Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 36. Міжнародна торгівля та платіжні баланси


У всьому світі міжнародна торгівля являетсячастью повсякденному житті. Американці їздять наяпонскіх автомобілях, французи п'ють шотландскоевіскі, шведи їдять французький сир, канадці їм-портируют корейські комп'ютери, італійці ис-товують лівійську нафту, а російські покупаютамеріканскую пшеницю. Дві важливі особенностіотлічают ці угоди від торгівлі між резидента-ми однієї і тієї ж країни.
По-перше, фірми і споживачі, які беруть участь у міжнародній торгівлі, живуть у різних странах.Поетому перше питання, яке виникає прирассмотрении поняття міжнародної торгівлі: чому вона взагалі має місце? Як ми побачимо ВГЛ. 37, міжнародна торгівля вигідна по тим жеекономіческім причин, по яких люди ізразних регіонів однієї країни торгують один з дру-гом. Жителі Нью-Йорка купують грейпфрути ізФлоріди в основному з тієї ж причини, почемуоні купують мексиканські дині та текстиль ізГонконга. Ця причина полягає в тому, що дан-ні товари можуть бути зроблені в указаннихместах з меншими витратами, ніж у Нью-Йорку.
Однак політичні аспекти цих двох тіповсделок різні, оскільки в одному випадку в сделкеучаствуют тільки резиденти США, тоді як у дру-гом беруть участь і іноземці. Уряду странчасто намагаються впливати на международнуюторговлю таким чином, щоб забезпечити своімгражданам (або принаймні деяким ізніх) вигоди за рахунок іноземців.
Наслідком такойполітікі часто буває введення тарифів - подат-гов на товари, імпортовані з інших стран.Економісти давно займаються вивченням причин іследствій дії тарифів та інших держав-них заходів з контролю за торгівлею.
Другою відмітною рисою міжнародноїторгівлі є те, що споживачі і фірми, ве-дущіе торгівлю, зазвичай користуються різними валю-тами. Наприклад, американські покупці японскіхавтомобілей платять у доларах, але японські робітники, які виробляють ці автомобілі, хочуть получатьоплату в ієнах. Таким чином, друга група пи-тань міжнародної економіки пов'язана з міжнародними розрахунками. Як здійснюються расчетипрі використанні різних валют? Як вико-вання більш ніж однієї валюти впливає на розподіл ня світових ресурсів? Як визначаються обменниекурси, різних валют? Приміром, як визначає-ся кількість американських доларів, необходімоедля покупки японської ієни або французького фран-ка? Яке значення для американських фірм, рабочіхі споживачів має збільшення або уменьшеніестоімості ієни по відношенню до долара?
Використання в міжнародній торгівлі відмінності-них валют піднімає також важливу політіческуюпроблему. Чи слід дозволити урядам
встановлювати ціни іноземних валют подібно то-му, як вони можуть обмежувати орендну плату іліустанавлівать ціни на сільськогосподарську про-дукцію, або слід надати встановлення об-сних курсів вільного ринку? Це питання го-рячо обговорюється протягом останніх 10 років, оскільки в цей період сильні коливання стоїмо-сті долара на світових валютних ринках повліяліна ціни імпортної та експортної продукції, а зна-чит, і на ринки американських товарів.
Наприклад, в1987 р. найбільшу увагу преси привертав по-прос, чи буде і далі змінюватися обмінний курсдоллара по відношенню до японської ієни і немецкоймарке, як це було протягом останніх двох лет.Дальнейшее зміцнення ієни, можливо, до уровняне більше 100 ієн за 1 дол і зміцнення немецкоймаркі ускладнили б для іноземних виробляєте-лей конкуренцію з фірмами США, а амеріканскіетурісти знайшли б, що Європа і Японія чересчурдорогіе місця для проведення там відпустки
У цьому розділі ми починаємо вивчення цих та ін-ших пов'язаних з ними питань з рассмотреніяструктури міжнародної торгівлі і платіжногобалансу, в якому відображаються підсумки международ-ної торгівлі для даної країни. У гол. 37 і 38 бо-леї детально розглядаються аналітичні про-блеми та політичні питання, які ставятмеждународная торгівля і розрахунки. Глава 39 Посвіт-щена специфічним проблемам, з якими став стикаються країни, що розвиваються у світовій еконо-Міці У гол. 40 обговорюються економічні сістемисоціалістіческіх і комуністичних стран1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 36. Міжнародна торгівля і платіжні баланси "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. 13. Розміри і структура залишків готівки
  міжнародній торгівлі гроші відіграють таку ж роль, що і у внутрішній торгівлі. У міжнародній торгівлі вони є таким же засобом обміну, що і у внутрішній торгівлі. І у внутрішній, і в міжнародній торгівлі продажу і купівлі призводять до стійких змін залишків готівки індивідів і фірм тільки в тому випадку, якщо люди навмисно збільшують або скорочують величину своїх залишків
 3. 14. Платіжні баланси
  міжнародних платежів не завадять відтоку всього запасу грошей Америки. Буде потрібно жорстку заборону на експорт
 4. 15. Міжрегіональні курси валют
  міжнародні платежі коливаються в межах, заданих золотими точками. Якщо в якості засобу обміну використовується більше одного виду грошей, то їх взаємні мінові співвідношення визначаються їх купівельною спроможністю. Кінцеві ціни товарів, виражені в кожному з двох або декількох видів грошей, пропорційні один одному. Кінцеві мінові співвідношення різних видів грошей відображають їх
 5. 19. Золотий стандарт
  главах і параграфах цієї книги [Cм. с. 421413 і 513547.]. Однак слід задатися іншим, не менш важливим питанням. Припустимо, що існує міжнародний банк, який емітує інструменти, що не мають покриття, і клієнтуру якого становить все населення світу. Не має значення, прямо чи ці заступники грошей осідають в залишках готівки індивідів і фірм, або вони зберігаються
 6. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  міжнародній економіці, про зовнішній торгівлі, про іноземні інвестиції (6). Можливо, «Контракт з Америкою» не закликає до ізоляціонізму, але він, безсумнівно, закликає до значного відходу Америки від свого світового лідерства. Безпосередньо після Другої світової війни американське лідерство в некомуністичному блоці було просто необхідно, оскільки в Америці була єдина велика
 7. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  міжнародної торгівлі і прямих іноземних інвестицій, ніж великі, рідкісні і непередбачувані зміни біржових курсів, з якими борються уряду. Рухи спекулятивного капіталу також мали б зменшитися, тому що валюти не можуть - в теорії - занадто сильно відхилятися від їх реальних рівноважних вартостей і при численних малих рухах курсів вгору і вниз було б важче
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  міжнародне поширення і став вживатися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин, утворенням грошових ресурсів, мобілізіруемих державою для виконання своїх політичних та економічних функцій. У сучасних умовах поняття фінансів охоплює державні фінанси, фінанси підприємств, корпорацій і населення. Державні фінанси складаються з державного
 9. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  міжнародних економічних відносин; поряд з міжнародним виробничим, науково-технічним та іншими формами (підготовка кадрів, туризм тощо) співробітництво. Основні форми міжнародного виробничого співробітництва: - спільна координація виробництва і збуту на основі спеціалізації і кооперування; - спільне володіння підприємствами (спільні підприємства); -
 10. Платіжний баланс
  міжнародні угоди з активами: доходи від продажу акцій, облігацій, нерухомості і т.д. іноземцям та витрати, що виникають в результаті покупок активів за кордоном Продаж іноземних активів збільшує запаси іноземної валюти, а їх купівля зменшує їх. Тому баланс руху капіталу показує чисті надходження іноземної валюти від всіх угод з активами. Офіційні валютні
© 2014-2022  epi.cc.ua