Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Крива попиту


«Попит» - це узагальнюючий термін, описую-щий поведінку фактичних і потенційних поку-Патель товару Щоб зрозуміти, як функціоніруютринкі, необхідно оперувати більш точниміопределеніямі. Перше з них - це обсяг попиту
Про Обсяг попиту на якийсь товар - це кіль-кість товару, яку покупці желаютпріобресті за деякий період (наприклад, день або рік). Обсяг попиту залежить від цениданного товару та інших факторів, включаю-щих ціни інших товарів, а також доходи по-купатель і їхні смаки.
«Бажання придбати» тут означає, що покупці-ки дійсно мали б бажання і можли-ність заплатити за необхідну кількість товару, ес-чи б таке було в наявності.
Важливо розрізняти між собою обсяг попиту іоб'ем фактичної покупки. Якщо якесь государ-ственное установа встановлює ціну на голубиеджінси в 1 дол за пару, то обсяг попиту в любойперіод, ймовірно, був би дуже високим Але таккак мало продавців стали б пропонувати джинси потураючи ціною, то кількість джинсів, фактіческікупленное споживачами, ймовірно, виявилося биочень невелика, так як покупці були б не всостояніі знайти на ринку стільки джинсів, скільки-ко вони бажали б купити. Обсяг попиту визначаються-ється тільки поведінкою покупців, тоді як - іето ми обговоримо в даній главі пізніше - об'емпокупкі визначається і покупцями, і продавця-ми спільно.
Ціна відіграє провідну роль в моделі «попит-перед-ложение». Досвід підказує, що, як правило, за інших рівних умов обсяг попиту на товарувелічівается, коли ціна товару падає, і змен-
42
шается, коли ціна зростає. Це про & ьясняется двумяосновнимі причинами. Перша: чим нижче ціна, тембольше число людей, схильних купити цей товар.Вторая: чим нижче ціна, тим вище у потребітелясклонность купити його в межах будь-якого заданногоперіода часу.
Зв'язок між ціною і обсягом попиту на любойтовар може бути представлена в стислому вигляді шка-лій попиту на цей товар.

Про Шкала попиту відображає зв'язок між обсягів по-мом попиту на товар і ієною цього товара.Прочіе фактори, такі, як ціни інших те-варів, які можуть впливати наоб'ем попиту, залишаються незмінними при по- будові шкали попиту.
Шкала попиту показує, скільки покупців хо-ки б придбати товар по кожній з множествацен.
У табл. 3-1 наведена шкала попиту для гипотен-тичного прикладу - попиту на рибу в районі Чи-каго. Перший і другий стовпчики таблиці, взятиевместе, характеризують шкалу попиту на рибу, поки-зивая зв'язок між обсягом попиту і ціною.
Перший стовпець табл. 3-1 являє собою рядцев від 0 дол, коли риба безкоштовна, до 5 дол зафунт риби. Другий стовпець показує обсяг спро-са при кожному значенні ціни. Чим вища ціна, темменьше обсяг попиту. Обсяг попиту, очевидно, най-більший тоді, коли риба безкоштовна. Якби рибабила безкоштовною, то більшість сімей обрало бидіету з великим вмістом риби та щодо відповідності-але малою кількістю м'яса або птиці. Об'емспроса на рибу в цьому випадку був би високим, ноне безмежним. Нікому не захочеться пітатьсятолько рибою або мати біля будинку гори риби, можливо, псується. У табл. 3-1 в якості перед-позитивного обсягу попиту при бесплатностіриби прийнята величина в 15 млн. фунтів на місяць.
При ціні 4 дол за фунт обсяг попиту складаючи-ет тільки 3 млн. фунтів. Якщо риба дорожчає, тосемьі замінюють її іншими продуктами харчування, наприклад курчатами та піцою. І нарешті, при
ТАБЛИЦЯ 3-1. Шкала попиту на рибу в районі Чикаго
Ціна, Обсяг попиту, дол за фунт млн. фунтів на місяць 0 15 1 12 2 9 3 6 4 3 5 0
О 3 6 9 12 15 18
Обсяг попиту, млн. фунтів на місяць
РІС. 3-1. Крива попиту. Малюнок показує, яким образомцени і відповідні обсяги попиту з табл. 3-1 трансфор-нормуються в криву попиту За вертикальної осі откладиваютсязначенія ціни, по горизонтальній - обсяг попиту Ми можемвибрать в таблиці ціну, скажімо, в 1 дол
, і знайти відповідаю-щий їй обсяг попиту 12 млн. фунтів на місяць. Точка Л отражаетету конкретну комбінацію ціни і обсягу попиту. Точно також точка В показує обсяг попиту, відповідний ціною 4долл. за фунт: 3 млн фунтів на місяць. Представивши всі дані таб-лиці у вигляді точок, а потім з'єднавши ці точки, отримаємо крівуюспроса, що має отрідательний нахил, оскільки з ростом це ^ ни обсяг попиту падає
найвищою ціною - 5 дол за фунт - обсяг спросападает до нуля. Люди перестають їсти рибу1.
На рис 3-1 показана та ж залежність, що й втабл. 3-1, але у вигляді графіка, званого крівойспроса2. Такого роду графіки є наіболеераспространенним способом відображення связімежду обсягом попиту і ціною.
Про Крива попиту показує в графіческомвіде обсяг попиту на товар при кожному значенні ціни і при незмінних інших факто-рах, що впливають на обсяг попиту. Крива спро-са зазвичай є спадною.
На рис 3-1 ціни, що відповідають першому столбцутабл. 3-1, відкладаються по вертикальній осі; обсягів по-ми попиту в мільйонах фунтів на місяць - по гори-
1 На практиці потрібна була б набагато більша, ніж 5 дол, піна, чтобисвесті попит на рибу до нуля. Наприклад, попит на ікру зберігається наположітельном рівні навіть при піні в кілька сотень доларів зафунт.
2 Так як крива попиту містить в точності ту ж інформацію, що ИШКА попиту, економісти іноді звертаються до неї так само, як до шка-ле попиту.
43
зонтальной. Кожна комбінація ціни і об'емаспроса з табл. 3-1 зображується точкою на рис 3-1.Наприклад, точка А показує, що при ціні в1 дол обсяг попиту становить 12 млн. фунтів. Точ-ка В показує, що обсяг попиту становить 3 млн. фунтів при ціні, рівній 4 дол
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Крива попиту"
 1. 5. Конкуренція
  крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш високу чисту виручку, продаючи меншу кількість своїх виробів за вищою ціною, ніж продаючи більшу їх кількість за нижчою ціною, то виникає монопольна ціна, більш висока, ніж могла б бути ринкова ціна за відсутності монополії. Саме
 2. Класична модель
  крива сукупної пропозиції (крива AS) вертикальна, відображає рівновагу в довгостроковому періоді і позначається LRAS (long-run aggregate supply) (рис. 3.2) . Реальні ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції
 3. Крива попиту і закон падаючого попиту
  крива DD опускається зверху вниз. Це обумовлено законом падаючого попиту. Закон попиту: якщо ціна будь-якого товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якщо на ринок надходить велика кількість товарів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується. Цей закон вперше сформулював французький математик
 4. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 5. Види конкуренції
  крива середніх витрат тільки торкається кривої попиту. В умовах досконалої конкуренції ціна попиту є для фірми заданою величиною. Фірма може продати за цією ціною будь-яку кількість товару. Крива попиту з точки зору фірми виглядає як крива ринкової ціни або MR (див. рис. 7.1). Якби витрати на виробництво одиниці продукції були вище ціни (АС> Р), то будь-яка продукція була б
 6. Механізм функціонування ринку праці
  крива пропозиції, що відрізняється своєю конфігурацією від звичайної і що показує загальну кількість робочого часу , яка при даній величині заробітної плати згоден відпрацювати працівник. ефект доходу ефект заміщення До певного моменту (Wh) зростання заробітної плати збільшує пропозицію праці, яке досягає в точці h максимального значення. Після ж досягнення максимального
 7. 2 . Сільськогосподарський і несільськогосподарського попит на землю
  крива сільськогосподарського попиту на землю?> сх матиме негативний нахил. Це пов'язано з тим, що в міру залучення землі в господарський оборот ми повинні будемо переходити від кращих за родючістю земель до середніх і навіть гіршим. Ідея зменшуваного родючості висловлювалася вже в XVII в., але як закон зменшуваного родючості грунту набуває широкого поширення в політичній економії
 8. Висновки
  крива пропозиції землі абсолютно нееластична. Величина пропозиції перебуває під впливом нееластичність попиту на продукти харчування. 4. Попит на землю включає сільськогосподарський і несільськогосподарського попит. Крива попиту на землю має негативний нахил і є похідною від попиту на продовольство. 5. Економічна рента - це дохід не тільки від землі, а й від будь-якого
 9. Запитання для самоперевірки
  крива попиту на землю зрушиться вправо, що відбудеться з величиною економічної ренти: а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) даних для відповіді недостатньо. 10. Від яких факторів залежить ціна землі: а) розміру ренти, б) ставки позичкового відсотка; в) попиту на землю; г) пропозиції землі; д) всіх перерахованих
 10. Зовнішні ефекти
  крива пропозиції дорівнює динаміці MSC - ^ граничних суспільних витрат; крива попиту D} - динаміці МРВ - граничних приватних вигод (marginal private benefits); крива попиту D2 - MSB - граничних суспільних вигод (marginal social benefits); р D,=MSB S=MSC QI МЕЕ - граничні зовнішні вигоди (marginal external benefits). Так як граничні соціальні вигоди більше граничних
© 2014-2022  epi.cc.ua