Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Крива пропозиції

Якщо на осі ординат відкласти ціни, а на осі абсцис - кількість продукції, пропонованої товаровиробниками, то графічно можна висловити функціональну залежність зміни пропозиції від динаміки цін (рис. 10.5).

Рис. 10. 5. Крива пропозиції
Будь точка кривої пропозиції показує, яку ціну треба заплатити за одиницю пропонованого товару, щоб дане його кількість було запропоновано ринку.
Висхідний характер кривої пропозиції відображає дію закону пропозиції, який полягає в тому, що для переважної частини благ, чим вище буде ціна на них, тим більша кількість відповідних благ буде вироблено і запропоновано на ринку. Це обумовлено тим, що виручка, одержувана від реалізації товару за вищою ціною, містить велику частку прибутку, так як витрати виробництва на його
випуск залишилися незмінними.
Різниця між виручкою від реалізації товару і його витратами і є не що інше, як прибуток.
Увігнутий характер кривої пропозиції демонструє процес, в якому початкове підвищення ціни на товар провокує залучення до нього все більшої кількості підприємств, що обумовлює певний сплеск пропозиції даного товару. Подальше підвищення ціни в кінцевому рахунку призведе до насичення пропозиції, бо резерви розширення виробництва поступово вичерпуються і кількість пропонованого товару щодо стабілізується. Відносно характеру розташування кривої пропозиції серед економістів залишаються розбіжності. Одні з них вважають, що вона хоча й уповільнено, але постійно зміщується вгору вправо. Інші вважають, що вона потім трансформується у вертикальну пряму і подальша зміна (підвищення) ціни залишається без уваги, бо існують певні, обмежені ресурси і обмеження у вдосконаленні виробництва.

Зворотній функціональна залежність між пропозицією і ціною, тобто коли незалежної змінної виступає пропозицію, а залежною - ціна, виражена на рис. 10.5 допомогою зміщення кривої пропозиції в площині осей координат (криві П? І П?). Зсув кривої пропозиції вправо означає розширення пропозиції товару, вліво - скорочення його пропозиції. До того ж це вказує на вплив нецінових факторів на пропозицію даного товару.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива пропозиції "
 1. Ключові терміни
  крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 2. Ключові терміни
  крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 3. Ключові терміни
  пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 4. У табл. 4.5 наведені дан-ні про пропозицію двох виробників морозива - Бена і Джеррі при кожній
  крива пропозиції спрямована вгору. Ціна стаканчика морозива $ 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Про 123456789 10 11 12 Кількість стаканчиків морозива Таблиця 4.5 РОЗКЛАД Ринкова пропозиція ЦІНА стаканчик МОРОЗИВА, В $ БЕН ДЖЕРРІ РИНОК 0 0 + 0=0 0,50 0 0 0 1,00 1 0 1 1,50 2 2 4 2,00 3 4 7 2,50 4 6 10
 5. Терміни і поняття
  пропозиції землі Крива попиту на землю Якість землі (за родючістю і місцем розташування) Ціна землі Капіталізована рента Орендна
 6. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 7. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 8. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  крива попиту, еластичність попиту; - пропозиція товару і його крива; - ринкове
 9. Проблемні питання
  крива пропозиції має напрямок знизу вгору? 3. Яку роль відіграє ціна для продавця? Який зв'язок між ціною і величиною пропозиції? 4. Складіть таблицю нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін в Росії збільшення пропозиції? 6. Як спад виробництва впливає на пропозицію? 7. Як ви розумієте різницю між зміною в
 10. Крива пропозиції та закон зміни пропозиції
  крива пропозиції являє собою плавно вигнуту і піднімається догори криву. Вона ілюструє залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники виявляють готовність виробити і продати. Цю залежність Антуан Огюстен Курно описав математично у вигляді формули s=АР), де S - пропозиція; Р - ціна ;/ - функція, і назвав її законом зміни пропозиції.
 11. В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде
  крива сукупної пропозиції буде горизонталь-ної». м. «Щоразу, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво». 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час за умови бездіяльності політиків? Поясніть ваші висновки, використовуючи графіки
© 2014-2022  epi.cc.ua