Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Міжнародна міграція трудових ресурсів

Під міжнародною міграцією трудових ресурсів розуміють переміщення працездатного населення з одних країн в інші у пошуках роботи і кращих умов життя. Головними факторами, що сприяють міграції населення, виступають:
1) нерівномірність господарського розвитку країн, в результаті в одних країнах утворюється надлишок трудових ресурсів і безробіття, в інших - їх нестача;
2) відмінності в умовах і оплаті праці в різних країнах.
Як і інші фактори, міжнародна міграція трудових ресурсів має свої плюси і мінуси. Дослідники виділяють ряд суперечливих проявів, що характеризують їх по агрегованих групах:
Для самих мігрантів:
© можливі вигоди від отримання роботи, кращих умов праці та її оплати;
© втрати, пов'язані з переїздом і пристроєм на новому місці;
© проблеми адаптації (пристосування) до нової культури, мови, клімату і т. д.
Для випускають країн:
© поповнення дохідної частини бюджету;
© пом'якшення проблем зайнятості та соціальної напруженості в гро-ве.
© втрата частини трудових ресурсів суспільства ("витік умов");
© втрата частини національного доходу і податкових надходжень до бюд-жет.

Для приймаючих країн:
© економія витрат на освіту та навчання працівників;
© емігранти беруться за більш важку, небезпечну і брудну роботу, трудяться довше, отримують меншу заробітну плату;
© збільшення доходів роботодавців у зв'язку з використанням більш дешевої іноземної робочої сили;
© можливі соціальні конфлікти між місцевим населенням і Іммі-грантами.
Для світу в цілому:
© скорочення безробіття, збільшення світового випуску продукції;
© зміцнення взаємодії між державами в глобальному масштабі;
© зближення культур і народів;
© зміцнення миру і злагоди у світовому співтоваристві.
© не завжди раціональне розміщення трудових ресурсів, що сприяє посиленню антагонізмів і суперечливості між країнами, світового розвитку та ін
Оскільки проблема міграції трудових ресурсів зачіпає інтереси не лише працівників, а й держав, що їх випускають і приймають, формується законодавча база, що регламентує процеси міграції робочої сили.
У нашій країні цими проблемами займається Федеральна міграційна служба. Правовими нормами регламентується використання іноземної робочої сили при певній гнучкості пріоритетів для росіян.

Зокрема, законодавча база передбачає:
- здійснення принципу пріоритетного права російських громадян на заняття вакантних робочих місць;
- забезпечення іноземцям рівних з громадянами Росії умов оплати праці;
- запобігання негативного впливу найму іноземних працівників на зайнятість російських громадян та ін
В умовах ринкових перетворень пріоритетність росіян представляється дуже істотною, оскільки одна з найважливіших проблем, що виникли в ході ринкових перетворень, - проблема зайнятості - є сьогодні найгострішою проблемою національної економіки.
У свою чергу іноземні держави найчастіше пред'являють попит на кваліфіковану робочу силу, разом з тим "витік умов", як зазначалося, не відповідає інтересам національної російської економіки.
Поряд з міграцією капіталу і трудових ресурсів у процес інтернаціоналізації "втягується" виробництво, формується міжнародна економічна інтеграція.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародна міграція трудових ресурсів "
 1. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
  міжнародних економічних відносинах є міграція робочої сили. Однак беручи до уваги специфіку даного ресурсу, який пов'язаний безпосередньо з самою людиною як іманентна його складова, при розгляді причин і умов міграції трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні,
 2. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див
 3. РЕЗЮМЕ
  міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною серед всесвітніх організацій у тому, що при розробці її політики представники трудящих і підприємців мають рівним
 4. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальне і політичне життя багатьох
 5. 116 . Особливості та види міжнародної міграції
  міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її відмінність від інших факторів виробництва полягає в тому, що вона сама є чинником виробництва інших факторів, творцем додаткової вартості. Виділяються наступні види міжнародної міграції: безповоротна, тимчасово-постійна (від року до шести років), сезонна, маятникова
 6. Тест
  міжнародної міграції робочої сили є: а) США , Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія, р) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві
 7. Запитання для повторення
  міграція »,« імміграція »,« еміграція »,« рееміграція »? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 8. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 9. Міжнародна міграція капіталу
  міжнародною міграцією капіталу (від лат. Migratio - переміщення) розуміють переміщення капіталу з однієї країни в іншу. Міжнародна міграція капіталу виступає у двох формах: - вивезення або експорту капіталу, при цьому він розміщується за межами цієї країни; - ввезення або імпорту капіталу, при цьому в економіку даної країни вкладаються інвестиції з-за кордону. Залежно від форм
 10. 117. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів
  міжнародної міграції для експортують країн значно нижче, тим в торгівлі та рух капіталу. Переклади мігрантів становлять лише більш 1% світового експорту товарів. Подібне положення зумовлюється політикою, насамперед, індустріальних країн, яка носить яскраво виражений імміграційний
 11. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міжнародна міграція робочої сили і
© 2014-2022  epi.cc.ua