Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

кругообігу капіталу

рух грошових коштів у процесі виробництва і обігу, в ході якого вони роблять повний оборот, проходять весь цикл.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " кругообігу капіталу "
 1. Кругообіг капіталу
  кругооборотов капітал в кожен даний момент одночасно перебуває у всіх формах, символізуючи тим самим єдність процесу виробництва та обігу. Однак слід зауважити, що в процесі свого руху різні частини капіталу по-різному беруть участь у формуванні вартості товару. Формула кругообігу капіталу приймає вигляд нескінченної спіралі (Д - гроші, Т - товар, Р - робоча сила,
 2. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 3. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона
 4. 59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
  кругообігу в іншу. На 1 - й стадії підприємство здобуває необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на 2 - й стадії кошти у формі запасів поступають в виробництво, а частина їх використовується на оплату праці працівників, виплату податків, платежів по соцстраху та інші витрати. Закінчується ця стадія випуском готової продукції. На 3 й стадії готова продукція реалізується і на
 5. Товарний капітал
  кругообіг.
 6. Запитання для самоперевірки
  кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
 7. Питання 28 Кругообіг і оборот капіталу
  кругообігу капітал приймає три функціональні форми (грошову, продуктивну і товарну) і проходить три стадії. На першій стадії, яка відноситься до сфери обігу, капітал знаходиться в грошовій формі. На цій стадії відбувається обмін потенційного капіталу на фактори майбутнього виробництва. Ця стадія виражається формулою Гроші на цій стадії не витрачає, а авансуються,
 8. 100. Значення міжнародного кредиту
  кругообігу капіталу на всіх його стадіях: - при перетворенні грошового капіталу у виробничий шляхом придбання імпортного устаткування, сировини, палива; - у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; - при реалізації товарів на світових ринках. Джерелами міжнародного кредиту служать тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообігу частина
 9. § 1. Капітал фірми, його структура
  кругообіг: вкладені (авансовані) у виробництво гроші дають також гроші; мета кругообігу капіталу - не просто повернення грошей, а повернення грошей в збільшив обсяг (Д> Д); рух капіталу включає три стадії: капітал виступає на ринку факторів виробництва (Д-Т), де купуються потрібні фірмі засоби виробництва (СЯ) і робоча сила, праця (PC); стадія. .. П ... -
 10. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 11. Питання 27 Капітал: поняття
  кругообігу Т Д Т мета полягає в споживної вартості , в кругообігу Д Т Д \ 'мета полягає в зростанні вартості. Зверненню грошей як грошей (Д Т Д) та обігу грошей як капіталу (Д Т Д \') властиво як подібність, так і відмінність. До загальних властивостей відноситься наявність двох фаз - продажу та купівлі, а також те, що в них беруть участь одні й ті ж елементи - товар і гроші. Відмінності стосуються
 12. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  кругообігу в інноваційній економіці (рис.11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві, що керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й систематизовано отримуючи інформацію з ринку ресурсів,
 13. § 2. Кругообіг економічних благ
  § 2. Кругообіг економічних
 14. 9.5. кругообіг доходів і витрат У ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІЦІ
  кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці представлена на рис. 9.2. Рис. 9.2. Кругообіг доходів і витрат у змішаній економіці {foto32} Згідно малюнку домогосподарства розпоряджаються своїми доходами трьома способами: вони купують споживчі товари та послуги, роблять заощадження і платять податки державі. Фірми виробляють товари і послуги і отримують доходи від їх реалізації, а
 15. Сутність та джерела позичкового капіталу
  кругообігу промислового і торгового капіталу. Джерелами позичкового капіталу виступають тимчасово вільні грошові кошти, що вивільнилися в ході кругообігу капіталу. 1. Засоби, що утворюються при русі основного капіталу. В результаті використання основного капіталу його вартість переноситься на продукт частинами, у міру зносу. При цьому після продажу товарів перенесена на продукт
 16. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ. ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 17. Як відтворюється капітал?
  кругообіг. Стало бути, відтворення індивідуального капіталу не може обмежитися одним кругообігом: воно переростає в
© 2014-2022  epi.cc.ua