Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Міжнародна міграція капіталу

Капітал переміщається між країнами для отримання бс леї високого доходу.
Умовою його міграції є відмінність норм прибутку і ставок відсотка.
Фактори міжнародної міграції капіталу. До другої світової війни багато
економісти пояснювали рух капіталу між країнами його перенакопиченням. Док. М. Кейнс пов'язував вивіз капіталу із співвідношенням між заощадженнями і інвестаціямі всередині країни. Перевищення заощаджень над інвестиціями загрожувало спадом
виробництва, безробіттям. У такій ситуації частина заощаджень прямувала за
кордон. Марксизм також бачив в перенакоплении основну причину вивозу капіталу.
Однак необхідність руху капіталу між странаі не пов'язана лише з його
перенакопиченням. Одна з основних функ-| ций вивозу капіталу - забезпечення
функціонування світ вого ринку товарів. У свою чергу, вивезення товарів впливає
рух капіталів.
Вивіз капіталу інтенсифікує вивіз товарів. Насамперед це пов'язано з тим, що
продавець товарів надає покупцеві кредит. У світовій практиці кредити
часто є "пов'язаними". Покупець (позичальник) може витратити гроші на
купівлю товарів лише тієї країни, яка надала кредит. Не всі люблять
"пов'язані" кредити. Позичальник міг би знайти товари і дешевше, і більше
якісні в іншій країні. Але при отриманні кредиту він не може вибрати
постачальника товарів.
Наступним чинником, що стимулює вивіз товарів, є організація зарубіжних філій і дочірніх компаній, які забезпечують гарантований збут товарів материнської фірми, купуючи у неї обладнання, напівфабрикати та компоненти, сировину і матеріали, штовхали фірми до співпраці зі своїми конкурентами як усередині країни, так і за кордоном.
Створюються спільні фірми з постачальниками комплектуючих виробів. Постачальники нерідко беруть участь у проектуванні та плануванні виробництва продукту. Вони пов'язані зі споживачем також за допомогою укладення довгострокових контрактів.
Розвиток співробітництва між ТНК аж ніяк не виключає конкуренції між ними.
Співпраця і конкуренція між ТНК особливо помітні в автомобільній промисловості. "Дженерал моторі" і "Тойота" збирають автомобілі в змішаній компанії "Нью юнайтед моторі", в якій кожен партнер має 50% капіталу.
Управління підприємством знаходиться в руках японців. Останніх приваблює практика маркетингу в "Дженерал моторі". Американська ж корпорація хотіла отримати доступ до японської технології. Водночас "Тойота" будує свій власний
завод по збірці автомобілів в США. "Дженерал моторі" створила відділ з
виробництву малолітражних автомобілів в США. Таким чином, дві фірми залишаються конкурентами, об'єднуючи зусилля в змішаній компанії. "Дженерал моторі" має пакети акцій двох інших фірм - виробників автомобілів Японії - "Субару" і "Ісудзу".
В даний час крім глобальних спілок формуються стратегічні альянси.
Глобальним спілкам притаманні зміни майнових відносин. Альянси ж засновані на згоді сторін. Відносини власності не змінюються.
Британська фармацевтична компанія "Глюксил" досягла згоди з японськими
фірмами про взаємне використання збутової мережі сторін. "Хитати кенкю" (Японія),
виробник будівельного обладнання, домовилася про співпрацю в
реалізації гідравлічних екскаваторів з американською фірмою "Дір" і "Фіат-
Елліс "в Європі.
У кожної з цих фірм обмежений асортимент вироблених
товарів. У рамках створеного альянсу вони здатні обслуговувати самі
різноманітні потреби на трьох основних ринках світу.
Розглянуті процеси свідчать про те, що від дій поодинці ТНК
переходять до об'єднання в групи, скупчення, галактики. Але в такому випадку сам
термін "транснаціоналізація" - підкреслимо, що він характеризує
зовнішньоекономічну діяльність однонаціональних корпорацій, - перестає
відповідати змістом процесу, оскільки акцент робиться на з'єднанні
різнонаціональних Капіталів. Іншими словами, розвиток ТНК знову призвело до
багатонаціональним корпораціям, але на більш високому рівні розвитку.
Розвиток транснаціональних корпорацій, за висловом французького економіста А.
Бургін, сприяло "якісного стрибка взаємозалежності". В
економічний обіг вводяться нові категорії - мондіалізація (від французького
слова "монд" - мир), планетарна взаємозалежність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Міжнародна міграція капіталу "
 1. Міжнародна міграція капіталу
  міжнародною міграцією капіталу (від лат. migratio - переміщення) розуміють переміщення капіталу з однієї країни в іншу. Міжнародна міграція капіталу виступає у двох формах: - вивезення або експорту капіталу, при цьому він розміщується за межами цієї країни; - ввезення або імпорту капіталу, при цьому в економіку даної країни вкладаються інвестиції з-за кордону. Залежно від форм
 2. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 3. Основні напрямки інтернаціоналізації
  міжнародна торгівля товарами і послугами; - міжнародна міграція капіталу; - міжнародна міграція трудових ресурсів; - міжнародна економічна
 4. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛ
  міжнародну міграцію товарів, воно ставало поступово невід'ємною, визначальною, відмітною рисою сучасної світової економіки і міжнародних економічних відносин. Згідно з оцінками експертів, середньорічні темпи приросту, зокрема, прямих зарубіжних інвестицій склали в 80-і рр.. майже 34%, що в 5 разів перевищувало темпи розширення світової торгівлі. На сучасному етапі
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних
 6. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міжнародна міграція робочої сили і
 7. 13.6. Міжнародні міграції
  міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її відмінність від інших факторів виробництва полягає в тому, що вона сама є чинником виробництва інших факторів, творцем додаткової вартості. Виділяються наступні види міжнародної міграції: безповоротна, тимчасово-постійна (від року до шести років), сезонна, маятникова
 8. Основні поняття
  міграція робочої сили - Мігранти - Трудова міграція - «Витік
 9. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 10. Запитання для самоперевірки
  міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які
 11. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальне і політичне життя багатьох
 12. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див
 13. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
  міжнародних економічних відносинах є міграція робочої сили. Однак беручи до уваги специфіку даного ресурсу, який пов'язаний безпосередньо з самою людиною як іманентна його складова, при розгляді причин і умов міграції трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні,
 14. Запитання для закріплення матеріалу
  міжнародна торгівля і міжнародна мобільність факторів виробництва? 2. Чому міжнародне переміщення факторів виробництва є предметом суворого державного регулювання? 3. Назвіть основні критерії класифікації міжнародного переміщення капіталу і основні наслідки цього переміщення. Які природа і причини зростання ефективності застосування капіталу в
 15. 116. Особливості та види міжнародної міграції
  міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її відмінність від інших факторів виробництва полягає в тому, що вона сама є чинником виробництва інших факторів, творцем додаткової вартості. Виділяються наступні види міжнародної міграції: безповоротна, тимчасово-постійна (від року до шести років), сезонна, маятникова
 16. Контрольні питання і завдання
  міграція робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на
© 2014-2022  epi.cc.ua