як для кожної товарної групи може бути характерною специфічна динаміка цін. Тому для вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується
 6. 1. Відкрита інфляція
  інфляції властива тенденція до підвищення цін. Водночас відкрита інфляція цілком сумісна з уповільненням зростання цін або з періодичним їх зниженням на окремих товарних ринках. Незважаючи на те, що відкрита інфляція істотно деформує механізм ринку, проте останній продовжує посилати цінові сигнали, які відповідним чином орієнтують і продавців, і покупців, і
 7. Причини (джерела) інфляції
  мілітаризація економіки, бо зростання військових витрат - одна з головних причин хронічних дефіцитів держбюджету і збільшення державного боргу в багатьох країнах, для покриття яких випускаються паперові гроші. Крім того, мілітаризація економіки виснажує ресурси суспільства, цивільні галузі починають відставати, зростання споживчого комплексу сповільнюється, зростання грошової маси відбувається без
 8. Глава 22. Інфляція
  економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Як і раніше актуальна проблема інфляції і для
 9. Причини (джерела) інфляції
  мілітаризація економіки, бо зростання військових витрат - одна з головних причин хронічних дефіцитів держбюджету і збільшення державного боргу в багатьох країнах, для покриття яких випускаються паперові гроші. Крім того, мілітаризація економіки виснажує ресурси суспільства, цивільні галузі починають відставати, зростання споживчого комплексу сповільнюється, зростання грошової маси відбувається без
 10. 3. Ціна інфляції
  інфляцію і хотіли б від неї хата-витися. Але чи справді інфляція має серйозних-езное значення? Це звучить риторично, есліучесть очевидність того, що зростання цін - завжди пло-хо. Проте відповідь на це питання не настільки очевидний, як
 11. Основні терміни і поняття
  інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 12. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 13. Питання для самоперевірки
  економіці Росії та економіці США широке хожде- ня доларів поряд з національною
 14. 89. Фактори, що впливають на платіжний баланс
  економіки, що визначають різні можливості експорту і потреби імпорту товарів, капіталів і послуг; - зміни у співвідношенні ринкового і державного регулювання економіки; - кон'юнктурні чинники (ступінь міжнародної конкуренції, інфляції, зміни валютного курсу і т. д.). На стан платіжного балансу впливає ряд факторів: 1. Нерівномірність економічного і політичного
 15. Висновки
  мілітаризації, монополізації ринків. Вона може породжуватися бюджетним дефіцитом, неправильній грошово-кредитною політикою, що проводиться державою. Значна інфляція надзвичайно негативно впливає на економіку країни: падають реальні доходи, знецінюється накопичене багатство, посилюється поляризація суспільства, скорочуються інвестиції, сповільнюється оновлення виробництва та темпи освоєння
 16. Очікувана і несподівана інфляція
  інфляція класифікується як очікувана і несподівана. Під очікуваною інфляцією розуміється, що вона прогнозована, а несподівана - навпаки, непередбачувана. Фактори несподіванки або передбачуваності по-новому висвітлюють питання про наслідки інфляції. Якщо всі агенти ринку і населення знають, що наступного року ціни зростуть в певне число разів, то слід приготуватися до цього, виходячи з
 17. Запитання для самоперевірки
  інфляція? Прокоментуйте твердження, згідно з яким інфляція носить багатофакторний характер. 2. Що таке «імпортована» інфляція? Які, на ваш погляд, зовнішні причини інфляційного зростання цін? 3. Для чого потрібні індекси цін? Як підраховуються індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера? 4. У чому особливості інфляційного процесу, що протікає в Росії? 5. Поясніть відмінність між інфляцією
 18. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
© 2014-2022  epi.cc.ua