Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

13. 3. Міжнародна валютна система і валютний курс

Обмін результатами господарської діяльності у зовнішньоекономічних зв'язках в абсолютній більшості відбувається в грошовій формі, яка як і раніше превалює в міжнародних розрахунках. Тому міжнародні торговельні та фінансові відносини базуються на використанні національних валют.
Національна валютна система являє собою форму організації валютних відносин країни, певну національним законодавством. В основі національної валютної системи лежить грошова одиниця країни. У більш широкому сенсі, до категорії валюти відносяться: різні засоби обігу - монети, банкноти, казначейські білети; платіжні документи - чеки, векселі, акредитиви; цінні папери - акції, облігації та інші; дорогоцінні метали і деякі інші цінності. Залежно від ступеня інтегрованості країни у світове господарство та інших умов, можуть бути встановлені різні режими оборотності валют. При цьому важливо розуміти, що обмін національних валют - не технічна проблема, а необхідна умова міжнародної торгівлі. Правда, міжнародні торгові угоди можливі і на основі бартеру, тобто Обміну товару на товар, але ця форма застосовується зазвичай за відсутності валютних запасів, від безвиході, бо вкрай неефективна.
Валютна оборотність називається конвертованістю. Ступінь конвертованості валюти визначається наявністю або відсутністю валютних обмежень, які виступають як економічні, правові та організаційні заходи, що регламентують операції з національною та іноземними валютами.
Режими, умови і способи досягнення конвертованості показані на схемі 77.
Схема 77.
Конвертованість валюти.

Конвертованість валюти


Важливою характеристикою фінансової системи країни є валютний курс її національної грошової одиниці.
Валютний курс - вартість грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. У сучасній економіці виділяють дві основні системи
валютних курсів:
1. Система жорстко фіксованих валютних курсів, яка передбачає втручання держави в їх зміни;
2. Система гнучких (плаваючих) валютних курсів, при якій курс обміну національної валюти визначається попитом і пропозицією.
Валютний (або обмінний) курс пов'язує економіку країни з зовнішнім світом, дозволяє визначати ефективність зовнішньоекономічних операцій і здійснювати міжнародні операції та розрахунки.
У світовій торгівлі знайшов підтвердження традиційний постулат економічної теорії - для експортера низький курс національної валюти краще, ніж високий, а для імпортера - навпаки.
Коливання валютних курсів не тільки впливають на стан зовнішньої торгівлі, але відбиваються на ефективності діяльності підприємств і фірм, сукупному попиті і сукупній пропозиції, обсязі національного виробництва, зайнятості і ціни. Тому валютні відносини є зоною високої активності держави. Залежно від стоїть мети і від того, встановлений в тій чи іншій країні режим фіксованих або плаваючих курсів, для їх регулювання застосовуватиметься різний набір економічних важелів. Серед них особливе значення має девальвація і ревальвація національних валют.
Девальвація - цілеспрямовані дії уряду по зниженню обмінного курсу валюти своєї країни.
Ревальвація - дії уряду, спрямовані на підвищення обмінного курсу національної валюти.
Девальвація і ревальвація в принципі є атрибутами системи фіксованих курсів, оскільки припускають одномоментний, різкий стрибок з одного валютного співвідношення на інше і фіксацію його на новому рівні. Однак у сучасних умовах часто говорять про девальвацію або ревальвацію і у відсутності фіксованих курсів, маючи на увазі будь-яке зниження або підвищення курсів.
Коригування національного курсу можна здійснювати також за допомогою валютної інтервенції, тобто впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу іноземної валюти.
Девальвація, ревальвація, валютна інтервенція, а також дисконтна політика та введення валютних обмежень є заходами прямого валютного регулювання. До непрямих методів регулювання валютного курсу відносять практично всі заходи фіскальної та монетарної політики.
На основі національних валютних систем утворюється світова валютна система.
Світова валютна система - це історично сформований на базі розвитку товарного виробництва, грошового обігу і міжнародних економічних відносин порядок розрахунків між учасниками платіжного обороту з притаманною йому системою валютно-фінансових установ, регламентований міжурядовими угодами та статутами міжнародних організацій .
Світова валютна система пройшла у своєму розвитку кілька етапів, загальна характеристика яких відображена в таблиці 37.

Особливе значення у світовій економіці на сучасному етапі має Європейська валютна система. Це специфічна валютна система, яка еволюціонувала від координації валютної політики країн ЄС через створення спільної розрахункової одиниці - екю - і спільне встановлення валютних курсів до єдиної грошової політики і єдиної європейської валюти євро.
Таблиця 37.
Світова валютна система.

Світова валютна системаРосія, будучи невід'ємною частиною світової валютно-фінансової системи, проте відчуває серйозні проблеми, пов'язані із спробами зміцнення свого становища як рівноправного партнера у зовнішньоекономічних зв'язках. Основні фактори, що впливають на нестабільність фінансової ситуації в Росії можна представити у вигляді схеми 78.:
Схема 78.


Доларизація економіки - широке використання доларів у внутрішньому грошовому обігу.
«Втеча капіталу» - стійкий відтік у великих масштабах економічних і фінансових активів у легальної та нелегальної формах, який скорочує фінансово-інвестиційні ресурси країни.
З урахуванням сучасної ситуації основними завданнями валютної політики Росії є:
- підтримка стабільності національної валюти, використання обмінного курсу як інструменту стримування інфляційних очікувань;
- згладжування різких короткострокових коливань співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, підвищення передбачуваності динаміки валютного курсу;
- стимулювання процесу «дедоларизації» економіки шляхом зниження прибутковості операцій «рубль-долар» з метою підвищення привабливості вкладень в рублеві фінансові активи;
- розвиток внутрішнього валютного ринку РФ, розширення спектру здійснюваних операцій;
- створення умов переходу до повної конвертованості рубля по поточних операціях;
- управління золотовалютними резервами РФ з метою забезпечення високого рівня надійності їх розміщення та ліквідності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. 3. Міжнародна валютна система і валютний курс "
 1. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон -Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 2. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 3. Основні поняття
  міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряма котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування - Валютна позиція Закрита
 4. Глава 23 . Міжнародні валютні відносини
  міжнародної валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 5. Основні терміни і поняття
  міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація, валютні інтервенції, паритет купівельної спроможності, платіжний
 6. Основні поняття
  валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка «Переліт» валютного курсу Рівень цін Споживчий кошик
 7. Основні поняття
  валютного ринку - Дестабилизирующая спекуляція - Стабілізуюча спекуляція - Оптимальна валютна зона - Валютне управління - Вільне плавання - Регульоване плавання - Фіксований курс щодо однієї валюти - Фіксований курс щодо кошика валют - Квота країни в МВФ - Транш МВФ - Тесобонос - Стабілізаційний кредит - Всесвітній центральний банк
 8. Національна та світова валютні системи
  міжнародних господарських зв'язків (зовнішня торгівля, міграція капіталів і робочої сили, ренівестірованіе прибутків, переклад доходів, позики та субсидії, науково-технічний обмін, туризм тощо), називаються валютними відносинами. Необхідно розрізняти національну та світову валютні системи. Перша виражає собою форму організації валютних відносин даної країни, яка визначається національним
 9. Запитання для закріплення матеріалу
  міжнародний валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке котирування і які
 10. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 11. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  міжнародних розрахунках. Чим вище частка валюти в міжнародних розрахунках, тим вище попит на неї і тим вище її курс по відношенню до інших валют при інших рівних умовах. - Прискорення або затримку міжнародних платежів - також впливають на курсове співвідношення валют. В очікуванні зниження курсу національної валюти імпортери прагнуть прискорити платежі контрагентам в іноземній валюті, щоб не
 12. РЕЗЮМЕ
  міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою кредитні установи уважно стежать за валютною позицією по кожній іноземній валюті, оскільки відкрита позиція пов'язана з ризиком. Міжнародний валютний ринок тісно пов'язаний з
 13. 57. Світова та національна валютна система
  міжнародна (регіональна) валютні системи. Історично спочатку виникли національні валютні системи, закріплені національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона відносно самостійна і виходить за національні кордони. Національна валютна система нерозривно пов'язана з
 14. Валютний ринок при фіксованому курсі
  міжнародному валютному ринку, але до цього, очевидно, ще досить
© 2014-2022  epi.cc.ua